Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
English English
 • Dokumenty
 • vynikat
 • Jak převést více sešitů nebo listů do souborů PDF najednou v aplikaci Excel?

Jak převést více sešitů nebo listů do souborů PDF najednou v aplikaci Excel?

Někdy je třeba převést soubory aplikace Excel na soubory PDF, aby je ostatní nemohli upravovat. V aplikaci Excel můžeme uložit soubor Excel jako soubor PDF pomocí funkce Uložit jako. Jak ale převést více sešitů do souborů PDF najednou v aplikaci Excel?


Převádějte více sešitů do souborů PDF pomocí funkce Uložit jako jeden po druhém

Funkce Uložit jako v aplikaci Excel vám obvykle pomůže uložit celý sešit do souboru PDF, postupujte takto:

1. Spusťte sešit, který chcete převést do formátu PDF.

2, klikněte Soubor > Uložit jako, a v Uložit jako V dialogovém okně zadejte složku pro uložení nového souboru a poté vyberte PDF z Uložit jako typ rozevírací seznam a poté klikněte na možnosti tlačítko, viz screenshot:

3. Pak, v vyskočil možnosti v dialogovém okně zaškrtněte Celý sešit, viz screenshot:

4. A pak klikněte na tlačítko OK > Uložit, celý tento sešit byl uložen ve formátu souboru PDF.

Tipy: Pokud máte více sešitů, které je třeba převést, použijte výše uvedené kroky k uložení sešitů do souborů PDF jeden po druhém.

Převeďte více sešitů na soubory PDF pomocí kódu VBA najednou

Pokud je třeba převést stovky souborů aplikace Excel, výše uvedená metoda bude obtížná, zde budu hovořit o kódu VBA pro převod více sešitů do souborů PDF najednou, proveďte následující kroky:

1. Podržte ALT + F11 klávesy pro otevření Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

2, klikněte Vložit > Modula vložte následující kód do Modul Okno.

Kód VBA: Převod více sešitů do souborů PDF najednou

Sub ExcelSaveAsPDF()
'Updateby Extendoffice
  Dim strPath As String
  Dim xStrFile1, xStrFile2 As String
  Dim xWbk As Workbook
  Dim xSFD, xRFD As FileDialog
  Dim xSPath As String
  Dim xRPath, xWBName As String
  Dim xBol As Boolean
  Set xSFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With xSFD
  .Title = "Please select the folder contains the Excel files you want to convert:"
  .InitialFileName = "C:\"
  End With
  If xSFD.Show <> -1 Then Exit Sub
  xSPath = xSFD.SelectedItems.Item(1)
  Set xRFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With xRFD
  .Title = "Please select a destination folder to save the converted files:"
  .InitialFileName = "C:\"
  End With
  If xRFD.Show <> -1 Then Exit Sub
  xRPath = xRFD.SelectedItems.Item(1) & "\"
  strPath = xSPath & "\"
  xStrFile1 = Dir(strPath & "*.*")
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  Do While xStrFile1 <> ""
    xBol = False
    If Right(xStrFile1, 3) = "xls" Then
      Set xWbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & xStrFile1)
      xbwname = Replace(xStrFile1, ".xls", "_pdf")
      xBol = True
    ElseIf Right(xStrFile1, 4) = "xlsx" Then
      Set xWbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & xStrFile1)
      xbwname = Replace(xStrFile1, ".xlsx", "_pdf")
      xBol = True
    ElseIf Right(xStrFile1, 4) = "xlsm" Then
      Set xWbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & xStrFile1)
      xbwname = Replace(xStrFile1, ".xlsm", "_pdf")
      xBol = True
    End If
    If xBol Then
      xWbk.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xRPath & xbwname & ".pdf"
      xWbk.Close SaveChanges:=False
    End If
    xStrFile1 = Dir
  Loop
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Poté stiskněte tlačítko F5 klíč ke spuštění tohoto kódu a zobrazí se okno, vyberte složku obsahující sešity, které chcete převést, viz screenshot:

4. Poté klikněte OK, vyskočí další okno, vyberte cestu ke složce, kam chcete odeslat nové soubory PDF, viz screenshot:

5. A pak, klik OKpo dokončení převodu můžete přejít do určené složky a zobrazit náhled převedeného výsledku, viz screenshoty:


S výkonnou funkcí můžete převést více sešitů na soubory PDF

Pokud máte Kutools pro Excel, S jeho Převaděč formátů nástroj, můžete rychle převést více sešitů do souborů PDF najednou.

Tipy:Použít toto Převaděč formátů funkce, za prvé, měli byste si stáhnout Kutools pro Excela poté tuto funkci rychle a snadno aplikujte.

Po instalaci Kutools pro Excel, udělejte prosím toto:

1, klikněte Kutools Plus > Cvičebnice > Převaděč formátů, viz screenshot:

2. Zobrazí se okno s výzvou, které vám připomene, že musíte zavřít sešity, které chcete převést.

3, klikněte OKpak v Převaděč FileFormat dialogové okno, zadejte následující možnosti:

 • Pod Převést typ rozevírací seznam vyberte Sešit aplikace Excel do formátu PDF;
 • Pak klikněte na tlačítko přidat tlačítko pro přidání souborů Excel, které chcete převést, můžete sešity přidat z disku počítače nebo OneDrive podle potřeby; 

4. Po vložení sešitů, které chcete převést, stále do Převodník formátů souborů dialogové okno, klikněte prosím Tlačítko pro výběr jedné cesty ke složce pro výstup převedených souborů a poté v dolní části dialogového okna zadejte některé operace, které potřebujete, viz screenshot:

Poznámky: Ve výše uvedeném dialogovém okně:
 • Pokud bylo třeba převést také sešity v podsložkách, zkontrolujte Při přidávání složek zahrňte podsložky zaškrtávací políčko;
 • Pokud chcete po převodu původní soubory odstranit, zkontrolujte Po převodu smažte zdrojové soubory krabice;
 • Pokud si chcete ponechat upravené datum původních souborů, zkontrolujte Ponechat upravené datum původních souborů krabice;
 • Adresářovou strukturu souboru lze zachovat zaškrtnutím Po převodu je adresářová struktura souboru zachována krabice;

5. Pak klikněte na tlačítko OK Chcete-li zahájit převod, když jsou všechny zadané soubory aplikace Excel převedeny na soubory PDF, můžete přejít do určené složky a zobrazit náhled převedeného výsledku, viz screenshoty:


Převeďte více pracovních listů ze sešitu na samostatné soubory PDF pomocí kódu VBA

V některých případech možná budete chtít převést každý list v sešitu na samostatné soubory PDF. Pokud je v sešitu spousta listů, může vám níže uvedený kód VBA pomoci uložit každý list jako soubor PDF najednou.

1. Otevřete sešit, který chcete převést, a podržte klávesu ALT + F11 klávesy pro otevření Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

2, klikněte Vložit > Modula vložte následující kód do Modul Okno.

Kód VBA: Převod více listů ze sešitu do samostatných souborů PDF

Sub SplitEachWorksheet()
'Updateby Extendoffice
Dim xSPath As String
Dim xSFD As FileDialog
Dim xWSs As Sheets
Dim xWb As Workbook
Dim xWbs As Workbooks
Dim xNWb As Workbook
Dim xInt, xI As Integer
Set xSFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With xSFD
.title = "Please select a folder to save the converted files:"
.InitialFileName = "C:\"
End With
If xSFD.Show <> -1 Then Exit Sub
xSPath = xSFD.SelectedItems.Item(1)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Set xWb = Application.ActiveWorkbook
Set xWbs = Application.Workbooks
Set xWSs = xWb.Sheets
Set xNWb = xWbs.Add
xInt = xWSs.Count
For xI = 1 To xInt
On Error GoTo EBreak
Set xWs = xWSs.Item(xI)
If xWs.Visible Then
xWSs(xWs.Name).Copy
Application.ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xSPath & "\" & xWs.Name & ".pdf"
Application.ActiveWorkbook.Close False
End If
EBreak:
Next
xWb.Activate
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Poté stiskněte F5 klíč ke spuštění tohoto kódu a vyskakovací okno, vyberte cestu ke složce pro vyhledání převedených souborů PDF, viz screenshot:

4. Potom klepněte na tlačítko OK tlačítko, všechny listy v aktuálním sešitu byly převedeny samostatně na soubory PDF, viz screenshot:


Převod více listů ze sešitu na samostatné soubory PDF pomocí praktické funkce

Kutools pro Excel také podporuje užitečnou funkci - Rozdělit sešitDíky této funkci můžete v sešitu uložit více listů a oddělit je podle potřeby soubor Excel, Txt, CSV a PDF.

Tipy:Použít toto Rozdělit sešit funkce, za prvé, měli byste si stáhnout Kutools pro Excela poté tuto funkci rychle a snadno aplikujte.

Po instalaci Kutools pro Excel, udělejte prosím toto:

1. Otevřete sešit, který chcete uložit každý list jako soubor PDF, a klikněte na Kutool Plus > Cvičebnice > Rozdělit sešit, viz screenshot:

2. V Rozdělit sešit V dialogovém okně zaškrtněte list, který chcete uložit, a poté vyberte PDF (* .pdf) z Uložit jako typ rozevírací seznam a poté klikněte na Rozdělit tlačítko v Vybrat složku okno, určete složku pro umístění převedených souborů, viz screenshot:

3. A poté byly všechny vybrané listy v aktuálním sešitu uloženy do souborů PDF jednotlivě, viz screenshot:


Více relativních článků:

 • Uložte všechny pracovní listy pouze jako hodnoty
 • Pokud máte sešit, který obsahuje více vzorců, musíte tento soubor distribuovat dalším uživatelům, nechcete zobrazovat vzorce, ale zobrazovat pouze hodnoty. Normálně můžeme list rychle uložit jako hodnoty kopírováním a vložením dat pouze jako hodnoty. Jak ale můžete uložit všechny listy jako hodnoty pouze bez kopírování a vkládání jeden po druhém?
 • Příkazové tlačítko pro uložení aktivního listu jako souboru PDF
 • Při práci v aplikaci Microsoft Excel se můžete setkat s problémem uložení aktivního listu jako souboru PDF. V tomto článku se naučíte, jak uložit aktivní list jako soubor PDF s kódem VBA pomocí příkazového tlačítka. A pokud také chcete uložit rozsah nebo každý list do aktivního sešitu jako samostatný soubor PDF, může vám tento článek také pomoci.
 • Rozdělte velký stůl na několik malých stolů
 • Pokud máte velký list, který obsahuje více sloupců a stovky nebo tisíce dat řádků, nyní chcete rozdělit tuto velkou tabulku na několik malých tabulek na základě hodnoty sloupce nebo počtu řádků, abyste získali následující výsledky. Jak jste se mohli s tímto úkolem vypořádat v aplikaci Excel?
 • Rozdělte sešit a oddělte soubory aplikace Excel
 • Možná budete muset rozdělit velký sešit a oddělit soubory aplikace Excel uložením každého listu sešitu jako samostatného souboru aplikace Excel. Například můžete sešit rozdělit na několik samostatných souborů aplikace Excel a poté každý soubor doručit jiné osobě, aby jej zvládla. Tímto způsobem můžete zajistit, aby určité osoby zpracovávaly konkrétní údaje, a vaše data budou v bezpečí. Tento článek představí způsoby, jak rozdělit velký sešit na samostatné soubory aplikace Excel na základě každého listu.

Nejlepší kancelářské nástroje produktivity

Kutools pro Excel vyřeší většinu vašich problémů a zvýší vaši produktivitu
80%

 • Opakované použití: Rychle vložte složité vzorce, grafy a cokoli, co jste dříve používali; Šifrovat buňky s heslem; Vytvořte seznam adresátů a posílat e-maily ...
 • Super Formula Bar (snadno upravit více řádků textu a vzorce); Rozložení pro čtení (snadno číst a upravovat velké množství buněk); Vložit do filtrovaného rozsahu...
 • Sloučit buňky / řádky / sloupce bez ztráty dat; Rozdělit obsah buněk; Zkombinujte duplicitní řádky / sloupce... Zabraňte duplicitním buňkám; Porovnat rozsahy...
 • Vyberte možnost Duplikovat nebo Jedinečný Řádky; Vyberte prázdné řádky (všechny buňky jsou prázdné); Super hledání a fuzzy hledání v mnoha sešitech; Náhodný výběr ...
 • Přesná kopie Více buněk beze změny odkazu na vzorec; Automaticky vytvářet reference do více listů; Vložte odrážky, Zaškrtávací políčka a další ...
 • Extrahujte text, Přidat text, Odebrat podle pozice, Odebrat mezeru; Vytváření a tisk mezisoučtů stránkování; Převod mezi obsahem buněk a komentáři...
 • Super filtr (uložit a použít schémata filtrů na jiné listy); Rozšířené řazení podle měsíce / týdne / dne, frekvence a dalších; Speciální filtr tučnou kurzívou ...
 • Kombinujte sešity a pracovní listy; Sloučit tabulky na základě klíčových sloupců; Rozdělte data do více listů; Dávkový převod xls, xlsx a PDF...
 • Více než
  300
  výkonné funkce
  . Podporuje Office/Excel
  2007-2019 a 365
  . Podporuje všechny jazyky. Snadné nasazení ve vašem podniku nebo organizaci. Plné funkce
  30
  -denní zkušební verze zdarma. 60denní záruka vrácení peněz.
karta kte 201905

Office Tab přináší do Office rozhraní s kartami a usnadňuje vám práci

 • Povolte úpravy a čtení na kartách ve Wordu, Excelu, PowerPointu, Publisher, Access, Visio a Project.
 • Otevřete a vytvořte více dokumentů na nových kartách ve stejném okně, nikoli v nových oknech.
 • Zvyšuje vaši produktivitu tím
  50%
  a každý den vám sníží stovky kliknutí myší!
officetab dno
Komentáře (5)
Zatím žádné hodnocení. Buďte první, kdo ohodnotí!
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Upravuji a aktualizuji svá data v prohlížeči pdf a již mám svá data v listu aplikace Excel, takže nyní chci exportovat do svého protokolu aplikace Excel do prohlížeče pdf jak
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
To je perfektní pro to, co jsem hledal. Děkujeme za sdílení. Kdysi jsem převáděl soubor Excel na soubor PDF pomocí aplikace Acethinker PDF Creator, jeden po druhém, ne tak rychle, sdílejte to zde jako alternativní řešení.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
vba je opravdu dobrá a dobře slouží mému účelu. ale nelze tento kód změnit tak, aby vytvořil pdf z konkrétního listu pro více souborů aplikace Excel (řekněme 3. list ze všech 100 excelových sešitů, které mám).
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Děkuji mnohokrát za tento kód.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Dobrý den, může to být příliš, ale existuje způsob, jak vytvořit VBA, které by oddělovalo více listů sešitů do vlastního souboru pdf a aby každé záhlaví bylo textem v určité buňce listu pro každý z nich?
Zatím zde nejsou žádné komentáře
Zanechat své připomínky
Odesílání jako host
×
Ohodnoťte tento příspěvek:
0   Postavy
Doporučená umístění

Sociální sítě

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Všechna práva vyhrazena. Poháněno ExtendOffice. | |. | Sitemap
Microsoft a logo Office jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích.
Chráněno Sectigo SSL