Přejít k hlavnímu obsahu

Výukový program Excel: Kombinujte sloupce, řádky, buňky

Kombinování sloupců, řádků nebo buněk se obvykle používá v naší každodenní práci v Excelu, jako je kombinace křestního jména a příjmení, které ve dvou sloupcích do jednoho sloupce získáte celé jméno, kombinování řádků na základě stejného ID a sečtení odpovídajících hodnot, kombinování rozsah buněk do jedné jediné buňky a tak dále. Tento kurz uvádí všechny scénáře kombinování sloupců/řádků/buněk v Excelu a nabízí různá řešení.

Navigace tohoto kurzu

1 Spojte sloupce/řádky do jedné buňky

1.1 Spojte sloupce/řádky do jedné buňky pomocí mezery/čárky nebo jiných oddělovačů

1.11 Použití symbolu ampersand (&)

1.12 Použití funkce CONCATENATE (Excel 2016 nebo starší verze)

1.13 Použití funkce CONCAT nebo funkce TEXTJOIN (Excel 2019 nebo Excel 365)

1.14 Použití programu Poznámkový blok (pouze pro kombinování sloupců)

Rozšíření: Spojte sloupce/řádky do jedné buňky se zalomením řádku jako oddělovačem

1.2 Spojte sloupce/řádky do jedné buňky bez mezer

1.21 Použití funkce TEXTJOIN (Excel 2019 nebo Excel 365)

1.22 Použití symbolu ampersand (&)

1.23 Přidejte na konec buněk pomocí kódu VBA

1.3 Spojte sloupce/řádky/buňky do jedné buňky bez ztráty dat

1.4 Spojte dva sloupce, pokud jsou prázdné

1.41 Použití funkce IF

1.42 Použití VBA

2. Spojte řádky se stejným ID

2.1 Spojte řádky se stejným ID a oddělte je čárkou nebo jinými oddělovači

2.11 Použití VBA

2.12 Použití funkce IF pro přidání pomocných sloupců

2.13 Použití praktického nástroje – Pokročilé kombinování řádků

2.2 Zkombinujte řádky se stejným ID a proveďte nějaké výpočty

2.21 Použití funkce Konsolidovat

2.22 Použití VBA

2.23 Použití praktického nástroje – Pokročilé kombinování řádků

2.3 Spojte sousední řádky se stejnou hodnotou

2.31 Použití VBA

2.32 Použití praktického nástroje – Sloučit stejné buňky

3. Spojte buňky

3.1. Spojte více řádků a sloupců do jedné buňky

3.11 Použití symbolu ampersand (&)

3.12 Použití funkce CONCATENATE (Excel 2016 nebo starší verze)

3. 13 Použití funkce CONCAT nebo funkce TEXTJOIN (Excel 2019 nebo Excel 365)

3.14 Použití Sloučení sloupců/řádků/buněk do jedné buňky bez ztráty dat

3.2. Spojte buňky do jednoho sloupce/jednoho řádku

3.21 Pojmenujte rozsah a použijte funkci INDEX (pouze pro jeden sloupec)

3.22 VBA (pouze pro jeden sloupec)

3.23 Použití praktického nástroje – Transformace rozsahu

3.3 Skládání sloupců do jednoho sloupce bez duplikátu

3.31 Kopírování a vkládání a odstraňování duplikátů

3.32 Použití VBA

3.4. Spojte buňky a pokračujte ve formátování

3.41 Funkce vložení TEXT do vzorce

3.42 Používání aplikace Microsoft Word

3.43 Použití praktického nástroje – Kombinujte bez ztráty dat

3.5 Spojením buněk vytvořte datum

3.51 Použití funkce DATE

 

V tomto tutoriálu vytvořím několik příkladů pro vysvětlení metod, můžete změnit odkazy podle potřeby, když použijete níže uvedený kód nebo vzorce VBA, nebo si můžete přímo stáhnout ukázky pro vyzkoušení metod.

ukázka dokumentuKliknutím stáhnete ukázkový soubor


1 Spojte sloupce/řádky do jedné buňky

1.1 Spojte sloupce/řádky do jedné buňky pomocí mezery/čárky nebo jiných oddělovačů

Sloučení sloupců nebo řádků do jedné buňky a oddělení výsledku čárkou, mezerou nebo jinými oddělovači, jak je uvedeno na obrázku níže, se v Excelu používá nejčastěji.

Spojte sloupce do jedné buňky
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
Spojte řádky do jedné buňky
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.11 Použití symbolu ampersand (&)

V Excelu se ke spojení textů obvykle používá ampersand &.

Příklad: Spojte jméno (sloupec A) a příjmení (sloupec B) do celého jména

Vyberte buňku, kam chcete umístit kombinovaný výsledek, a zadejte vzorec, jako je tento:

=A2&" "&B2

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci se & používá ke spojení textů, A2 a B2 jsou dva texty, které je třeba spojit, " " je oddělovač (mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít čárku jako oddělovač stačí napsat čárku uzavřenou s dvojitými uvozovkami ",".

Stisknout vstoupit , abyste získali kombinovaný výsledek, poté přetáhněte úchyt automatického vyplňování dolů, abyste získali kombinované výsledky.

Příklad: Spojte číslo (řádek 15) a jméno (řádek 16) do jedné buňky

Pokud chcete sloučit řádky do jedné buňky, změňte odkazy na buňky a oddělovač ve vzorci podle potřeby a přetáhněte úchyt automatického vyplňování doprava, abyste získali kombinované výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.12 Použití funkce CONCATENATE (Excel 2016 nebo starší verze)

Pokud používáte Excel 2016 nebo starší verze, může vám pomoci funkce CONCATENATE.

Syntaxe o CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

Další podrobnosti o funkci CONCATENATE naleznete na: KONCATENÁT.

Příklad: Spojte jména (sloupec F) a adresu (sloupec G) do jednoho sloupce

Vyberte buňku, kam chcete umístit kombinovaný výsledek, a zadejte vzorec, jako je tento:

=CONCATENATE(F2,",",G2)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou F2 a G2 dva texty, které je třeba zkombinovat, "," je oddělovač (čárka), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete jako oddělovač použít mezeru, zadejte mezeru uzavřeno s dvojitými uvozovkami " ".

Stisknout vstoupit , abyste získali kombinovaný výsledek, poté přetáhněte úchyt automatického vyplňování dolů, abyste získali kombinované výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Pro kombinování řádků stačí podle potřeby změnit odkazy na buňky a oddělovač a přetáhnout úchyt automatického vyplňování doprava.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.13 Použití funkce CONCAT nebo funkce TEXTJOIN (Excel 2019 nebo Excel 365)

Pokud používáte Excel 2019 nebo Excel 365, může být lepší volbou funkce CONCAT a funkce TEXTJOIN.

Syntaxe o CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

Další podrobnosti o funkci CONCAT naleznete na: CONCAT.

Použití funkce CONCAT je stejné jako funkce CONCATENATE, pro spojení jména a příjmení ve dvou sloupcích samostatně do jednoho sloupce se vzorec používá takto:

=CONCAT(A21," ",B21)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou A21 a B21 dva texty, které je třeba zkombinovat, " " je oddělovač (mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít jiné oddělovače, stačí napsat oddělovač uzavřený dvojitým citace "".

Stisknutím klávesy Enter získáte kombinovaný výsledek a poté přetažením úchytu automatického vyplňování dolů získáte kombinované výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Na rozdíl od kombinování sloupců při kombinování řádků musíte po zadání prvního vzorce přetáhnout úchyt automatického vyplňování doprava, dokud se nezobrazí všechny kombinované výsledky.

Syntaxe o TEXTJOINT
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Další podrobnosti o funkci TEXTJOIN naleznete na: TEXTJOIN.

Chcete-li zkombinovat sloupce nebo řádky pomocí TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(",",TRUE,E21:G21))

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  Ve vzorci je E21:G21 spojitý rozsah, který je třeba kombinovat. " " je oddělovač (mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít jiné oddělovače, stačí napsat oddělovač uzavřený do dvojitých uvozovek "". Logický text „TRUE“ označuje ignorování prázdných buněk při kombinování, pokud chcete kombinovat s mezerami, nahraďte TRUE za FALSE.

Stisknutím klávesy Enter získáte kombinovaný výsledek a poté přetažením úchytu automatického vyplňování dolů získáte kombinované výsledky.

Ignorujte mezery
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
Zahrnout polotovary
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.14 Použití programu Poznámkový blok (pouze pro kombinování sloupců)

1. Pomocí programu Poznámkový blok lze také dosáhnout kombinování sloupců (žádný vliv na kombinování řádků).

Vyberte rozsah, který chcete zkombinovat sloupce do jednoho, a stiskněte Ctrl + C klávesy pro kopírování rozsahu.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. Otevřete a Notepad, a stiskněte tlačítko Ctrl + V pro vložení zkopírovaného rozsahu.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Vyberte záložku mezi dvěma texty v poznámkovém bloku a stiskněte Ctrl + H umožnit Nahradit do funkce byl umístěn symbol tabulátoru Najít to, co Textové pole.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. V Nahradit do textového pole zadejte oddělovač, kterým chcete sloučené texty oddělit, a potom klepněte Nahradit vše. Poté zavřete Nahradit dialog.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

5. Nyní vyberte texty v Poznámkovém bloku a stiskněte Ctrl + C zkopírujte je a přejděte do Excelu, vyberte buňku a stiskněte Ctrl + V pro vložení kombinovaných výsledků.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Rozšíření: Spojte sloupce/řádky do jedné buňky se zalomením řádku jako oddělovačem

Pokud chcete zkombinovat sloupce nebo řádky do jedné buňky se zalomením řádku, jak je znázorněno na obrázku níže:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nejprve byste si měli uvědomit, že v Excelu CHAR() funkci lze použít k zadání znaků, které se do vzorce obtížně zadávají, jako např CHAR (10) vrátí konec řádku.

Poté použijte CHAR(10) ve vzorcích, které jsou uvedeny výše, ke spojení sloupců nebo řádků se zalomením řádku jako oddělovačem:

Symbol ampersandu:

=A49&CHAR(10)&B49

Funkce CONCATENATE:

=CONCATENATE(A49,CHAR(10),B49)

Funkce CONCAT

=CONCAT(A49,CHAR(10),B49)

Funkce TEXTJOIN

=TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A49:B49)

Po zadání vzorce výše vyberte výsledky a klikněte Domů > Obtékání textu.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní jsou sloupce spojeny do jednoho a odděleny zalomením řádku.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Pokud chcete pouze zkombinovat řádky v jednom sloupci do jedné buňky, může vám pomoci funkce Justify v Excelu. Vyberte sloupec s více řádky a klikněte Domů > Vyplnit > ospravedlnit, pak budou řádky sloučeny do horní buňky rozsahu s mezerou jako oddělovačem.

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.2 Spojte sloupce/řádky do jedné buňky bez mezer

V této části tutoriál představuje metody pro spojení sloupců nebo řádků do jedné buňky a přeskočení prázdných buněk, jak je znázorněno na obrázku níže:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.21 Použití funkce TEXTJOIN (Excel 2019 nebo Excel 365)

Pokud používáte Excel 2019 nebo Excel 365, naštěstí nová funkce TEXTJOIN dokáže tuto úlohu snadno vyřešit.

Syntaxe o CONCATENATE
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Další podrobnosti o funkci TEXTJOIN naleznete na: TEXTJOIN.

Příklad: Spojte jméno (sloupec A) a číslo (sloupec B) a doménu (sloupec C) do jedné buňky a vygenerujte e-mailovou adresu, některá čísla mohou být prázdná.

Vyberte buňku, která byla použita k umístění kombinovaného výsledku, zadejte vzorec takto:

=TEXTJOIN("",TRUE,A2:C2)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci je A2:C2 rozsah, který obsahuje texty, které je třeba zkombinovat, "" je oddělovač (žádný), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete k oddělení textů použít oddělovač, stačí zadejte oddělovač uzavřený s dvojitými uvozovkami "", například ",". Logický text „TRUE“ označuje ignorování prázdných buněk při kombinování, pokud chcete kombinovat s mezerami, nahraďte TRUE za FALSE.

Stisknout vstoupit , abyste získali první výsledek, a přetáhněte rukojeť automatického vyplňování dolů nebo doprava, jak potřebujete, abyste vygenerovali všechny výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.22 Použití symbolu ampersand (&)

Pokud používáte Excel 2016 nebo starší verze Excelu, použijte symbol ampersand & k propojení textů jeden po druhém a ručně přeskočte mezery.

Vyberte buňku, kam chcete umístit kombinovaný výsledek, a zadejte vzorec, jako je tento:

=A10&C10

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci se & používá ke spojení textů, A10 a C10 jsou dva texty, které je třeba zkombinovat, pokud chcete jako oddělovač použít čárku, stačí napsat čárku uzavřenou s dvojitými uvozovkami jako "," a použít & pro spojení dvou textů.

Stisknout vstoupit klíč k získání kombinovaného výsledku. Potom změňte odkazy vzorce, abyste získali další kombinovaný výsledek.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.23 Použití definované funkce

Pro uživatele Excelu 2016 a starších verzí Excelu, pokud je potřeba zkombinovat více sloupců nebo řádků při přeskakování prázdných míst, můžete použít VBA k vytvoření definované funkce, která tuto úlohu rychle vyřeší.

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

2. cvaknutí Vložit > Modul pro vložení nového modulu.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Zkopírujte a vložte níže uvedený kód do nového modulu a uložte jej.

VBA: Kombinovat buňky přeskočit prázdné buňky

Function Concatenatecells(ConcatArea As Range) As String
'updateby Extendoffice
 For Each n In ConcatArea: nn = IIf(n = "", nn & "", nn & n & "_"): Next
 Concatenatecells = Left(nn, Len(nn) - 1)
End Function

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. Vraťte se zpět do listu a vyberte buňku, do které je umístěn kombinovaný výsledek, zadejte vzorec

=Concatenatecells(A15:C15)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci je A15:C15 rozsah obsahující texty, které je třeba zkombinovat. V kódu VBA "_" označuje oddělovač, který se používá k oddělení textů v kombinovaném výsledku, oddělovač můžete změnit, jak potřebujete.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1


1.3 Spojte sloupce/řádky/buňky do jedné buňky bez ztráty dat

Pokud jste nainstalovali Kutools pro Excel v Excelu, Kombinujte řádky, sloupce nebo buňky bez ztráty dat Tato funkce je docela nápomocná při kombinování úloh.

1. Vyberte buňky, které chcete zkombinovat, a buňky, do kterých chcete umístit kombinované výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. cvaknutí Kutools > Sloučit a rozdělit > Kombinujte řádky, sloupce nebo buňky bez ztráty dat.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. V dialogovém okně určete níže uvedené možnosti:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1) Určete, zda chcete sloučit sloupce nebo řádky nebo sloučit všechny buňky do jedné.

Spojte sloupce Např. Spojte řádky Např. Sloučit do jedné buňky Např.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2) Určete oddělovač pro texty v kombinovaném výsledku.

3) Zadejte umístění kombinovaného výsledku (vypnuto při výběru možnosti Sloučit do jedné buňky)

Při výběru možnosti Kombinovat sloupce můžete určit umístění výsledku do levé buňky vybraného rozsahu nebo pravé buňky vybraného rozsahu.

Levá buňka Např. Pravá buňka Např.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Při výběru Zkombinujte řádky můžete určit umístění výsledku do horní buňky vybraného rozsahu nebo spodní buňky vybraného rozsahu.

Horní buňka Např. Spodní buňka Např. 
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4) Určete operaci s kombinovanými výsledky.

4. cvaknutí Ok or Podat žádost k dokončení kombinace.

Udržujte obsah kombinovaných buněk
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
Odstraňte obsah kombinovaných buněk
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
;Sloučit spojené buňky
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Kombinujte sloupce, řádky, buňky bez ztráty dat.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.


1.4 Spojte dva sloupce, pokud jsou prázdné

Někdy můžete chtít zkombinovat dva sloupce, pokud jeden ze sloupců obsahuje prázdné buňky. Předpokládejme, že existují dva sloupce, sloupec A obsahuje uživatelská jména a některé prázdné buňky a sloupec B obsahuje jména, nyní stačí vyplnit prázdné buňky ve sloupci A odpovídajícím obsahem ve sloupci B, když zkombinujete dva sloupce, jak je znázorněno na obrázku níže:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1.41 Použití funkce IF

Funkce IF se používá k testování konkrétního stavu. Zde můžete pomocí funkce IF otestovat, zda je buňka prázdná, a poté vyplnit prázdná místa obsahem v jiném sloupci.

Syntaxe funkce IF
IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Další podrobnosti o funkci IF naleznete na: IF

Vyberte horní buňku sloupce, do kterého chcete umístit kombinované výsledky, a zkopírujte nebo zadejte níže uvedený vzorec:

=IF(A2="",B2,A2)

Pak stiskněte tlačítko vstoupit , abyste získali první výsledek, a přetažením úchytu automatického vyplňování dolů získáte všechny výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní jsou pouze prázdné buňky ve sloupci A vyplněny obsahem ve sloupci B.

1.42 Použití VBA

Zde je kód VBA, který také zvládne tuto práci.

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně a poté klikněte na Vložit > Modul k vytvoření nového prázdného modulu.

2. Zkopírujte a vložte níže uvedený kód do nového modulu.

VBA: Sloučit dva sloupce, pokud jsou prázdné

Sub MergebyBlank()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg1, xRg2, xRgUser As Range
Dim xRg As Range
Dim xWsh As Worksheet
Dim xCount, xFNum As Integer
Set xRg1 = Range("A:A")
Set xRg2 = Range("B:B")
Set xWsh = xRg1.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg1 = Intersect(xRgUser, xRg1)
Set xWsh = xRg2.Worksheet
Set xRgUser = xWsh.UsedRange
Set xRg2 = Intersect(xRgUser, xRg2)
xCount = xRg1.Count
If (xCount > xRg2.Count) Then
  xCount = xRg2.Count
End If
For xFNum = 1 To xCount
  If (xRg1.Item(xFNum).Value = "") Then
    If (xRg2.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg1.Item(xFNum).Value = xRg2.Item(xFNum).Value
    End If
  ElseIf (xRg2.Item(xFNum).Value = "") Then
      If (xRg1.Item(xFNum).Value <> "") Then
      xRg2.Item(xFNum).Value = xRg1.Item(xFNum).Value
    End If
  End If
Next
End Sub

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 V kódu jsou A:A a B:B dva sloupce, které budou sloučeny, stačí je změnit, jak potřebujete.

3. Poté stiskněte F5 klíč nebo klik Běh doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  tlačítko, pak se sloupec A vyplní hodnotou ve sloupci B, pokud je hodnota ve sloupci A prázdná.


2 Spojte řádky se stejným ID

Předpokládejme, že existuje tabulka s více sloupci, jeden sloupec obsahuje hodnoty ID, které mají duplicitní položky. Nyní tento tutoriál poskytuje metody pro kombinování řádků tabulky na základě stejného ID a provádění některých výpočtů.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2.1 Spojte řádky se stejným ID a oddělte je čárkou nebo jinými oddělovači

Zde v této části poskytuje metody pro kombinování řádků se stejným ID a oddělených čárkami, jak je uvedeno níže:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2.11 Použití VBA

Zde je uveden kód VBA, který tuto úlohu zvládne

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně a poté klikněte na Vložit > Modul k vytvoření nového prázdného modulu.

2. Zkopírujte a vložte níže uvedený kód do nového modulu.

VBA: Kombinujte řádky se stejným ID

Sub Combine_Rows()
'UpdatebyExtendoffice20220506
Dim xRg As Range
Dim xRows As Long
Dim I As Long, J As Long, K As Long
On Error Resume Next
Set xRg = Application.InputBox("Select Range:", "Kutools For Excel", Selection.Address, , , , , 8)
Set xRg = Range(Intersect(xRg, ActiveSheet.UsedRange).Address)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
xRows = xRg.Rows.Count
For I = xRows To 2 Step -1
For J = 1 To I - 1
If xRg(I, 1).Value = xRg(J, 1).Value And J <> I Then
For K = 2 To xRg.Columns.Count
If xRg(J, K).Value <> "" Then
If xRg(I, K).Value = "" Then
xRg(I, K) = xRg(J, K).Text
Else
xRg(I, K) = xRg(I, K).Text & "," & xRg(J, K).Text 'here uses comma as separator, you can change it to others as you need
End If
End If
Next
xRg(J, 1).EntireRow.Delete
I = I - 1
J = J - 1
End If
Next
Next
ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit
End Sub

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Poté stiskněte F5 klíč nebo klik Běh doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  tlačítko, pak se objeví dialogové okno Kutools pro Excel, kde můžete vybrat tabulku, ve které je třeba zkombinovat řádky se stejným ID.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. cvaknutí OK. Nyní byla vybraná tabulka sloučena řádky na základě stejného ID.

2.12 Použití funkce IF pro přidání pomocných sloupců

Pokud existují pouze dva sloupce a chcete zkombinovat řádky se stejným ID a dalšími hodnotami sloupce oddělenými čárkou, jak ukazuje níže uvedený snímek obrazovky, může vám funkce IF udělat laskavost.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1. Seřaďte ID od A do Z. Vyberte sloupec ID a klikněte Data > Třídit od A do Z..
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. Pak v Varování řazení dialog, zkontrolujte Rozšířit možnost výběru, klikněte Typ.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní jsou stejná ID setříděna dohromady.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. V sousedním sloupci použijte funkci KDYŽ takto:

=IF(A17=A18,C17&", "&B18,B18)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou A17 a A18 dvě sousední buňky ve sloupci ID (A17 je záhlaví sloupce ID), B18 je odpovídající buňka buňky A18. "," znamená oddělit hodnoty čárkou. podle potřeby můžete změnit odkazy a oddělovač.

4. lis vstoupit , abyste získali první výsledek, pak přetáhněte rukojeť automatického vyplňování dolů, abyste získali všechny výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

5. Přejděte do sousedního sloupce a zadejte vzorec takto:

=IF(A18<>A19,"Sloučeno","")

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou A18 a A19 dvě sousední buňky ve sloupci ID, pokud se sousední buňky neshodují, vrátí se do stavu "Sloučeno", jinak se vrátí prázdný.

6. lis vstoupit , abyste získali první výsledek, pak přetáhněte rukojeť automatického vyplňování dolů, abyste získali všechny výsledky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

7. Vyberte poslední sloupec vzorce včetně záhlaví a klikněte Data > Filtr.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

8. Klepněte na tlačítko Filtr tlačítko a zaškrtněte Sloučeno zaškrtávací políčko v rozevírací nabídce klepněte na OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byly odfiltrovány pouze sloučené řádky, zkopírujte filtrovaná data a vložte je na jiné místo.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Další podrobnosti o funkci IF. prosím navštivte: IF.

2.13 Použití praktického nástroje – Pokročilé kombinování řádků

Pokud jste nainstalovali Kutools pro Excel v Excelu, Pokročilé kombinování řádků může tuto práci snadno dělat.

1. Vyberte tabulku a klikněte Kutools > Sloučit a rozdělit > Pokročilé kombinování řádků.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V Pokročilé kombinování řádků dialogové okno, proveďte následující:

1) Vyberte sloupec ID a nastavte jej jako Primární klíč;

2) Vyberte sloupec, ve kterém chcete zkombinovat hodnoty s oddělovačem, klikněte Kombinovat a vyberte jeden oddělovač.

3) klikněte Ok.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byly řádky spojeny stejným ID.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Funkce Advanced Combine Rows naruší původní data. Před použitím si data uložte jako kopii.

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Pokročilé kombinování řádků.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.

2.2 Zkombinujte řádky se stejným ID a proveďte nějaké výpočty

Pokud chcete zkombinovat řádky se stejným ID a poté sečíst hodnoty nebo provést jiné výpočty, jak ukazuje níže uvedený snímek obrazovky, mohou vám pomoci níže uvedené metody.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2.21 Použití funkce Konsolidovat

Pokud existují pouze dva sloupce, jeden sloupec obsahuje texty (ID) a další obsahuje hodnoty, které je třeba vypočítat, jako je součet, vestavěná funkce Excel Konsolidujte může vám udělat laskavost.

1. Vyberte buňku, kam chcete umístit kombinovaný výsledek, a klepněte Data > Konsolidujte .
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V Konsolidujte dialog, postupujte takto:

1) Vyberte Funkce jak potřebujete;

2) Klepnutím na šipku vyberte tabulku;

3) Klepněte na tlačítko přidat pro přidání vybraného rozsahu do Všechny reference seznam;

4) Zaškrtněte políčka pro Horní řádek a Levý sloupec;

5) Klepněte na tlačítko OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byla tabulka sečtena na základě stejného ID.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2.22 Použití VBA

Zde je VBA, který také může kombinovat řádky se stejným ID a poté sčítat hodnoty.

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně a poté klikněte na Vložit > Modul k vytvoření nového prázdného modulu.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V novém modulu zkopírujte a vložte do něj níže uvedený kód VBA.

VBA: Kombinujte duplicitní řádky a součet

Sub CombineRows()
'Updateby Extendoffice
Dim WorkRng As Range
Dim Dic As Variant
Dim arr As Variant
On Error Resume Next
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
arr = WorkRng.Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
  Dic(arr(i, 1)) = Dic(arr(i, 1)) + arr(i, 2)
Next
Application.ScreenUpdating = False
WorkRng.ClearContents
WorkRng.Range("A1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.keys)
WorkRng.Range("B1").Resize(Dic.Count, 1) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Dic.items)
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

3. Poté stiskněte F5 klíč nebo klik Běh doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  , pak se objeví dialogové okno pro výběr tabulky, kterou používáte, a pak klikněte OK.

Nyní byl vybraný rozsah zkombinován se stejnými hodnotami a sečten.

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  VBA poruší původní data, před použitím VBA data uložte jako kopii.

2.23 Použití praktického nástroje – Pokročilé kombinování řádků

Pokud je v tabulce více než dva sloupce, které chcete zkombinovat a provést výpočty, například jsou zde tři sloupce, první obsahuje duplicitní názvy produktů, které bylo potřeba zkombinovat, druhý obsahuje názvy obchodů, které je třeba zkombinovat a oddělit čárkou, poslední sloupec obsahuje čísla, která je třeba součet na základě duplicitních řádků v prvním sloupci, jak je znázorněno na níže uvedeném snímku obrazovky, může vám pomoci Kutools for Excel Advanced Combine Rows.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

1. Vyberte tabulku a klikněte Kutools > Sloučit a rozdělit > Pokročilé kombinování řádků.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V Pokročilé kombinování řádků dialogové okno, proveďte následující:

1) Vyberte sloupec ID a nastavte jej jako Primární klíč;

2) Vyberte sloupec, ve kterém chcete zkombinovat hodnoty s oddělovačem, klikněte Kombinovat a vyberte jeden oddělovač.

3) Vyberte sloupec, ve kterém chcete provést výpočet, klikněte Vypočítaná a vyberte jeden výpočet.

4) klikněte Ok.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byly řádky zkombinovány se stejnými řádky a vypočteny.

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Funkce Advanced Combine Rows naruší původní data. Před použitím si data uložte jako kopii.

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Pokročilé kombinování řádků.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.

2.3 Spojte sousední řádky se stejnou hodnotou

Pokud existuje tabulka s více sloupci, jeden sloupec obsahuje nějaké duplicitní hodnoty, úkolem je nyní zkombinovat sousední řádky v tomto sloupci se stejnými hodnotami, jaké ukazuje níže uvedený snímek obrazovky. jak to můžete vyřešit?
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2.31 Použití VBA

V Excelu není žádná vestavěná funkce, která by tuto úlohu mohla přímo vyřešit, ale zde poskytuje VBA, která to zvládne.

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně a poté klikněte na Vložit > Modul k vytvoření nového prázdného modulu.

2. V novém modulu zkopírujte a vložte do něj níže uvedený kód VBA.

VBA: Spojte sousední řádky se stejnou hodnotou

Sub MergeSameCell()
'Updateby Extendoffice
Dim Rng As Range, xCell As Range
Dim xRows As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
xRows = WorkRng.Rows.Count
For Each Rng In WorkRng.Columns
  For i = 1 To xRows - 1
    For j = i + 1 To xRows
      If Rng.Cells(i, 1).Value <> Rng.Cells(j, 1).Value Then
        Exit For
      End If
    Next
    WorkRng.Parent.Range(Rng.Cells(i, 1), Rng.Cells(j - 1, 1)).Merge
    i = j - 1
  Next
Next
Application.DisplayAlerts = True
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Poté stiskněte F5 klíč nebo klik Běh doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  tlačítko pro aktivaci tohoto VBA, pak se objeví dialogové okno pro výběr tabulky, kterou používáte, a pak klikněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní jsou sousední řádky se stejnými hodnotami v prvním sloupci sloučeny ve vybraném rozsahu.

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  VBA poruší původní data, před použitím VBA data uložte jako kopii. A tento VBA sloučí stejné hodnoty v prvním sloupci vybrané tabulky.

2.32 Použití praktického nástroje – Sloučit stejné buňky

Pokud máte Kutools pro Excel nainstalovaný v Excelu, Sloučit stejné buňky funkce Kutools pro Excel může tuto úlohu vyřešit v jednom kroku.

Vyberte sloupec, který chcete zkombinovat se stejnými hodnotami, a klikněte Kutools > Sloučit a rozdělit > Sloučit stejné buňky.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byly sousední buňky se stejnými hodnotami sloučeny.

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1I Pokud chcete zrušit sloučení sloučených buněk a vyplnit hodnoty zpět, můžete použít Zrušit sloučení buněk a vyplnit hodnoty vlastnost.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Sloučit stejné buňky.

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Sloučit buňku.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download nyní.


3 Spojte buňky

3.1. Spojte více řádků a sloupců do jedné buňky

Pro zkombinování rozsahu s více řádky a sloupci do jedné buňky jsou zde uvedeny čtyři metody.

Příklad: Kombinujte rozsah A1:C3
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3.11 Použití symbolu ampersand (&)

V Excelu se ke spojení textů obvykle používá ampersand &.

Vyberte buňku, do které chcete umístit kombinovaný výsledek, a zadejte vzorec, jako je tento:

=A1&", "&B1&", "&C1&", "&A2&", " &B2&", "&C2&", "&A3&", "&B3&", "&C3"

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci se & používá ke spojení textů, "," je oddělovač (čárka + mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít jiné oddělovače, stačí napsat oddělovač uzavřený do dvojitých uvozovek.

Stisknout vstoupit klíč k získání kombinovaného výsledku.

3.12 Použití funkce CONCATENATE (Excel 2016 nebo starší verze)

Pokud používáte Excel 2016 nebo starší verze, může vám pomoci funkce CONCATENATE.

Syntaxe o CONCATENATE
CONCATENATE (text1,[text2],…)

Další podrobnosti o funkci CONCATENATE naleznete na: KONCATENÁT

Vyberte buňku, do které chcete umístit kombinovaný výsledek, a zadejte vzorec, jako je tento:

=CONCATENATE(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,", " ,C3)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou A1, B1…,C3 texty, které chcete spojit. "," je oddělovač (čárka + mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít jiné oddělovače, stačí napsat oddělovač uzavřený do dvojitých uvozovek.

Pak stiskněte tlačítko vstoupit klíč k získání kombinovaného výsledku.

3. 13 Použití funkce CONCAT nebo funkce TEXTJOIN (Excel 2019 nebo Excel 365)

Pokud používáte Excel 2019 nebo Excel 365, může být lepší volbou funkce CONCAT a funkce TEXTJOIN.

Syntaxe o CONCAT
CONCAT (text1,[text2],…)

Další podrobnosti o funkci CONCAT naleznete na: CONCAT.

Použití funkce CONCAT je stejné jako funkce CONCATENATE, ke spojení jména a příjmení, které ve dvou sloupcích samostatně do jednoho sloupce, se vzorec použije takto:

=CONCAT(A1,", ",B1,", ",C1,", ",A2,", ",B2,", ",C2,", ",A3,", ",B3,", " ,C3)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou A1, B1…,C3 texty, které chcete spojit. "," je oddělovač (čárka + mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít jiné oddělovače, stačí napsat oddělovač uzavřený do dvojitých uvozovek.

Pak stiskněte tlačítko vstoupit klíč k získání kombinovaného výsledku.

Syntaxe o TEXTJOIN
TEXTJOIN (delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...)

Další podrobnosti o funkci TEXTJOIN naleznete na: TEXTJOIN.

Chcete-li zkombinovat sloupce nebo řádky pomocí TEXTJOIN:

=TEXTJOIN(", ",TRUE,A1:C3)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci je A1:C3 spojitý rozsah, který je třeba kombinovat. "," je oddělovač (čárka + mezera), který odděluje dva texty ve výsledné buňce, pokud chcete použít jiné oddělovače, stačí napsat oddělovač uzavřený do dvojitých uvozovek "". Logický text „TRUE“ označuje ignorování prázdných buněk při kombinování, pokud chcete kombinovat s mezerami, nahraďte TRUE za FALSE.

Pak stiskněte tlačítko vstoupit klíč k získání kombinovaného výsledku.

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Pokud chcete jako oddělovač použít zalomení řádku pomocí CHAR(10) ve vzorci, například =TEXTJOIN(CHAR(10),TRUE,A1:C3), naformátujte výslednou buňku jako zalamovací text.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3.14 Použití Sloučení sloupců/řádků/buněk do jedné buňky bez ztráty dat

Pokud máte Kutools pro Excel nainstalovaný v Excelu, Kombinujte řádky, sloupce nebo buňky bez ztráty dat funkce dokáže tuto práci rychle zvládnout.

1. Vyberte rozsah buněk, které chcete sloučit do jedné buňky, a klepněte Kutools > Sloučit a rozdělit > Kombinujte řádky, sloupce nebo buňky bez ztráty dat.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V rozbalovacím dialogovém okně zaškrtněte Kombinujte do jedné buňky a podle potřeby určete oddělovač a poté klepněte Ok.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní jsou buňky sloučeny do jedné buňky se specifickým oddělovačem. Pokud je obsahu buňky příliš mnoho na to, aby se zobrazil ve sloučené buňce, můžete kliknout Obtékání textu pod Domů kartu zobrazíte.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Kombinujte sloupce, řádky, buňky bez ztráty dat.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.

3.2 Spojte více řádků a sloupců do jedné buňky

 Transponujte buňky do jednoho sloupce
 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
 Transponujte buňky do jednoho řádku
 doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
 

3.21 Pojmenujte rozsah a použijte funkci INDEX (pouze pro jeden sloupec)

Pokud chcete transponovat rozsah buněk do jednoho sloupce, můžete rozsah pojmenovat a poté použít funkci INDEX.

1. Vyberte rozsah buněk, kliknutím pravým tlačítkem povolte místní nabídku a klepněte Definujte jméno.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V praskání Nové jméno v dialogovém okně zadejte název Příjmení textové pole, klikněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Po pojmenování rozsahu a poté vyberte buňku, která umístí transponovaná data, použijte funkci INDEX takto:

=INDEX(MyData,1+INT((ROW(A1)-1)/COLUMNS(MyData)),MOD(ROW(A1)-1+COLUMNS(MyData),COLUMNS(MyData))+1)

Další podrobnosti o funkci INDEX naleznete na adrese zde.

4. lis vstoupit a poté přetáhněte rukojeť automatického vyplňování dolů, abyste vyplnili tento vzorec, dokud se nezobrazí #REF! zobrazí se chybová hodnota.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

5. Odstraňte chybovou hodnotu, poté se rozsah buněk sloučí do jednoho sloupce.

3.22 VBA (pouze pro jeden sloupec)

Pro kombinování buněk do jednoho sloupce je zde VBA, který také může fungovat.

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně a poté klikněte na Vložit > Modul k vytvoření nového prázdného modulu.

2. Zkopírujte a vložte níže uvedený kód VBA do prázdného modulu.

VBA: Převod rozsahu na sloupec

Sub ConvertRangeToColumn()
'UpdatebyExtendoffice
Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng As Range
Dim rowIndex As Integer
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Range1 = Application.Selection
Set Range1 = Application.InputBox("Source Ranges:", xTitleId, Range1.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox("Convert to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
rowIndex = 0
Application.ScreenUpdating = False
For Each Rng In Range1.Rows
  Rng.Copy
  Range2.Offset(rowIndex, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
  rowIndex = rowIndex + Rng.Columns.Count
Next
Application.CutCopyMode = False
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Poté stiskněte F5 klíč nebo klik Běh doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  , zobrazí se dialogové okno pro výběr rozsahu buněk, klepněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. Objeví se další dialogové okno pro výběr buňky pro umístění výsledku, klikněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3.23 Použití praktického nástroje – Transformace rozsahu

Pokud chcete sloučit buňky do jednoho řádku, neexistuje žádná integrovaná funkce v Excelu, která by to podporovala. Pokud však máte Kutools pro Excel nainstalován, jeho Rozsah transformace funkce podporuje převod rozsahu na jeden sloupec nebo řádek, podporuje také převod řádku nebo sloupce na rozsah.

1. vyberte rozsah buněk a klepněte Kutools > Rozsah > Rozsah transformace.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V Rozsah transformace dialog, zkontrolujte Rozsah do jednoho sloupce or Rozsah do jednoho řádku možnost, jak potřebujete. Klikněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Zobrazí se dialogové okno pro výběr buňky, do které chcete umístit výsledek, klepněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byl rozsah buněk převeden na řádek nebo sloupec.

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Rozsah transformace.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.

3.3 Skládání sloupců do jednoho sloupce bez duplikátu

Pokud jsou v tabulce s více sloupci nějaké duplikáty, jak můžete sloupce naskládat do jednoho sloupce bez duplikátů, jak ukazuje níže uvedený snímek obrazovky?
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

V této části poskytuje tři různé způsoby zpracování této úlohy.

3.31 Kopírování a vkládání a odstraňování duplikátů

V Excelu je obecnou metodou řešení této úlohy zkopírování a vložení sloupců jeden po druhém a poté odstranění duplicitních hodnot.

1. Vyberte první sloupec a stiskněte Ctrl + C zkopírujte ji, poté vyberte cílovou buňku a stiskněte Ctrl + V klíče.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. Poté opakováním kroku 1 zkopírujte další sloupce a vložte je pod první sloupec.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Poté vyberte skládaný sloupec a klikněte Data > Odebrat duplikáty, pak v Odebrat duplikát dialogové okno, zkontrolujte název sloupce, klikněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. Nyní se objeví dialogové okno, které vám připomene, že byly odstraněny duplicitní hodnoty. Klikněte OK zavřete jej a skládaný sloupec uchová pouze jedinečné hodnoty.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Pokud jsou sloupce stovky, je kopírování a vkládání jednoho po druhém časově náročné. Pokud však máte Kutools pro Excel nainstalovaný v Excelu, Rozsah transformace funkce může rychle převést rozsah na sloupec a poté použít Odebrat duplikáty funkce Excelu.

Vyberte rozsah sloupců a klikněte Kutools > Rozsah > Rozsah transformace.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Poté zkontrolujte Rozsah do jednoho sloupce a klepněte na tlačítko OK vyberte buňku, do které chcete umístit skládaný sloupec.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

A pak použijte Remove Duplicates k odstranění duplicitních hodnot.

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Rozsah transformace.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.

3.32 Použití VBA

Navíc je zde kód VBA, který může tuto úlohu vyřešit.

1. lis Další + F11 klávesy pro povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně a poté klikněte na Vložit > Modul k vytvoření nového prázdného modulu.

2. Zkopírujte a vložte níže uvedený kód do nového modulu.

VBA: Skládání sloupců do jednoho bez duplikátů

Sub FindUniques()
'UpdatebyExtendoffice
Dim rng As Range
Dim InputRng As Range, OutRng As Range
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set InputRng = Application.Selection
Set InputRng = Application.InputBox("Range :", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)
Set OutRng = Application.InputBox("Out put to (single cell):", xTitleId, Type:=8)
Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For j = 1 To InputRng.Columns.Count
  For i = 1 To InputRng.Rows.Count
    xValue = InputRng.Cells(i, j).Value
    If xValue <> "" And Not dic.Exists(xValue) Then
      OutRng.Value = xValue
      dic(xValue) = ""
      Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)
    End If
  Next
Next
End Sub

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Poté stiskněte F5 klíč nebo klik Běh doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1  , poté se objeví dialogové okno pro výběr sloupců, které je potřeba seskládat, klikněte na OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. Poté ve druhém vyskakovacím dialogu vyberte cílovou buňku, do které chcete umístit skládaný sloupec, a klepněte na OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byly sloupce naskládány do jednoho sloupce pouze s jedinečnými hodnotami.

3.4. Spojte buňky a pokračujte ve formátování

Pokud existují dva sloupce, jeden je naformátován jako speciální formátování, jako je vlastní DateTimemm/dd/yyyy, aby se tyto dva sloupce spojily do jednoho s normálními metodami, vlastní formátování bude odstraněno, jak ukazuje níže uvedený snímek obrazovky:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní v této části poskytne několik způsobů, jak kombinovat buňky a zachovat formátování.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3.41 Funkce vložení TEXT do vzorce

Funkce TEXT se používá k převodu čísla na text v určitém formátování. Zde jej můžeme použít k převedení buňky (obsahující číslo) nejprve na formátování a poté ji zkombinovat s ostatními buňkami pomocí „&“, funkce CONCATENATE, funkce CONCAT nebo funkce TEXTJOIN.

Podrobnosti o obecném slučování buněk do jedné najdete na stránce 1.1.

Syntaxe funkce TEXT
TEXT (value, format_text)

Další podrobnosti o funkci TEXT naleznete na adrese TEXT funkce.

Zde se jako instance bere funkce vložení TEXT do funkce CONCAT.

Zkopírujte a vložte níže uvedený vzorec do buňky, do které chcete umístit kombinovaný výsledek:

=CONCAT(TEXT(A2,"mm/dd/yyyy hh:mm")," ",B2)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci je A2 buňka, jejíž formátování chcete zachovat, „mm/dd/rrrr hh:mm“ je formátování, které používáte, B2 je další buňka, která se používá ke spojení. " " označuje oddělení hodnot mezerou. podle potřeby můžete změnit odkazy, formátování a oddělovač.

Stisknout vstoupit a přetažením úchytu automatického vyplňování dolů vyplňte buňky tímto vzorcem.

3.42 Používání aplikace Microsoft Word

1. Vyberte tabulku, ve které chcete sloučit buňky do jedné, a stiskněte Ctrl + C zkopírovat je.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. Otevřete polotovar Slovo dokument, tisk Ctrl + V pro jejich umístění klikněte na tabulku v dokumentu, nyní se v pravé horní části tabulky objeví ikona křížku.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3. Klepněte na tlačítko Nákres a klepněte na tlačítko Převést na text v Data skupina, v praskání Převést tabulku na text v dialogovém okně zadejte oddělovač pro sloupce. Klikněte OK.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byl obsah tabulky ve Wordu převeden na texty.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

4. Vyberte převedené texty a stiskněte Ctrl + C zkopírujte je a vraťte se do Excelu a vyberte prázdnou buňku, stiskněte Ctrl + V pro vložení kombinovaného výsledku.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3.43 Použití praktického nástroje – Kombinujte bez ztráty dat

Nejúčinnějším způsobem musí být použití Knástroje pro ExcelJe Kombinujte řádky, sloupce nebo buňky bez ztráty dat funkce, kterou stačí zaškrtnout Použijte formátované hodnoty zaškrtávacího políčka při použití funkce, kombinovaný výsledek zachová formátování dat.

1. Vyberte tabulku včetně buněk, které umísťují výsledek, klepněte Kutools > Sloučit a rozdělit > Kombinujte řádky, sloupce nebo buňky bez ztráty dat.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

2. V dialogovém okně vyskakování určete operaci sloučení podle potřeby a zrušte zaškrtnutí Použijte formátované hodnoty zaškrtávací políčko (ve výchozím nastavení je tato možnost zaškrtnuta). Klikněte Ok.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Nyní byla data zkombinována a zachováno formátování.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

Další podrobnosti o této funkci naleznete na adrese Kombinujte sloupce, řádky, buňky bez ztráty dat.

Další podrobnosti o Kutools pro Excel naleznete na adrese Kutools pro Excel.

Chcete-li získat {module745}denní bezplatnou zkušební verzi Kutools pro Excel, prosím download to teď.

3.5 Spojením buněk vytvořte datum

Předpokládejme, že existuje tabulka, která obsahuje roky, měsíce a dny v oddělených sloupcích, úkolem je zkombinovat sloupce a vygenerovat datum, jak je uvedeno níže:
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1

3.51 Použití funkce DATE

Funkce DATE slouží k vytvoření data s rokem, měsícem a dnem.

Syntaxe funkce DATE
DATE( year, month, day )

Pro více podrobností o funkci DATE navštivte funkci DATE.

Zkopírujte a vložte níže uvedený vzorec do buňky, která umístí datum:

=DATE(A2,B2,C2)

doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1 Ve vzorci jsou A2, B2 a C2 buňky obsahující hodnoty roku, měsíce a dne.

Stisknout vstoupit , abyste získali první datum, poté přetáhněte úchyt automatického vyplňování dolů, abyste získali všechna data.
doc sloučit řádky sloupců do jednoho 1


Další výukové programy Excel:

Spojte více sešitů/listů do jednoho
Tento tutoriál obsahuje téměř všechny kombinované scénáře, se kterými se můžete setkat, a poskytuje vám relativní profesionální řešení.

Rozdělit text, číslo a buňky data (oddělit do více sloupců)
Tento výukový program je rozdělen do tří částí: rozdělení textových buněk, rozdělení číselných buněk a rozdělení datových buněk. Každá část poskytuje různé příklady, které vám pomohou vědět, jak zacházet s rozdělovací prací, když narazíte na stejný problém.

Kombinujte obsah více buněk bez ztráty dat v Excelu
Tento kurz zužuje extrakci na konkrétní pozici v buňce a shromažďuje různé metody, které vám pomohou extrahovat text nebo čísla z buňky podle konkrétní pozice v Excelu.

Porovnejte dva sloupce pro shody a rozdíly v aplikaci Excel
Tento článek popisuje většinu možných scénářů porovnávání dvou sloupců, se kterými se můžete setkat, a doufám, že vám pomůže.


 • Super Formula Bar (snadno upravit více řádků textu a vzorce); Rozložení pro čtení (snadno číst a upravovat velké množství buněk); Vložit do filtrovaného rozsahu...
 • Sloučit buňky / řádky / sloupce a uchovávání údajů; Rozdělit obsah buněk; Zkombinujte duplicitní řádky a součet / průměr... Zabraňte duplicitním buňkám; Porovnat rozsahy...
 • Vyberte možnost Duplikovat nebo Jedinečný Řádky; Vyberte prázdné řádky (všechny buňky jsou prázdné); Super hledání a fuzzy hledání v mnoha sešitech; Náhodný výběr ...
 • Přesná kopie Více buněk beze změny odkazu na vzorec; Automaticky vytvářet reference do více listů; Vložte odrážky, Zaškrtávací políčka a další ...
 • Oblíbené a rychlé vkládání vzorců„Rozsahy, grafy a obrázky; Šifrovat buňky s heslem; Vytvořte seznam adresátů a posílat e-maily ...
 • Extrahujte text, Přidat text, Odebrat podle pozice, Odebrat mezeru; Vytváření a tisk mezisoučtů stránkování; Převod mezi obsahem buněk a komentáři...
 • Super filtr (uložit a použít schémata filtrů na jiné listy); Rozšířené řazení podle měsíce / týdne / dne, frekvence a dalších; Speciální filtr tučnou kurzívou ...
 • Kombinujte sešity a pracovní listy; Sloučit tabulky na základě klíčových sloupců; Rozdělte data do více listů; Dávkový převod xls, xlsx a PDF...
 • Seskupování kontingenčních tabulek podle číslo týdne, den v týdnu a další ... Zobrazit odemčené, zamčené buňky různými barvami; Zvýrazněte buňky, které mají vzorec / název...
karta kte 201905
 • Povolte úpravy a čtení na kartách ve Wordu, Excelu, PowerPointu, Publisher, Access, Visio a Project.
 • Otevřete a vytvořte více dokumentů na nových kartách ve stejném okně, nikoli v nových oknech.
 • Zvyšuje vaši produktivitu o 50%a snižuje stovky kliknutí myší každý den!
officetab dno
Comments (0)
No ratings yet. Be the first to rate!
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations