Přejít k hlavnímu obsahu

Jak rozdělit dokument na více dokumentů v aplikaci Word?

Pokud máte rozsáhlý wordový dokument, který je třeba rozdělit do více dokumentů, přečtěte si tento návod několik minut. Tento výukový program vám ukáže dvě metody rozdělení dokumentu do více dokumentů.


Rozdělte dokument Word zadaným oddělovačem pomocí VBA

Místo ručního rozdělení dokumentu na více dokumentů tato metoda zavede VBA k rozdělení dokumentu aplikace Word podle zadaného oddělovače v aplikaci Word. Postupujte prosím následovně:

1. lis Alt + F11 společné klávesy pro otevření okna Microsoft Visual Basic for Application;

2, klikněte Vložit > Modula poté vložte pod kód VBA do nového otevíracího okna modulu.

VBA: Rozdělte dokument Word na více dokumentů pomocí oddělovače

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) <> "" Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & "\" & strFilename & Format(X, "000")
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
'delimiter & filename
SplitNotes "///", "Notes "
End Sub

3. Pak klikněte na tlačítko Běh nebo stiskněte klávesu F5 pro použití VBA.

4. Ve vyskakovacím dokumentu aplikace Microsoft Word pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.

Poznámka:
(1) Nezapomeňte přidat oddělovač stejně jako „///“ v dílčím testu dokumentu mezi každou částí textu, kterou chcete oddělit. Také se můžete změnit „///“ jakýmkoli oddělovačům, aby vyhovovaly vašim potřebám.
(2) Můžete změnit dokumenty "Poznámky" v dílčím testu, aby vyhovoval vašim potřebám.
(3) A dokumenty o rozdělení se uloží na stejné místo s původním souborem.
(4) Na konec původního souboru nemusíte přidávat oddělovač, pokud ano, po rozdělení bude prázdný dokument.

Rozdělte dokument Word na stránku pomocí VBA

Zde je další VBA, který vám pomůže rychle rozdělit jeden dokument Word na více stránek v Wordu. Postupujte prosím následovně:

1. lis Alt + F11 společné klávesy pro otevření okna Microsoft Visual Basic for Application;

2, klikněte Vložit > Modula poté vložte pod kód VBA do nového otevíracího okna modulu.

VBA: Rozdělte dokument na více dokumentů podle stránky v aplikaci Word

Sub SplitIntoPages()
Dim docMultiple As Document
Dim docSingle As Document
Dim rngPage As Range
Dim iCurrentPage As Integer
Dim iPageCount As Integer
Dim strNewFileName As String
Application.ScreenUpdating = False 'Makes the code run faster and reduces screen _
flicker a bit.
Set docMultiple = ActiveDocument 'Work on the active document _
(the one currently containing the Selection)
Set rngPage = docMultiple.Range 'instantiate the range object
iCurrentPage = 1
'get the document's page count
iPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)
Do Until iCurrentPage > iPageCount
If iCurrentPage = iPageCount Then
rngPage.End = ActiveDocument.Range.End 'last page (there won't be a next page)
Else
'Find the beginning of the next page
'Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a page
Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1
'Set the end of the range to the point between the pages
rngPage.End = Selection.Start
End If
rngPage.Copy 'copy the page into the Windows clipboard
Set docSingle = Documents.Add 'create a new document
docSingle.Range.Paste 'paste the clipboard contents to the new document
'remove any manual page break to prevent a second blank
docSingle.Range.Find.Execute Findtext:="^m", ReplaceWith:=""
'build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and path
strNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, ".doc", "_" & Right$("000" & iCurrentPage, 4) & ".doc")
docSingle.SaveAs strNewFileName 'save the new single-paged document
iCurrentPage = iCurrentPage + 1 'move to the next page
docSingle.Close 'close the new document
rngPage.Collapse wdCollapseEnd 'go to the next page
Loop 'go to the top of the do loop
Application.ScreenUpdating = True 'restore the screen updating
'Destroy the objects.
Set docMultiple = Nothing
Set docSingle = Nothing
Set rngPage = Nothing
End Sub 

3. Pak klikněte na tlačítko Běh nebo stiskněte tlačítko F5 klíč k použití VBA.

Poznámka: Rozdělení dokumentů bude uloženo na stejné místo s původním souborem.


Rozdělte dokument Word podle záhlaví / stránky / konce oddílu / konce stránky pomocí Kutools pro Word

Pokud máte nainstalovaný program Kutools pro Word, můžete jej použít Rozdělit funkce pro snadné rozdělení jednoho dokumentu na více podle stránky, nadpisu, konce oddílu nebo konce stránky, jak potřebujete ve Wordu.

Kutools pro Word je dokonalý doplněk aplikace Word, který zefektivní vaši práci a zlepší vaše dovednosti při zpracování dokumentů. Vyzkoušejte ZDARMA 60 dní! Získejte to hned!

1.Klikněte Kutools Plus > Rozdělit k povolení Rozdělit vlastnost.

2. V úvodním dialogovém okně Rozdělení na obrazovce můžete postupovat takto:

(1) Vyberte způsob rozdělení z Rozdělit rozbalovací seznam.
Tato funkce podporuje 6 způsobů rozdělení: nadpis 1, konce stránek, konce sekcí, stránky, každých n stránek a vlastní rozsahy stránek, jak je ukázáno níže:

(2) Klikněte na Procházet tlačítko  specifikovat cílová složka, do které uložíte rozdělené dokumenty;

(3) Zadejte klíčové slovo jako předponu názvů nových dokumentů do souboru Předpona dokumentu box.

Tip:
(1) Pokud zadáte rozdělení aktuálního dokumentu na Každých n stránek, musíte zadat číslo v Každých n stránek krabice;

(2) Pokud zadáte rozdělení aktuálního dokumentu podle vlastních rozsahů stránek, musíte zadat tyto vlastní rozsahy stránek oddělené čárkami v Strana například do políčka zadejte 1, 3-5, 12.

3, Klepněte na tlačítko Ok tlačítko pro zahájení rozdělení.

Poté je aktuální dokument rozdělen zadaným způsobem rozdělení a nové dokumenty budou hromadně uloženy do cílové složky.

Procházení a úpravy více dokumentů Wordu na kartách jako Firefox, Chrome, Internet Prozkoumejte 10!

Možná znáte prohlížení více webových stránek ve Firefoxu / Chrome / IE a přepínáte mezi nimi snadným kliknutím na příslušné karty. Zde karta Office podporuje podobné zpracování, které vám umožní procházet více dokumentů aplikace Word v jednom okně aplikace Word a snadno mezi nimi přepínat kliknutím na jejich karty. Kliknutím zobrazíte bezplatnou zkušební verzi všech funkcí!
Procházejte více slovních dokumentů v jednom okně jako Firefox


Relativní články:


Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Kutools pro Word - Zvyšte své zkušenosti se slovem Over 100 Pozoruhodné vlastnosti!

Ponořte se do zvýrazněných funkcí níže nebo klikněte sem a prozkoumejte plnou sílu Kutools pro Word.

📘 Mistrovství dokumentů: Rozdělit stránky  /  Sloučit dokumenty  /  Exportovat výběr v různých formátech (PDF/TXT/DOC/XLSX)  /  Dávkový převod do PDF  /  Exportujte stránky jako obrázky  /  Tisk více souborů najednou ...

Úprava obsahu: Dávkové hledání a nahrazení přes více souborů   /  Změnit velikost všech obrázků   /  Transponujte řádky a sloupce tabulky  /  Převést tabulku na text ...

🧹 Čištění bez námahySmést pryč Extra prostory  /  Sekce přestávky  /   Všechny záhlaví  /  Textová pole  /  Odkazy  /  Další nástroje pro odstraňování najdete v naší skupině pro odstranění

Kreativní vložky: Vložit Tisíc separátorů  /  Zaškrtávací políčka  /  Tlačítka rádia  /  QR kód  /  čárový kód  /  Tabulka diagonálních čar  /  Titulek rovnice  /  Titulek obrázku  /  Titulek tabulky  /  Více obrázků  /  Objevte více v naší skupině Insert

???? Přesné výběry: Označte konkrétní stránky  /  Tabulky  /  Tvary  /  nadpisové odstavce  /  Procházejte se snadno pomocí naší Select Group

Vylepšení hvězd: Navigujte rychle na libovolné místo  /  automatické vkládání opakujícího se textu  /  plynule přepínat mezi okny dokumentů  /  11 Konverzní nástroje ...

Transformujte své úkoly ve Wordu pomocí Kutools. 👉 Stáhněte si nyní 30denní zkušební verzi 🚀.

Více       Stažení zdarma      Nákup
 
Comments (45)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
VBA: Split Document into Multiple Documents by Page in Word - in this when we run it, outcome comes in portrait layout only. If original doc is in landscape then full data of the original doc does not come in the pages breaked by this vba.. There must be seperate vba for portrait and landscape docs.
This comment was minimized by the moderator on the site
I use the "split"-function of "Kutools For Word 9.00" with "header 1" and it works for 48 documents and then it simply stops without any message, as if it wohl have been finished. But I have 700 "header 1" in a 2000 pages document!
Is it simply too much for the tool or is there any other reason?
This comment was minimized by the moderator on the site
your code add new blank page in every page
This comment was minimized by the moderator on the site
This worked fine up until yesterday with Office365, but now I constantly get a runtime error '4605' stating this command is not available. Sometimes at the first page, sometimes at the 3rd page...I can't make it past 3 pages anymore. It happens with line 28 above...

docSingle.Range.Paste 'paste the clipboard contents to the new document
This comment was minimized by the moderator on the site
I've got this error too - Did you get anywhere with it?


Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
yes...i have to run it on the local hard drive. if i run it on a network file or with RemotePC it. has something to do with the script having to wait too long in between commands and it errors out copy and pasting to the clipboard. hope that helps!!
This comment was minimized by the moderator on the site
I copied the document distribution macro 'Split Word Document By Specified Delimiter With VBA', but in the line of 'sub test', the software reads it as a new macro and there are two macros here.
This comment was minimized by the moderator on the site
The script saves a two pages document, the second is total blank.

How to solve this?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jorge,
The VBA script introduced splits document by the separator “///”, and you do not need to add delimiter to the end of the original file, if you do, there will be a blank document after splitting.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi kellytte, Could you please explain a little further? I copy and paste the VBA script under the "Split Word by Document with VBA" from above and after I run the process following the instructions above, I always have to manually delete a 2nd blank page on each of the new documents that were created. Are you saying there is something that needs to be removed from the VBA script that will cause this to stop?
This comment was minimized by the moderator on the site
The split works great for me but on page in the merge file turns into 1.5 pages - something with the page layout (+ additional empty page at the end). any ideas how to go around that?
This comment was minimized by the moderator on the site
The Split Word By Document with VBA worked for me, but it is adding a blank page at the end of each document. Is there a way around this?
This comment was minimized by the moderator on the site
I am working on this as well but have not found a way to do it besides manually.
This comment was minimized by the moderator on the site
Does not work at all for me. Goes through the motions but no documents are saved. Maybe because I am using .DOCX files?
This comment was minimized by the moderator on the site
After playing with this code for over an hour I discovered you have to save the document you mail merged then you can run the code on the saved document that has all the pages you need to split up. Hope this helps.
This comment was minimized by the moderator on the site
I always start with a newly-saved document. I found the split documents were actually saved somewhere (I forget; doesn't matter) they were text only - all the formatting had been dropped.
This comment was minimized by the moderator on the site
Maybe something to do with Windows 7 settings? Thoughts from anyone?
This comment was minimized by the moderator on the site
Mais comment garder une mise en page complexe (image de fond, marges, etc) ?
Great but how to keep the lay-out (background image, margins ?)
This comment was minimized by the moderator on the site
Can you split the document based on Heading 1 styles as your "delimiter".
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Andrew,
The VBA script can split the entire document by page. If you need to split by heading 1, we suggest to try Kutools for Word’s Split (Document) feature.
This comment was minimized by the moderator on the site
Downloaded fodler doesnt open at all. Waiting for a long time.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations