Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Výpočet a vzorce> Datum a čas

Vypočítejte věk

Jak vypočítat věk před 1. 1. 1900 v aplikaci Excel?

Jak vypočítat věk od data narození v listu Google?

Jak vypočítat věk z identifikačního čísla v aplikaci Excel?

Jak vypočítat věk v letech a měsících a dnech od data narození v aplikaci Excel?

Jak vypočítat věk v konkrétní nebo budoucí datum v aplikaci Excel?

Jak vypočítat další věk narozenin osoby v aplikaci Excel?

Jak rychle převést datum narození na věk v aplikaci Excel?

Vypočítat datumový rozdíl

Jak vypočítat překrytí data a času ve dnech nebo hodinách v aplikaci Excel?

Jak vypočítat dny, hodiny a minuty mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak vypočítat zbývající dny v měsíci nebo roce v aplikaci Excel?

Jak vypočítat zbývající dny do termínu v aplikaci Excel?

Jak vypočítat dny do příštích narozenin v aplikaci Excel?

Jak vypočítat uplynulý čas / dny / měsíce / roky mezi dvěma datovými časy v aplikaci Excel?

Jak vypočítat uplynulé roky, měsíce nebo dny od určitého data v aplikaci Excel?

Jak vypočítat intervalové dny / týdny / měsíce / roky mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak vypočítat počet dní v měsíci nebo roce v aplikaci Excel?

Jak vypočítat počet pracovních dní zbývajících v aktuálním měsíci v aplikaci Excel?

Jak vypočítat čtvrtletí a rok od data v aplikaci Excel?

Jak vypočítat funkční období zaměstnanců v měsících nebo letech v aplikaci Excel?

Jak vypočítat délku služby od data pronájmu v aplikaci Excel?

Jak počítat / vypočítat čtvrtletí mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat / počítat týdny / měsíce / roky mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat dny mezi dvěma daty včetně data zahájení v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet přestupných let mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat dny bez nedělí mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat počet dní / pracovních dnů / víkendů mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet dní kromě neděle / víkendů v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet dní nebo pracovních dnů v měsíci v aplikaci Excel?

Jak počítat počet víkendů / pracovních dnů mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Vypočítejte časový rozdíl

Jak vypočítat překrytí data a času ve dnech nebo hodinách v aplikaci Excel?

Jak vypočítat dny, hodiny a minuty mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak vypočítat uplynulý čas / dny / měsíce / roky mezi dvěma datovými časy v aplikaci Excel?

Jak vypočítat hodiny mezi časy po půlnoci v aplikaci Excel?

Jak vypočítat odpracované hodiny a minus čas oběda v aplikaci Excel?

Jak vypočítat čistou pracovní dobu mezi dvěma daty kromě víkendů nebo svátků v aplikaci Excel?

Jak vypočítat časový rozdíl mezi dvěma časy nebo daty?

Jak vypočítat časový rozdíl s milisekundami v aplikaci Excel?

Jak vypočítat pracovní dobu za měsíc v aplikaci Excel?

Jak zkontrolovat, zda je časový rozdíl větší než konkrétní čas?

Jak převést časový rozdíl mezi dvěma časy na číslo (hodiny / minuty / sekundy) v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet půlhodinových intervalů v aplikaci Excel?

Jak počítat nebo vypočítat hodiny odpracované mezi časy v aplikaci Excel?