Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Výpočet a vzorce> Matematické funkce

Funkce SUM

Součet přes listy

Jak vytvořit 3D odkaz na součet stejného rozsahu na více listech v aplikaci Excel?

Jak shrnout stejnou buňku do více listů v aplikaci Excel?

Jak sečíst hodnoty ve stejném sloupci na více listech?

Jak shrnout data z listů / sešitů do jednoho listu?

Jak vlookup na více listech a součet výsledků v aplikaci Excel?

Součet bez buněk

Jak vyloučit buňky ve sloupci ze součtu v aplikaci Excel?

Jak rychle sečíst buňky sloupce ignorovat # N / A chyby v aplikaci Excel?

Jak rychle sečíst každý druhý nebo n-tý řádek / sloupec v aplikaci Excel?

Jak sečíst celý sloupec kromě hlavičky / prvního řádku v aplikaci Excel?

Jak shrnout každých n řádků dolů v aplikaci Excel?

Jak shrnout rozsah buněk ignorujících chyby v aplikaci Excel?

Jak sčítat hodnoty bez nebo vyloučit mezisoučty v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot bez nebo s n / a v aplikaci Excel?

Součet do splnění podmínky

Jak sečíst sloupec, dokud není splněna podmínka v sousedním sloupci v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot buněk ve sloupci, dokud nedosáhnete prázdné buňky?

Jak součet hodnot sloupců do další prázdné buňky v aplikaci Excel?

Jak sečíst čísla, dokud se nedosáhne určité hodnoty v sousední buňce v aplikaci Excel?

Součet pouze viditelné buňky

Jak počítat / sčítat buňky na základě filtru s kritérii v aplikaci Excel?

Jak rychle sečíst hodnoty bez skrytých sloupců v aplikaci Excel?

Jak shrnout pouze filtrované nebo viditelné buňky v aplikaci Excel?

Součet s kritérii

Jak počítat / sčítat buňky na základě barev písma v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat lichá / sudá čísla nebo řádky v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat pouze kladná nebo záporná čísla v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat přeškrtnuté buňky v aplikaci Excel?

Jak počítat a sečíst buňky na základě barvy pozadí v aplikaci Excel?

Jak počítat nebo sčítat buňky na základě barvy buněk v listu Google?

Jak počítat / sčítat buňky podle barev s podmíněným formátováním v aplikaci Excel?

Jak spočítat / sčítat buňky větší než menší než číslo?

Jak rychle sečíst hodinová data denně v aplikaci Excel?

Jak součet / průměr ignorovat záporné hodnoty v aplikaci Excel?

Jak sčítat / počítat tučná čísla v řadě buněk v aplikaci Excel?

Jak sčítat / počítat zaškrtnutá políčka v aplikaci Excel?

Jak sčítat na základě kritérií sloupců a řádků v aplikaci Excel?

Jak sečíst buňky, pokud je odpovídající řetězec v určité délce?

Jak sečíst buňky, když se hodnota změní v jiném sloupci?

Jak shrnout odpovídající hodnoty se stejným datem v aplikaci Excel?

Jak shrnout data podle pracovního dne / měsíce / čtvrtletí / roku v aplikaci Excel?

Jak shrnout více sloupců na základě jednotlivých kritérií v aplikaci Excel?

Jak sčítat čísla v závorkách pouze v aplikaci Excel?

Jak v aplikaci Excel sčítat čísla za posledních 7 nebo 30 dní včetně DNES?

Jak sečíst pouze celá čísla v aplikaci Excel?

Jak sčítat nebo průměrovat hodnoty, pokud se data v sousedních buňkách rovnají zadanému měsíci v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot na základě kritérií v jiném sloupci v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot na základě měsíce a roku v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot na základě výběru rozevíracího seznamu v aplikaci Excel?

Jak sčítat hodnoty na základě textových kritérií v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot mezi dvěma rozsahy dat v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot podle skupiny v aplikaci Excel?

Jak používat HLOOKUP k sečtení rozsahu hodnot v aplikaci Excel?

Jak používat vlookup a součet v aplikaci Excel?

Jak vlookup na více listech a součet výsledků v aplikaci Excel?

jiní

Jak automaticky sčítat více řádků / sloupců / listů v aplikaci Excel?

Jak vypočítat kumulativní součet / průběžný součet sloupce v aplikaci Excel?

Jak vypočítat celkový běh / průměr v aplikaci Excel?

Jak správně sčítat čísla s jednotkami v rozsahu v aplikaci Excel?

Jak udržet běh celkem v jedné nebo jedné buňce v aplikaci Excel?

Jak rychle shrnout data každého sloupce v aplikaci Excel?

Jak zaokrouhlit hodnoty součtu podle jednoho vzorce v aplikaci Excel?

Jak zaokrouhlit hodnoty před sčítáním v aplikaci Excel?

Jak sečíst zadaný řádek nebo sloupec v pojmenovaném rozsahu v aplikaci Excel?

Jak sečíst všechny číslice v čísle v aplikaci Excel?

Jak součet hodnot buněk s rozlišováním velkých a malých písmen v aplikaci Excel?

Jak sčítat buňky s textem a čísly v aplikaci Excel?

Jak sečíst úhlopříčka rozsahu v aplikaci Excel?

Jak sečíst první číslice každé buňky pouze v aplikaci Excel?

Jak sečíst největší nebo nejmenší 3 hodnoty v seznamu aplikace Excel?

Jak součet čísel od 1 do n v listu aplikace Excel?

Jak sčítat čísla bez ohledu na přihlášení v aplikaci Excel?

Jak součet čísel s čárkami v jedné buňce aplikace Excel?

Jak sčítat nebo přidávat čísla do jedné buňky v aplikaci Excel?

Jak sčítat nebo průměrovat jedinečné hodnoty pouze v aplikaci Excel?

Jak sečíst nebo spočítat prvních n hodnot ve sloupci nebo řádku aplikace Excel?

Jak shrnout absolutní hodnoty v aplikaci Excel?

Jak shrnout čas a formát jako hodiny, minuty nebo sekundy v aplikaci Excel?

Jak shrnout hodnoty z textových polí?