Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Přihlásit se  \/ 
x
or
x
Registrace  \/ 
x

or

Tipy pro Excel: Výpočet a vzorce> Statistické funkce

Funkce COUNT

Počítat znaky nebo slova

Jak počítat znak v buňce Excel nebo v rozsahu?

Jak počítat znaky v buňce / rozsahu / listu v aplikaci Excel?

Jak počítat hodnoty oddělené čárkami v jedné buňce v aplikaci Excel?

Jak počítat frekvenci textu / čísla / znaku ve sloupci aplikace Excel?

Jak spočítat, jak často se slovo nebo hodnota vyskytuje v aplikaci Excel?

Jak počítat maximální nebo minimální výskyt v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet odpovědí „Ano“ nebo „Ne“ v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet určitých / konkrétních slov v buňce nebo v řadě buněk v aplikaci Excel?

Jak počítat počet řádků (zlomů řádků) v buňce v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet výskytů ve sloupci v listu Google?

Jak počítat výskyty konkrétních znaků v buňce v aplikaci Excel?

Jak počítat konkrétní znaky (čárka / středník / otazníky) v buňce / rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat frekvenci textových hodnot ve sloupci?

Jak počítat konce řádků v buňce v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet slov nebo znaků ve sloupci nebo buňce aplikace Excel?

Jak spočítat počet znaků bez mezer v buňce aplikace Excel?

Jak spočítat počet znaků, písmen a čísel v buňce?

Jak spočítat počet hodnot oddělených čárkami / pomlčkami v buňce v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet výskytů slova ve sloupci v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet výskytů za rok / čtvrtletí / měsíc / týden v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet mezer před textovým řetězcem v buňce aplikace Excel?

Jak spočítat počet mezer textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak počítat, kolikrát se znak / slovo objeví v buňce?

Jak počítat, kolikrát se slovo / číslo objeví v rozsahu?

Jak spočítat počet velkých nebo malých písmen v buňce?

Jak spočítat počet slov v buňce nebo buňkách rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat zástupné znaky (hvězdičky nebo otazníky) v aplikaci Excel?

Jak určit frekvenci znaku / textu / řetězce v rozsahu aplikace Excel?

Počítejte dny mezi dvěma daty

Jak zkontrolovat, zda je datum státním svátkem a počítat dny kromě svátků v aplikaci Excel?

Jak počítat / vypočítat čtvrtletí mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat / počítat týdny / měsíce / roky mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat dny mezi dvěma daty včetně data zahájení v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet přestupných let mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat dny bez nedělí mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat počet dní / pracovních dnů / víkendů mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet dní kromě neděle / víkendů v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet dní nebo pracovních dnů v měsíci v aplikaci Excel?

Jak počítat počet víkendů / pracovních dnů mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Počítat duplicitní nebo jedinečné buňky

Jak porovnat dva sloupce a spočítat rozdíly v aplikaci Excel?

Jak počítat a odstraňovat duplikáty ze seznamu v aplikaci Excel?

Jak počítat po sobě jdoucí duplikáty v aplikaci Excel?

Jak počítat duplicitní hodnoty ve sloupci v aplikaci Excel?

Jak počítat duplikáty mezi dvěma sloupci v aplikaci Excel?

Jak počítat stejné nebo duplicitní hodnoty pouze jednou ve sloupci?

Jak spočítat počet jedinečných řádků (kombinací více sloupců) v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty na základě jiného sloupce v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty na základě více kritérií v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty bez duplikátů v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty ve filtrovaném sloupci v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty v kontingenční tabulce?

Jak počítat jedinečné hodnoty nebo čísla ve sloupci v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty s mezerami ve sloupci aplikace Excel?

Jak počítat jedinečné hodnoty s více kritérii v aplikaci Excel?

Jak počítat jedinečná / duplicitní data ve sloupci aplikace Excel?

Jak počítat jedinečná / duplicitní data ve sloupci aplikace Excel?

Jak najít a spočítat duplicitní buňky / hodnoty v jednom řádku v aplikaci Excel?

Jak rychle spočítat pouze první instanci hodnot v aplikaci Excel?

Počítání ignoruje buňky

Jak počítat / sčítat buňky na základě filtru s kritérii v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat lichá / sudá čísla nebo řádky v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat pouze kladná nebo záporná čísla v aplikaci Excel?

Jak počítat všechny buňky s hodnotou / daty v rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat prázdné buňky nebo neprázdné buňky v rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat prázdné nebo neprázdné buňky ve filtrovaném rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat prázdné nebo neprázdné buňky ve filtrovaném rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat, pokud buňky obsahují nějaké datum / data v aplikaci Excel?

Jak počítat ignorování skrytých buněk / řádků / sloupců v aplikaci Excel?

Jak počítat ignorování nul nebo prázdných buněk v aplikaci Excel?

Jak počítat počet buněk s nenulovými hodnotami v aplikaci Excel?

Jak počítat počet souvislých prázdných buněk v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet buněk s daty v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet naplněných buněk v rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat filtrovaná data / seznam s kritérii v aplikaci Excel?

Jak rychle spočítat viditelné nebo filtrované buňky pouze v aplikaci Excel?

Počítat listy nebo sešity

Jak spočítat počet listů sešitu?

Jak spočítat počet viditelných listů v sešitu?

Jak počítat listy s konkrétním názvem v aplikaci Excel?

Jak rychle spočítat počet všech otevřených sešitů?

Jak rychle spočítat počet skrytých listů v aplikaci Excel?

Počítat konkrétní buňky

Jak počítat / sčítat buňky na základě barev písma v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat přeškrtnuté buňky v aplikaci Excel?

Jak počítat a sečíst buňky na základě barvy pozadí v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky podle konkrétního formátování, jako je tučné písmo, kurzíva v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky obsahující čísla nebo ne v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky se specifickým textem a barvou výplně / písma v aplikaci Excel?

Jak počítat počet buněk s komentáři v aplikaci Excel?

Jak počítat nebo sčítat buňky na základě barvy buněk v listu Google?

Jak spočítat počet chybových buněk / buněk bez chyby v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet stínovaných buněk v aplikaci Excel?

Jak počítat / sčítat buňky podle barev s podmíněným formátováním v aplikaci Excel?

Jak sčítat / počítat tučná čísla v řadě buněk v aplikaci Excel?

Počítejte s kritérii

Jak spočítat všechny buňky kromě konkrétní hodnoty v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky začínající konkrétním písmenem v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky mezi dvěma časy v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky, pokud je v aplikaci Excel splněno jedno z více kritérií?

Jak počítat shodu buněk v X nebo Y v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky, které se rovnají určité hodnotě v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky s délkou větší než konkrétní číslo v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky s otazníky v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky se specifickým textem při výběru v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky s nulami, ale bez mezer v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky / záznamy podle skupiny v aplikaci Excel?

Jak počítat data podle skupiny v aplikaci Excel?

Jak spočítat, kolik buněk obsahuje určitý text nebo hodnotu v aplikaci Excel?

Jak počítat, pokud buňka obsahuje text nebo část textu v aplikaci Excel?

Jak počítat, pokud buňka neobsahuje text v aplikaci Excel?

Jak počítat, pokud buňky nejsou prázdné a nerovnají se konkrétnímu slovu v aplikaci Excel?

Jak počítat, zda buňky začínají nebo končí konkrétním textem v aplikaci Excel?

Jak počítat, pokud hodnota spadá do daného rozsahu v aplikaci Excel?

Jak počítat dny v síti mezi dvěma daty, včetně soboty v aplikaci Excel?

Jak počítat počet buněk mezi dvěma hodnotami nebo daty v aplikaci Excel?

Jak počítat počet buněk větší nebo menší než 0 (nula) v aplikaci Excel?

Jak počítat počet buněk s textem nebo číslem v aplikaci Excel?

Jak počítat počet buněk / řádků, dokud nebudou v aplikaci Excel prázdné?

Jak počítat počet instancí, pokud je délka řetězce v aplikaci Excel větší než X?

Jak počítat počet výskytů v rozsahu datetime v aplikaci Excel?

Jak počítat záznamy mezi dvěma daty s odpovídajícími kritérii v aplikaci Excel?

Jak počítat řádky, dokud není v aplikaci Excel dosaženo určité hodnoty součtu?

Jak počítat řetězce s úvodními nulami v aplikaci Excel?

Jak počítat buňky nad určitou hodnotu nebo průměr v aplikaci Excel?

Jak spočítat / sčítat buňky větší než menší než číslo?

Jak spočítat konkrétní hodnotu na více pracovních listech?

Jak spočítat absolutní hodnoty větší / menší než zadaná hodnota v aplikaci Excel?

Jak počítat podle data / měsíce / roku a časového období v aplikaci Excel?

Jak počítat částečnou shodu řetězce / podřetězce v aplikaci Excel?

Jak počítat s více kritérii v aplikaci Excel?

Jak rychle spočítat vzhled každých 15 minut v aplikaci Excel?

Jak rychle spočítat, zda se buňky v aplikaci Excel rovnají x nebo y?

Jak rychle spočítat počet buněk, dokud se hodnota nezmění v aplikaci Excel?

jiní

Jak počítat (identifikovat) a měnit desetinná místa v aplikaci Excel?

Jak počítat soubory v určité složce / adresáři v aplikaci Excel?

Jak počítat maximální počet po sobě jdoucích kladných / záporných čísel v aplikaci Excel?

Jak počítat sloučené buňky ve vybraném rozsahu v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet půlhodinových intervalů v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet vrcholů ve sloupci dat v aplikaci Excel?

Jak počítat, kolikrát se buňka změnila v aplikaci Excel?

Jak počítat nebo vypočítat hodiny odpracované mezi časy v aplikaci Excel?

Jak počítat konce stránek aktivního listu v aplikaci Excel?

Jak spočítat rozdíl mezi písmeny v aplikaci Excel?

Jak spočítat počet vytištěných stránek na listu?

Jak spočítat čísla stránek souborů PDF v aplikaci Excel?

Jak počítat celkový počet kliknutí v určité buňce v aplikaci Excel?

Jak počítat celkový počet řádků v tabulce v aplikaci Excel?

Jak počítat hodnoty buněk s rozlišením malých a velkých písmen v aplikaci Excel?

Jak počítat, že je něco ve vybraných buňkách v aplikaci Excel?

Jak sčítat / počítat zaškrtnutá políčka v aplikaci Excel?

Jak sečíst nebo spočítat prvních n hodnot ve sloupci nebo řádku aplikace Excel?