Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Data> Seskupit nebo oddělit data

Seskupit podle rozsahu

Jak přiřadit hodnotu nebo kategorii na základě číselného rozsahu v aplikaci Excel?

Jak kategorizovat data na základě hodnot v aplikaci Excel?

Jak seskupit věky v rozsazích s VLOOKUP v aplikaci Excel?

Seskupit v kontingenční tabulce

Jak seskupit kontingenční tabulku podle dne v týdnu v aplikaci Excel?

Jak seskupit podle věku v kontingenční tabulce?

Jak seskupit podle fiskálního roku v kontingenční tabulce aplikace Excel?

Jak seskupit podle rozsahu v kontingenční tabulce Excel?

Jak seskupit podle týdne v kontingenční tabulce?

Jak seskupit data o půl roku v kontingenční tabulce aplikace Excel?

Jak seskupit data o půl hodiny nebo 15 minut v kontingenční tabulce aplikace Excel?

Jak seskupit datum podle měsíce / roku / čtvrtletí v kontingenční tabulce v aplikaci Excel?

Jak seskupit čas podle hodiny v kontingenční tabulce aplikace Excel?

Jak seskupit čas podle minut nebo hodinových intervalů v aplikaci Excel?

jiní

Jak přiřadit sériové číslo duplicitním nebo jedinečným hodnotám v aplikaci Excel?

Jak rozbalit všechny sbalené sloupce nebo řádky v aplikaci Excel?

Jak rozbalit nebo zavřít všechny řádky a sloupce skupiny v aplikaci Excel?

Jak seskupit sousední sloupce nebo řádky samostatně nebo nezávisle v aplikaci Excel?

Jak seskupit a oddělit řádky v chráněném listu?

Jak seskupit nebo oddělit listy v aplikaci Excel?

Jak skrýt / odkrýt řádky nebo sloupce se znaménkem plus nebo minus v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit všechny řádky mezisoučtu najednou v aplikaci Excel?

Jak přesunout znaménko plus / minus skupiny nahoru v aplikaci Excel?