Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Data> Ověření dat

Povolit pouze psaní

Jak povolit pouze formát data v konkrétních buňkách?

Jak povolit zadávání pouze čísel do textového pole?

Jak povolit v aplikaci Excel pouze záznam ano nebo ne?

Jak použít ověření dat k vynucení formátu telefonního čísla v aplikaci Excel?

Jak ověřit data data aktuálního roku v listu aplikace Excel?

Jak ověření dat umožnit datum větší než dnes nebo konkrétní datum v aplikaci Excel?

Jak vynutit velká písmena zadávání textu do textového pole?

Jak omezit vstup do buňky na číselnou hodnotu nebo seznam v aplikaci Excel?

Jak omezit délku znaků v buňce v aplikaci Excel?

Jak omezit zadávání časového období ve sloupci aplikace Excel?

Jak povolit zadávání alfanumerických znaků pouze v aplikaci Excel?

Jak povolit zadávání nebo zadávání určitých hodnot v aplikaci Excel?

Jak povolit pouze záporná čísla v aplikaci Excel?

Jak omezit zadávání a zadávání hodnot do buňky na základě jiné hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak pomocí ověření dat vynutit procento v buňkách aplikace Excel?

Jak pomocí ověření dat omezit počet číslic při psaní v aplikaci Excel?

Jak pomocí ověření dat povolit pouze číslo SSN zadané v aplikaci Excel?

Jak ověřit buňky, aby přijímaly pouze IP adresu v aplikaci Excel?

Jak ověřit e-mailové adresy ve sloupci listu?

Jak ověřit data data aktuálního roku v listu aplikace Excel?

Jak ověření dat umožnit datum větší než dnes nebo konkrétní datum v aplikaci Excel?

Zabraňte psaní

Jak povolit pouze jedinečné hodnoty v aplikaci Excel?

Jak vyskočit varování, pokud je duplikát zadán ve sloupci aplikace Excel?

Jak vyskočit varování, pokud je duplikát zadán ve sloupci aplikace Excel?

Jak zabránit prázdným nebo chybějícím položkám v buňkách v aplikaci Excel?

Jak zabránit vstupu dat do konkrétních buněk listu v aplikaci Excel?

Jak zabránit duplicitním položkám ve sloupci v aplikaci Excel?

Jak zabránit duplicitnímu zadání v tabulkách Google?

Jak zabránit zadávání hodnot s mezerami v aplikaci Excel?

Jak zabránit zadávání malých písmen ve výběru aplikace Excel?

Jak zabránit uložení, pokud je konkrétní buňka v aplikaci Excel prázdná?

Jak zabránit zadávání speciálních znaků v aplikaci Excel?

Jak pomocí ověření dat zabránit prázdným buňkám ve sloupci aplikace Excel?