Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Vývojář> Makro nebo VBA

Změnit

Upravit> Změnit obsah buňky

Jak přidat / vložit určitý znak každých x znaků do buněk?

Jak přidat předponu nebo příponu do rozsahu buněk v aplikaci Excel?

Jak přidat řetězce textu do více buněk v aplikaci Excel?

Jak přidat text uprostřed vybraných buněk v aplikaci Excel?

Jak přidat text na začátek nebo konec všech buněk v aplikaci Excel?

Jak psát velká písmena v buňce nebo sloupci v aplikaci Excel?

Jak velká písmena pouze první písmeno nebo první písmeno každého slova v aplikaci Excel?

Jak změnit hodnotu buňky kliknutím na buňku?

Jak změnit textové řetězce na velká písmena v aplikaci Microsoft Excel?

Jak změnit velká písmena na malá v aplikaci Microsoft Excel?

Jak změnit velká písmena na velká nebo velká písmena v aplikaci Microsoft Excel?

Jak změnit hodnotu na základě barvy buňky v aplikaci Excel?

Jak převést všechny čepice pouze na první čepičku ve vybraném rozsahu v aplikaci Excel?

Jak převést textový řetězec na správný případ s výjimkami v aplikaci Excel?

Jak převrátit jméno a příjmení v buňkách v aplikaci Excel?

Jak vynutit textový řetězec na velká / malá / správná velikost v aplikaci Excel?

Jak vynutit velká písmena zadávání textu do textového pole?

Jak vložit / přidat apostrof před čísla v aplikaci Excel?

Jak vložit / přidat mezeru za každých x znaků v buňkách?

Jak vložit závorky kolem textu do buňky?

Jak vložit dvojtečku mezi čísla, aby byla automaticky v časovém formátu v aplikaci Excel?

Jak vložit mezery před velkými písmeny v aplikaci Excel?

Jak rychle převést / změnit text na velká písmena v aplikaci Microsoft Excel?

Jak změnit uspořádání textu v buňce v aplikaci Excel?

Jak zvrátit název domény notací v aplikaci Excel?

Jak změnit pořadí textových řetězců nebo slov v aplikaci Excel?

Jak vyměnit nebo přepnout text v jedné buňce v aplikaci Excel?

Upravit> Zkombinovat

Jak sbírat data z více listů do hlavního listu v aplikaci Excel?

Jak kombinovat obsah více buněk bez ztráty dat v aplikaci Excel?

Jak kombinovat více sloupců do jednoho seznamu v aplikaci Excel?

Jak kombinovat více řádků do jednoho na základě duplikátů v aplikaci Excel?

Jak kombinovat více sešitů do jednoho hlavního sešitu v aplikaci Excel?

Jak kombinovat řádky se stejným ID / názvem v aplikaci Excel?

Jak kombinovat dva seznamy bez duplikátů v aplikaci Excel?

Jak zřetězit sloupce buněk a zachovat barvu textu v aplikaci Excel?

Jak zřetězit hodnoty buněk, dokud nenajde prázdnou buňku ve sloupci?

Jak zřetězit buňky, pokud stejná hodnota existuje v jiném sloupci v aplikaci Excel?

Jak zřetězit řádky do jedné buňky na základě skupiny v aplikaci Excel?

Jak zřetězit texty více buněk do textového pole v aplikaci Excel?

Jak převést seznam sloupců na seznam oddělený čárkami v aplikaci Excel?

Jak sloučit více listů se stejnými záhlavími v aplikaci Excel?

Jak sloučit nebo sloučit listy nebo sešity do jednoho listu?

Jak rychle sloučit sousední řádky se stejnými daty v aplikaci Excel?

Jak rychle sloučit řádky na základě jedné hodnoty sloupce a poté provést nějaké výpočty v aplikaci Excel?

Upravit> Převést

Jak změnit záporná čísla na pozitivní v aplikaci Excel?

Jak změnit kladná čísla na záporná v aplikaci Excel?

Jak převést všechny tabulky na rozsahy v aktivním listu?

Jak převést desetinné stupně na stupně minuty sekund v aplikaci Excel?

Jak převést html na text v buňkách v aplikaci Excel?

Jak převést název měsíce na číslo v aplikaci Excel?

Jak převést text v textovém poli na obsah buňky v aplikaci Excel?

Jak převést rrrrmmdd na normální formát data v aplikaci Excel?

Jak rychle převést / změnit čísla na slova v aplikaci Excel?

Jak rychle převést tabulku pole na tabulku seznamu v aplikaci Excel?

Jak zvrátit známky hodnot v buňkách v aplikaci Excel?

Upravit> Kopírovat a vložit

Jak automaticky kopírovat a vložit buňku do aktuálního listu nebo z jednoho listu do druhého v aplikaci Excel?

Jak automaticky zkopírovat buňku do schránky jediným kliknutím v aplikaci Excel?

Jak převést křížovou tabulku (2-dimenzionální tabulku) na seznam v aplikaci Excel?

Jak převést tabulku stylu matice na tři sloupce v aplikaci Excel?

Jak kopírovat skrytý list v aplikaci Excel?

Jak zkopírovat vybraný rozsah do nového sešitu v aplikaci Excel?

Jak kopírovat a vložit pouze neprázdné buňky v aplikaci Excel?

Jak kopírovat buňku bez nového zalomení řádku v aplikaci Excel?

Jak kopírovat hodnotu pole se seznamem do aktivní buňky v aplikaci Excel?

Jak zkopírovat aktuální adresu buňky do jiného umístění v aplikaci Excel?

Jak kopírovat data z chráněného listu?

Jak kopírovat data do jiného listu s pokročilým filtrem v aplikaci Excel?

Jak kopírovat data do dalšího prázdného řádku jiného listu v aplikaci Excel?

Jak kopírovat hypertextový odkaz pouze z jedné buňky do druhé v aplikaci Excel?

Jak kopírovat obrázek z listu do formuláře uživatele v aplikaci Excel?

Jak kopírovat více výběrů nebo rozsahů v aplikaci Excel?

Jak kopírovat více listů vícekrát v aplikaci Excel?

Jak zkopírovat jeden formát grafu do ostatních v aplikaci Excel?

Jak kopírovat jednu vyplněnou barvu pouze do rozsahu v aplikaci Excel?

Jak kopírovat pouze ohraničení vybraného rozsahu v aplikaci Excel?

Jak kopírovat řádky a vložit na jiný list na základě data v aplikaci Excel?

Jak kopírovat list a přejmenovat automaticky v aplikaci Excel?

Jak kopírovat list a přejmenovat na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak kopírovat součet vybraných buněk pouze v aplikaci Excel?

Jak kopírovat hodnoty a formátování z rozsahu do jiného v aplikaci Excel?

Jak kopírovat list na konec sešitu v aplikaci Excel?

Jak vytvořit seznam z rozsahu v aplikaci Excel?

Jak zakázat funkce vyjmutí, kopírování a vložení v aplikaci Excel?

Jak duplikovat řádky na základě hodnoty buňky ve sloupci?

Jak snadno a rychle transponovat data rozsahu a stohování v aplikaci Excel?

Jak sloučit dva sloupce do jednoho se střídavými hodnotami v aplikaci Excel?

Jak přesunout každý druhý řádek do sloupce v aplikaci Excel

Jak kopírovat pouze formátování z rozsahu do jiného v aplikaci Excel?

Jak vložit řadu buněk do těla zprávy jako obrázek v aplikaci Excel?

Jak vložit všechny kromě vzorců do aplikace Excel?

Jak vložit externí obsah do aplikace Excel vždy odpovídat cílovému formátování?

Jak vložit hodnoty do viditelných / filtrovaných buněk pouze v aplikaci Excel?

Jak rychle skládat více sloupců do jednoho sloupce v aplikaci Excel?

Jak rychle vyměnit obsah dvou buněk v aplikaci Excel?

Jak rychle převést seznam adres z řádků do sloupců v aplikaci Excel?

Jak odkazovat na formát a hodnotu z jiné buňky v aplikaci Excel?

Jak opakovat hodnotu buňky xkrát v aplikaci Excel?

Jak omezit vkládání hodnot (zabránit formátování) pouze v aplikaci Excel?

Jak nastavit hodnoty vložení jako výchozí vložení při použití Ctrl + V v aplikaci Excel?

Jak skládat sloupce zleva doprava do jednoho sloupce v aplikaci Excel?

Jak vyměnit řádky nebo sloupce v aplikaci Excel?

Jak transponovat / převést sloupce a řádky do jednoho sloupce?

Jak transponovat / převést sloupce a řádky do jednoho řádku?

Jak transponovat buňky v jednom sloupci na základě jedinečných hodnot v jiném sloupci?

Jak transponovat sloupce do řádků a vložit nové řádky k vyplnění dat v aplikaci Excel?

Jak převést duplicitní řádky na sloupce v aplikaci Excel?

Jak transponovat každých 5 nebo n řádků z jednoho sloupce do více sloupců?

Jak transponovat / převést jeden sloupec na více sloupců v aplikaci Excel?

Upravit> Odstranit a vymazat

Jak dávkově odstranit hypertextové odkazy v aplikaci Excel?

Jak vymazat obsah a formátování současně v buňkách v aplikaci Excel?

Jak vymazat obsah pojmenovaného rozsahu v aplikaci Excel?

Jak vymazat celý list nebo zadaný rozsah v aplikaci Excel?

Jak vymazat zadaný obsah buňky, pokud se hodnota jiné buňky změní v aplikaci Excel?

Jak vymazat zadaný obsah buňky při otevření a ukončení v sešitu aplikace Excel?

Jak vymazat obsah více sloučených buněk v aplikaci Excel?

Jak odstranit aktivní sešit (aktuální soubor) v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny prázdné řádky nebo pouze první řádek v buňce v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny kromě vybraných rozsahů v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny skryté řádky nebo sloupce v aplikaci Excel?

Jak snadno odstranit všechny obrázky nebo jiné objekty v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny řádky pod určitým řádkem nebo aktivní buňkou v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny řádky obsahující konkrétní text ve sloupci v tabulkách Google?

Jak odstranit všechny řádky kromě prvního řádku záhlaví v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny listy kromě zadaného / aktuálního v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny prázdné listy v aplikaci Excel?

Jak odstranit prázdné sloupce s hlavičkou v aplikaci Excel?

Jak odstranit celé sloupce na základě hodnoty záhlaví v aplikaci Excel?

Jak odstranit celý řádek, pokud buňka obsahuje nulu v aplikaci Excel?

Jak odstranit skryté listy v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit více prázdných sloupců v aplikaci Excel?

Jak odstranit jednu nebo všechny kontingenční tabulky v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky nad aktivní buňkou nebo konkrétním textem v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky na základě barvy pozadí v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky, pokud je buňka větší / menší než určitá hodnota v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky, pokud jsou buňky prázdné v dlouhém seznamu v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky neobsahující určitý text v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky neodpovídající kritériím na jiném listu?

Jak odstranit řádky s chybějícími / prázdnými hodnotami v určitých sloupcích v aplikaci Excel?

Jak odstranit řádky se zápornými hodnotami v aplikaci Excel?

Jak odstranit stejné řádky nebo rozsahy na více listech v aplikaci Excel?

Jak odstranit list, pokud název obsahuje konkrétní text ze sešitu?

Jak odstranit list, pokud název listu není v seznamu?

Jak odstranit konkrétní list, pokud existuje v sešitu?

Jak odstranit jedinečné hodnoty ze sloupce v aplikaci Excel?

Jak odstranit list na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak odstranit list bez výzvy nebo varování v aplikaci Excel?

Jak filtrovat seznam a odstranit zbývající skryté nebo viditelné řádky v aplikaci Excel?

Jak zachovat nebo odstranit úvodní nuly v aplikaci Excel?

Jak odstranit pouze viditelné řádky nebo sloupce v aplikaci Excel?

Jak zabránit odstranění řádků nebo sloupců ve sdíleném nechráněném sešitu?

Jak rychle odstranit všechny automatické tvary v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit veškerý obsah odemčených / nechráněných buněk v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit všechny objekty HTML v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit všechna textová pole v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit každý druhý řádek v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit podmíněné formátování v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit pomlčky z buněk v aplikaci Excel?

Jak rychle odstranit konce řádků v aplikaci Excel?

Jak odstranit nebo odstranit všechny nebo více hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechna tlačítka nebo příkazová tlačítka v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny duplikáty, ale ponechat pouze jeden v aplikaci Excel?

Jak odstranit všechny značky HTML z řetězce v aplikaci Excel?

Jak odstranit znaky alfa z buněk v aplikaci Excel?

Jak odstranit prázdné nebo prázdné řádky v aplikaci Excel?

Jak odstranit buňky nebo řádky, pokud nejsou v aplikaci Excel tučně?

Jak odstranit podmíněné formátování, ale zachovat formát v aplikaci Excel?

Jak odstranit duplicitní řádky a zachovat nejvyšší hodnoty pouze v aplikaci Excel?

Jak odstranit duplicitní řádky, ale zachovat ten s nejnovějším datem v aplikaci Excel?

Jak odstranit duplicitní řádky v aplikaci Excel?

Jak odstranit duplikáty, ale zachovat první instanci v aplikaci Excel?

Jak odstranit duplikáty, ale zachovat zbytek hodnot řádků v aplikaci Excel?

Jak odstranit prázdné listy ze sešitů

Jak odstranit mezery mezi slovy v buňkách v aplikaci Excel?

Jak odstranit vedoucí apostrof z čísel v aplikaci Excel?

Jak odstranit úvodní mezery v buňkách v aplikaci Excel?

Jak odstranit nečíselné znaky z buněk v aplikaci Excel?

Jak odstranit znaky jiné než alfa z buněk v aplikaci Excel?

Jak odstranit nealfanumerické znaky v aplikaci Excel?

Jak odstranit neanglické znaky ve sloupci aplikace Excel?

Jak odstranit číselné znaky z buněk v aplikaci Excel?

Jak odstranit nebo odstranit všechny přeškrtnuté texty nebo znaky z buněk v aplikaci Excel?

Jak odstranit osobní údaje sešitu?

Jak odstranit řádky na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak odstranit koncové mezery z buněk v aplikaci Microsoft Excel?

Jak odstranit / odstranit všechny mezery za posledním znakem v aplikaci Excel?

Upravit> Extrahovat

Jak dynamicky extrahovat seznam jedinečných hodnot z rozsahu sloupců v aplikaci Excel?

Jak extrahovat skutečné adresy z hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

Jak extrahovat data z grafu nebo grafu v aplikaci Excel?

Jak extrahovat desetinnou hodnotu z řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat hypertextové odkazy z více obrázků v aplikaci Excel?

Jak extrahovat obrázky z komentářů v aplikaci Excel?

Jak extrahovat poslední číslo z textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat číslo pouze z textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat čísla ze smíšených alfanumerických textových řetězců v aplikaci Excel?

Jak extrahovat PSČ ze seznamu adres v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text mezi jednoduchými nebo dvojitými uvozovkami z buněk v aplikaci Excel?

Jak extrahovat jedinečné hodnoty z více sloupců v aplikaci Excel?

Jak rychle extrahovat e-mailovou adresu z textového řetězce?

Jak rychle extrahovat název souboru z celé cesty v aplikaci Excel?

Upravit> Vyplnit obsah buňky

Jak automaticky přidat / zadat aktuální datum a čas v buňce dvojitým kliknutím v aplikaci Excel?

Jak automaticky vyplnit datum v buňce, když je sousední buňka aktualizována v aplikaci Excel?

Jak automaticky vyplnit vzorec při vkládání řádků v aplikaci Excel?

Jak automaticky zadat datum při zadání dat do sloupce?

Jak automaticky generovat číslo faktury v aplikaci Excel?

Jak vyplnit prázdné buňky 0 nebo jinou konkrétní hodnotou v aplikaci Excel?

Jak vyplnit prázdné buňky pomlčkou v aplikaci Excel?

Jak vyplnit pořadová čísla přeskočit skryté řádky v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit všechny prázdné buňky určitým číslem nebo textem v aplikaci Excel?

Jak získat aktivní umístění / cestu sešitu v aplikaci Excel?

Jak získat aktuální číslo listu sešitu?

Jak vložit aktuální časové razítko, když se data v jiné buňce změní v aplikaci Excel?

Jak vložit datové razítko do buňky, pokud je zaškrtnuto políčko v aplikaci Excel?

Jak vložit datum poslední změny do záhlaví nebo zápatí aplikace Excel?

Jak vložit stejný text do každého druhého řádku v aplikaci Excel?

Jak vložit časové razítko automaticky, když jsou data aktualizována v jiném sloupci v listu Google?

Jak vložit časové razítko do konkrétní buňky, když je makro spuštěno v aplikaci Excel?

Jak vložit časové razítko se sekundami do aplikace Excel?

Jak zajistit, aby byla konkrétní buňka povinně zadána před uzavřením sešitu?

Jak rychle vložit názvy listů do buněk v aplikaci Excel?

Jak rychle vložit uživatelské jméno systému Windows do buňky v aplikaci Excel?

Jak automaticky zaznamenat datum a čas při změně buňky?

Jak odkazovat na stejnou buňku z více listů v aplikaci Excel?

Jak opakovat hodnotu buňky, dokud se v aplikaci Excel nezobrazí nebo nedosáhne nové hodnoty?

Upravit> Najít

Jak vždy hledat v celém sešitu?

Jak najít všechny možné součty dvou čísel v seznamu v aplikaci Excel?

Jak najít všechny podtržené texty v rozsahu nebo v celém listu v aplikaci Excel?

Jak najít a získat hodnotu první viditelné buňky po filtrování v aplikaci Excel?

Jak najít a vypsat všechny odkazy (externí odkazy) v aplikaci Excel?

Jak najít duplicitní nebo jedinečné hodnoty ve dvou sloupcích ze dvou listů?

Jak najít duplicitní hodnoty ve dvou sloupcích v aplikaci Excel?

Jak najít první prázdné buňky ve sloupci v aplikaci Excel?

Jak najít poslední řádek nebo sloupec s daty v aplikaci Excel?

Jak procházet soubory v adresáři a kopírovat data do hlavního listu v aplikaci Excel?

Jak procházet řádky, dokud se v aplikaci Excel nenalezne konkrétní hodnota?

Jak procházet řádky, dokud nejsou prázdné ve sloupci aplikace Excel?

Jak rychle vyhledat hodnotu ve více listech nebo sešitech?

Jak vyhledávat podle názvu listu v aplikaci Excel?

Upravit> Přejít na

Jak vždy při otevření sešitu na buňce A1?

Jak automaticky přesunout kurzor na konkrétní buňku v aplikaci Excel?

Jak kliknout na písmeno abecedy a přejít do buňky, která začíná tímto písmenem v aplikaci Excel?

Jak dvakrát kliknout na buňku a otevřít určený list v aplikaci Excel?

Jak se vrátit na předchozí / poslední list pomocí zástupce v aplikaci Excel?

Jak přejít na konkrétní list v aplikaci Excel?

Jak přejít na první nebo poslední prázdný řádek v aplikaci Excel?

Jak rychle přeskočit na první / poslední / konkrétní list v aplikaci Excel?

Jak přejít dolů nebo vybrat další prázdnou buňku ve sloupci v aplikaci Excel?

Jak přejít do další buňky po automatickém zadání v aplikaci Excel?

Jak přejít na začátek nebo začátek dalšího řádku pro zadávání dat v aplikaci Excel?

Jak otevřít konkrétní list podle vybrané hodnoty pole se seznamem v aplikaci Excel?

Jak otevřít konkrétní list v sešitu?

Jak rychle přeskakovat mezi dvěma kartami v aplikaci Excel?

Jak rychle přeskočit na sousední buňku na základě výběru v rozevíracím seznamu aplikace Excel?

Jak rychle přeskočit na buňku s aktuálním datem v aplikaci Excel?

Jak rychle přepínat mezi textovými poli v aplikaci Excel?

Jak se vrátit na poslední aktivní list v aplikaci Excel?

Jak přepínat / přepínat mezi dvěma listy tam a zpět v aplikaci Excel?

Upravit> Skrýt a Zobrazit

Jak automaticky skrýt řádky, pokud jsou prázdné buňky ve sloupci?

Jak automaticky skrýt sloupce podle data v aplikaci Excel?

Jak automaticky skrýt konkrétní listy při otevírání souboru aplikace Excel?

Jak skrýt všechny listy kromě / ale zadaného nebo aktivního v aplikaci Excel?

Jak skrýt sloupce na více listech v sešitu?

Jak skrýt každý další řádek v aplikaci Excel?

Jak skrýt vzorec, ale zobrazit výsledek bez ochrany listu v aplikaci Excel?

Jak skrýt více prázdných řádků nebo sloupců v aplikaci Excel najednou v aplikaci Excel?

Jak skrýt nebo odkrýt konkrétní list na základě hodnoty buňky v jiném listu?

Jak skrýt nebo zobrazit sloupce na základě výběru rozevíracího seznamu v aplikaci Excel?

Jak skrýt nebo zobrazit skryté řádky nebo sloupce při poklepání na buňku v aplikaci Excel?

Jak skrýt řádky na základě barvy buňky v aplikaci Excel?

Jak skrýt řádky na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak skrýt řádky na základě dnešního data v aplikaci Excel?

Jak skrýt řádky s nulovou hodnotou v aplikaci Excel?

Jak omezit oblast posouvání listu v aplikaci Excel?

Jak zamknout obrazovku, aby se zabránilo posouvání v listu aplikace Excel?

Jak zobrazit pouze oblast tisku v listu v aplikaci Excel?

Jak rychle skrýt sešity aplikace Excel v aplikaci Excel?

Jak rychle zobrazit aktivní nebo vybrané listy pouze v aplikaci Excel?

Jak nastavit pozici posouvání nebo skrýt jiné buňky v aplikaci Excel?

Jak zobrazit pouze poslední 4 číslice čísla sociálního zabezpečení (ssn) v aplikaci Excel?

Jak zobrazit nebo skrýt všechny objekty (obrázky / grafy / tvary / komentáře) v aplikaci Excel?

Jak přepínat mezi skrytými a viditelnými sloupci v aplikaci Excel?

Jak přepínat mezi skrytými a viditelnými listy v aplikaci Excel?

Jak zobrazit všechny pracovní listy a listy v aplikaci Excel?

Upravit> Přesunout

Jak přesunout určitý řádek do nového listu, když je v aplikaci Excel zaškrtnuto políčko?

Jak přesunout aktivní list na konec nebo na začátek aktuálního sešitu v aplikaci Excel?

Jak přesunout duplicitní řádky na jiný list v aplikaci Excel?

Jak přesunout celý řádek na jiný list na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak přesunout celý řádek do spodní části aktivního listu na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak přesunout poslední slovo do další sousední buňky?

Jak přesunout znaménko minus zprava doleva / zepředu dopředu v aplikaci Excel?

Jak přesunout konkrétní soubory z jedné složky do druhé v aplikaci Excel?

Jak rychle přesouvat položky mezi dvěma seznamy v aplikaci Excel?

Upravit> Nahradit

Jak změnit # DIV / 0! chyba čitelné zprávy v aplikaci Excel?

Jak převést nulu na prázdnou ve vybraném rozsahu v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit více hodnot najednou v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit čísla dolním indexem v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit názvy záložek listů v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit konkrétní text v textových polích?

Jak najít a nahradit text a poté zachovat formátování v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit hodnoty větší než / menší než konkrétní hodnota v aplikaci Excel?

Jak rychle najít a nahradit znak horním indexem v aplikaci Excel?

Jak nahradit všechna čísla v buňkách písmeny X v aplikaci Excel?

Jak nahradit alt-enter mezerou / čárkou v aplikaci Excel?

Jak nahradit čárky novými řádky (Alt + Enter) v buňkách v aplikaci Excel?

Jak nahradit více mezer jediným prostorem z buněk v aplikaci Excel?

Jak nahradit neprázdné buňky konkrétní hodnotou v aplikaci Excel?

Jak nahradit názvy rozsahů odkazy na buňky v aplikaci Excel?

Jak nahradit text odpovídajícími obrázky v aplikaci Excel?

Upravit> Vybrat

Jak automaticky vybrat text textového pole, když je vybrán v aplikaci Excel?

Jak snadno zvrátit výběr vybraných rozsahů v aplikaci Excel?

Jak identifikovat a vybrat všechny tučné buňky nebo text v aplikaci Excel?

Jak identifikovat a vybrat všechny sloučené buňky v aplikaci Excel?

Jak rychle zrušit výběr buněk z vybraných rozsahů v aplikaci Excel?

Jak rychle vybrat pojmenované buňky rozsahu v aplikaci Excel?

Jak vybrat sloupec na základě záhlaví sloupce v aplikaci Excel?

Jak vybrat všechny buňky s daty v aplikaci Excel?

Jak vybrat všechna zaškrtávací políčka pomocí jediného zaškrtávacího políčka v aplikaci Excel?

Jak vybrat všechny buňky vzorce v listu?

Jak snadno vybrat všechny objekty (obrázky a grafy) v aplikaci Excel?

Jak vybrat všechny listy kromě jednoho v aplikaci Excel?

Jak vybrat všechny neodemčené buňky v aplikaci Excel?

Jak vybrat a zvýraznit diagonální buňky v aplikaci Excel?

Jak vybrat celý sloupec kromě záhlaví / prvního řádku v aplikaci Excel?

Jak vybrat každý n-tý sloupec v aplikaci Excel?

Jak vybrat každý druhý nebo n-tý řádek v aplikaci Excel?

Jak vybrat poslední buňku s daty v řádku / sloupci v aplikaci Excel?

Jak vybrat více položek z rozevíracího seznamu do buňky v aplikaci Excel?

Jak vybrat neprázdné buňky v rozsahu v aplikaci Excel?

Jak vybrat rozsah na základě hodnoty buňky v jiném sloupci v aplikaci Excel?

Jak vybrat konkrétní list na základě hodnoty buňky na jiném listu v aplikaci Excel?

Jak rychle vybrat použité buňky a rozsah v aplikaci Excel?

Jak synchronizovat všechny listy sešitu se stejným rozsahem vybraným v aplikaci Excel?

Upravit> Rozdělit

Jak převést textový řetězec oddělený čárkami na seznam nebo řádky v aplikaci Excel?

Jak převést jednu buňku na více buněk / řádků v aplikaci Excel?

Jak rychle rozdělit textový řetězec podle velikosti v aplikaci Excel?

Jak rozdělit sloupec každý druhý řádek v aplikaci Excel?

Jak rozdělit dlouhý sloupec na více sloupců v aplikaci Excel?

Jak rozdělit dlouhý seznam do stejných skupin v aplikaci Excel?

Jak rozdělit sešit na samostatné soubory aplikace Excel v aplikaci Excel?

Jak rozdělit hodnoty buněk svisle v aplikaci Excel?

Jak rozdělit buňky do více sloupců nebo řádků pomocí návratu vozíku?

Jak rozdělit hodnoty oddělené čárkami na řádky nebo sloupce v aplikaci Excel?

Jak rozdělit data do více listů na základě sloupce v aplikaci Excel?

Jak rozdělit data do více listů podle počtu řádků v aplikaci Excel?

Jak rozdělit slovo nebo číslo do samostatných buněk v aplikaci Excel?

Upravit> Ostatní

Jak vytvořit název záložky listu rovný hodnotě buňky v aplikaci Excel?

Jak pojmenovat listy na základě hodnot buněk (ze seznamu) v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat všechny názvy obrázků ve složce podle seznamu buněk v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat více souborů složky v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat více listů v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat pracovní listy na základě hodnot buněk v aplikaci Excel?

Jak vrátit zpět všechny změny a získat zpět původní data v aplikaci Excel?