Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Úpravy> Extrahovat data

Extrahujte data z rozsahu

Jak dynamicky extrahovat seznam jedinečných hodnot z rozsahu sloupců v aplikaci Excel?

Jak extrahovat všechny duplikáty ze sloupce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat všechny záznamy mezi dvěma daty v aplikaci Excel?

Jak extrahovat tučný text pouze ze seznamu v aplikaci Excel?

Jak extrahovat diagonální matici v aplikaci Excel?

Jak extrahovat jedinečné hodnoty na základě kritérií v aplikaci Excel?

Jak extrahovat jedinečné hodnoty ze seznamu v aplikaci Excel?

Jak extrahovat jedinečné hodnoty z více sloupců v aplikaci Excel?

Jak najít a extrahovat maximální / minimální řetězec na základě abecedního pořadí v aplikaci Excel?

Jak rychle extrahovat řádky, které splňují kritéria v aplikaci Excel?

Extrahujte data z objektů

Jak snadno extrahovat obsah komentářů v aplikaci Excel?

Jak extrahovat skutečné adresy z hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

Jak extrahovat data z grafu nebo grafu v aplikaci Excel?

Jak extrahovat obrázky z komentářů v aplikaci Excel?

jiní

Jak extrahovat data z jiných sešitů nebo textových souborů v aplikaci Excel?

Jak extrahovat hypertextové odkazy z více obrázků v aplikaci Excel?

Jak dosáhnout štěstí při kreslení jmen v aplikaci Excel?