Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Úpravy> Extrahovat data

Extrahujte data z buněk

Extrahujte čísla

Jak extrahovat desetinná čísla z textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat desetinnou hodnotu z řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat poslední číslo z textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat pouze prostřední jméno nebo rozdělit jména z celého jména v aplikaci Excel?

Jak extrahovat milisekundy z času v aplikaci Excel?

Jak extrahovat měsíc a rok pouze od data v aplikaci Excel?

Jak extrahovat číslo pouze z textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat čísla ze smíšených alfanumerických textových řetězců v aplikaci Excel?

Jak extrahovat čísla pouze z textových řetězců v listu Google?

Jak extrahovat nebo získat rok, měsíc a den ze seznamu dat v aplikaci Excel?

Jak extrahovat číslo ulice z adresy v aplikaci Excel?

Jak extrahovat řetězec z IP adresy v aplikaci Excel?

Jak extrahovat čas nebo hodinu pouze z datetime v aplikaci Excel?

Extrahujte text

Jak extrahovat všechna kromě prvního / posledního slova v aplikaci Excel?

Jak extrahovat všechny kromě prvního / posledního znaku z řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat název společnosti z e-mailové adresy v aplikaci Excel?

Jak extrahovat název domény z adresy URL v aplikaci Excel?

Jak extrahovat domény z více e-mailových adres v aplikaci Excel?

Jak extrahovat příponu z názvu souboru v aplikaci Excel?

Jak extrahovat příponu souboru z listu?

Jak extrahovat první / poslední / n. Slovo z textového řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat první písmeno každého slova z buňky?

Jak extrahovat první nebo první dvě slova z textových řetězců v listu Google?

Jak extrahovat první dvě nebo n slov z textového řetězce?

Jak extrahovat prvních / posledních n znaků z řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat iniciály ze jmen v aplikaci Excel?

Jak extrahovat část textového řetězce z buňky v aplikaci Excel?

Jak extrahovat PSČ ze seznamu adres v aplikaci Excel?

Jak extrahovat stát, PSČ nebo město z adresy v aplikaci Excel?

Jak extrahovat řetězec mezi dvěma různými znaky v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text před / za druhou mezerou nebo čárkou v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text před nebo po pomlčce z buněk v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text před / za mezerou nebo čárkou pouze v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text mezi čárkami / závorkami / závorkami v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text mezi jednoduchými nebo dvojitými uvozovkami z buněk v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text mezi druhou a třetí čárkou z buněk v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text mezi dvěma slovy v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text pouze z alfanumerického řetězce v aplikaci Excel?

Jak extrahovat uživatelské jméno z e-mailových adres v aplikaci Excel?

Jak vytáhnout nebo extrahovat znaky zprava doleva v buňce, dokud není v aplikaci Excel dosaženo mezery?

Jak rychle extrahovat n-tý znak z řetězce v aplikaci Excel?

Jak rychle extrahovat e-mailovou adresu z textového řetězce?

Extrahovat datum

Jak extrahovat datum z textových řetězců v aplikaci Excel?

Jak rychle určit nebo extrahovat dopoledne a odpoledne z řetězce DateTime v aplikaci Excel?

Jak rychle extrahovat část data z buňky v aplikaci Excel?

jiní

Jak extrahovat velká písmena nebo slova začínající velkým písmenem z textových řetězců?

Jak extrahovat odkaz na buňku ze vzorců v aplikaci Excel?

Jak extrahovat text na základě barvy písma z buňky v aplikaci Excel?

Jak rychle extrahovat název souboru z celé cesty v aplikaci Excel?