Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Úpravy> Vyplnit obsah buňky

Autor: Kelly Naposledy změněno: 2020-03-10

Vložte náhodná data

Generujte náhodné číslo podle určité střední hodnoty a standardní odchylky v aplikaci Excel

Jak generovat pouze náhodná sudá nebo lichá čísla v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodné řetězce znaků v rozsahu v aplikaci Excel?

Jak rychle generovat náhodné datum v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodná desetinná / celá čísla v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodné číslo bez duplikátů v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodná kladná a záporná čísla v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodnou hodnotu na základě přiřazené pravděpodobnosti v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodnou hodnotu z daného seznamu v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodné datum v pracovní den nebo víkend v aplikaci Excel?

Jak generovat náhodné Ano nebo Ne v aplikaci Excel?

Jak vložit náhodná (celá čísla) čísla mezi dvě čísla bez opakování v aplikaci Excel?

Jak rychle vygenerovat náhodné heslo v aplikaci Excel?

Jak rychle generovat náhodný čas v aplikaci Excel?

Jak náhodně vyplnit hodnoty ze seznamu dat v aplikaci Excel?

Vložte informace o sešitu

Získejte a vložte vytvořený čas a čas poslední změny do buněk

Jak získat a vložit poslední upravené uživatelské jméno v aplikaci Excel?

Jak získat aktuální název sešitu v aplikaci Excel?

Jak získat aktivní umístění / cestu sešitu v aplikaci Excel?

Jak získat aktuální číslo listu sešitu?

Jak získat další název listu v sešitu aplikace Excel?

Jak vložit aktuální umístění souboru aplikace Excel do buňky aplikace Excel?

Jak vložit název souboru nebo cestu do buňky / záhlaví nebo zápatí v aplikaci Excel?

Jak vložit název souboru do záhlaví / zápatí / buňky bez rozšíření v aplikaci Excel?

Jak vložit datum poslední změny do záhlaví nebo zápatí aplikace Excel?

Jak vložit poslední uložené časové razítko do buňky listu v aplikaci Excel?

Jak vložit číslo stránky do buňky / záhlaví / zápatí v aplikaci Excel?

Jak rychle vložit cestu k souboru do aplikace Excel?

Jak rychle vložit názvy listů do buněk v aplikaci Excel?

Jak rychle vložit uživatelské jméno systému Windows do buňky v aplikaci Excel?

Jak odkazovat na název karty v buňce v aplikaci Excel?

Jak odkazovat na list podle indexového čísla namísto jména v aplikaci Excel?

Jak vrátit název souboru bez přípony do buňky?

Jak nastavit hodnotu buňky rovnou názvu karty v aplikaci Excel?