Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Upravit> Přejmenovat

Přejmenovat listy

Jak kopírovat list a přejmenovat automaticky v aplikaci Excel?

Jak kopírovat list a přejmenovat na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit názvy záložek listů v aplikaci Excel?

Jak vytvořit název záložky listu rovný hodnotě buňky v aplikaci Excel?

Jak pojmenovat listy na základě hodnot buněk (ze seznamu) v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat více listů v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat list bez použití myši v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat pracovní listy na základě hodnot buněk v aplikaci Excel?

Přejmenujte sešity

Jak přejmenovat otevřený nebo aktivní sešit v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat sešit v aplikaci Excel?

jiní

Jak přejmenovat tabulku v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat všechny názvy obrázků ve složce podle seznamu buněk v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat více souborů složky v aplikaci Excel?