Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Soubor> Speciální tisk

Tisk ignoruje prázdné

Jak tisknout pouze řádky / buňky s daty v aplikaci Excel?

Jak zastavit prázdné řádky při tisku listu?

Jak zastavit tisk prázdných stránek v aplikaci Excel

Tisk v obráceném pořadí

Jak vytisknout poslední stránku jako první v aplikaci Excel?

Jak tisknout stránky v obráceném pořadí listu?

Tisk titulů

Jak zajistit, aby se určité řádky opakovaly v horní části každé vytištěné stránky v aplikaci Excel?

Jak tisknout zmrazené podokna na každou stránku v listu aplikace Excel?

Jak opakovaně tisknout řádky v dolní části každé vytištěné stránky v aplikaci Excel?

Jak tisknout nadpis (horní řádek) na každou stránku opakovaně v aplikaci Excel?

Jak tisknout tituly (záhlaví) a mřížky v aplikaci Excel?

Jak opakovat první sloupec na každé stránce při tisku v aplikaci Excel?

Jak opakovat řádek záhlaví vytisknout každou stránku v aplikaci Excel?

Jak opakovat řádky nad každým výtiskem kromě poslední stránky v aplikaci Excel?

Jak opakovaně tisknout tituly na více listů?

jiní

Jak automaticky zvyšovat hodnotu buňky po každém tisku?

Jak zabránit uživatelům v tisku listu?

Jak vytisknout všechna pravidla podmíněného formátování v listu?

Jak vytisknout všechny možnosti v rozevíracím seznamu v aplikaci Excel?

Jak tisknout více kopií s čísly sekvenčních stránek?

Jak tisknout záhlaví řádků a sloupců v aplikaci Excel?

Jak tisknout název listu nebo seznam názvů listů v aplikaci Excel?

Jak tisknout list s ověřovacími kruhy v aplikaci Excel?

Jak odstranit (dočasně skrýt) podmíněné formátování při tisku v aplikaci Excel?