Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Formát> Podmíněné formátování

Podmíněné formátování duplicitních nebo jedinečných hodnot

Jak obarvit duplicitní hodnoty nebo duplicitní řádky v aplikaci Excel?

Jak podmíněný formát nebo zvýraznění prvního výskytu (všechny jedinečné hodnoty) v aplikaci Excel?

Jak podmíněné formátování duplicitních buněk ve sloupci v listu Google?

Jak najít a zvýraznit duplicitní jména, která se shodují s křestním jménem a příjmením v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit buňky, pokud nejsou v jiném sloupci v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit buňky se stejnými / duplicitními hodnotami v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit rozdíly ve sloupcích v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit po sobě jdoucí duplicitní buňky ze seznamu v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit duplicitní řádky ve více sloupcích v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit duplicitní hodnoty kromě první instance v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit duplicitní hodnoty v různých barvách v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit duplikáty a překrývající se data v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit poslední duplicitní řádek / buňku v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit / podmíněné formátování jedinečných / duplicitních hodnot v aplikaci Excel?

Zvýrazněte horní nebo dolní položky

Jak zvýraznit buňky nad / pod průměrem v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit největší / nejnižší hodnotu v každém řádku nebo sloupci?

Jak zvýraznit maximální a minimální datové body v grafu?

Jak zvýraznit nebo podmíněné formátování maximální nebo minimální hodnoty v listu Google?

Jak zvýraznit / podmíněné formátování nejlepších n hodnot v aplikaci Excel?

Sady ikon

Jak změnit barvu sady ikon podmíněného formátování v aplikaci Excel?

Jak porovnat sousední buňky se sadami ikon podmíněného formátování v aplikaci Excel?

Jak vytvořit systém hodnocení pěti hvězdiček v aplikaci Excel?

Jak používat sady ikon ke zvýraznění hodnot v podmíněném formátování v aplikaci Excel?