Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Vložit> Odkazy

Odkaz na buňku

Jak propojit zaškrtávací políčka s více buňkami v aplikaci Excel?

Jak propojit nebo odkazovat na název zaškrtávacího políčka s buňkou v aplikaci Excel?

Jak propojit filtr kontingenční tabulky s určitou buňkou v aplikaci Excel?

Jak propojit textové pole s konkrétní buňkou v aplikaci Excel?

Jak propojit textové pole s více buňkami v aplikaci Excel?

Jak zrcadlit / propojovat buňky mezi listy v aplikaci Excel?

Přerušit odkazy

Jak rozbít všechny externí odkazy v aplikaci Excel?

Jak převést externí odkazy na hodnoty v aplikaci Excel?

Jak najít a přerušit externí odkazy v aplikaci Excel?

Najít odkazy

Jak najít a vypsat všechny odkazy (externí odkazy) v aplikaci Excel?

Jak najít nefunkční odkazy v aplikaci Excel?

Jak rychle zobrazit seznam všech hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

jiní

Jak automaticky odesílat e-maily pomocí pole kopie nebo kopie podle funkce mailto v aplikaci Excel?

Jak automaticky propojit barvu buňky s jinou v aplikaci Excel?

Jak změnit více cest hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

Jak zobrazit výsledky hypertextových odkazů v horní části stránky v aplikaci Excel?

Jak extrahovat skutečné adresy z hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

Jak sledovat hypertextový odkaz na skrytý list v aplikaci Excel?

Jak skrýt adresy hypertextových odkazů v aplikaci Excel?

Jak zabránit hypertextovým odkazům ve změně barvy v aplikaci Excel?