Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Zabezpečení> Chránit listy

Automaticky chránit listy

Jak automaticky chránit konkrétní list v aplikaci Excel

Jak automaticky chránit všechny listy při zavírání sešitu aplikace Excel

Jak přepínat (zapínat / vypínat) ochranu listu v aplikaci Excel

Chraňte více listů

Jak chránit více listů najednou v aplikaci Excel

Jak zrušit ochranu více pracovních listů najednou v aplikaci Excel

Upravit v chráněných listech

Jak povolit určitým uživatelům upravovat rozsah buněk v aplikaci Excel?

Jak povolit úpravy objektů v chráněném listu v aplikaci Excel?

Jak povolit obnovení externích dat v chráněném listu v aplikaci Excel?

Jak povolit sloučení buněk v chráněném listu v aplikaci Excel?

Jak povolit třídění a filtrování uzamčených buněk v chráněných listech?

Jak povolit kontrolu pravopisu v chráněném listu v aplikaci Excel?

Zabraňte provozu

Jak uzamknout polohu listu, aby byla vždy viditelná v sešitu aplikace Excel

Jak zabránit odstranění určitého listu v aplikaci Excel

Jak zabránit změně názvu listu v aplikaci Excel

Jak zabránit výběru více listů v aplikaci Excel

Jak zabránit uživatelům v tisku listu

Jak chránit list před zobrazením v aplikaci Excel

Jak chránit formátování listu pouze v aplikaci Excel

Jak omezit přístup k určitému listu v aplikaci Excel

Jak ukládat listy / sešit pouze pro čtení

jiní

Jak zkontrolovat, zda je list nebo sešit chráněn v aplikaci Excel

Jak obnovit ztracené heslo pro ochranu listu v aplikaci Excel

Jak nastavit heslo k ochraně sešitu

Jak nastavit heslo k ochraně skrytého listu v aplikaci Excel