Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Kontrola pravopisu, Sledování změn a další

Pravopis

Jak použít kontrolu pravopisu v textovém poli?

Jak zkontrolovat pravopis po jednom nebo automaticky v aplikaci Excel?

Jak kontrolovat pravopis všech listů nebo celého sešitu najednou v aplikaci Excel?

Jak zastavit automatické opravy (c) na © pouze v aplikaci Excel?

Jak vypnout automatické opravy v aplikaci Excel?

Sledování změn

Jak přijmout nebo odmítnout všechny změny v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit upravené / aktualizované buňky v aplikaci Excel?

Jak sledovat změny buněk v aplikaci Excel?

Jak zaznamenat měnící se hodnoty v buňce v aplikaci Excel?

Jak automaticky zaznamenat datum a čas při změně buňky?

Jak si zapamatovat nebo uložit předchozí hodnotu buňky změněné buňky v aplikaci Excel?

Jak odeslat e-mail, pokud je určitá buňka upravena v aplikaci Excel?

Jak sledovat změny bez sdílení sešitu?

jiní

Jak převést tradiční čínštinu na zjednodušenou čínštinu nebo naopak v aplikaci Excel?

Jak zamknout nebo zmrazit kartu listu v aplikaci Excel?

Jak sloučit změny ve sdíleném sešitu?

Jak chránit / uzamknout kód VBA v aplikaci Excel?

Jak chránit pravidla podmíněného formátování v aplikaci Excel?

Jak chránit záhlaví a zápatí v aplikaci Excel?

Jak chránit kontingenční tabulku v aplikaci Excel?