Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Funkce Excel LOGLINREGRESE

Projekt LOGLINREGRESE Funkce vrací exponenciální křivku, která nejlépe odpovídá zadané sadě hodnot y a x, a vrací pole hodnot, které křivku popisuje.

funkce logest 1


Syntax

=LOGEST(known_y’s,[known_x’s],[const],[stats])


Argumenty

 • Known_y's (povinné): Sada známých hodnot y.
 • Known_x's (volitelné): Sada známých hodnot x. Pokud je uveden, měl by mít rozsah dat známých_x stejnou délku jako rozsah dat známých_y. Pokud je vynechán, použije {1,2,3,...} jako parametr známého_y.
 • Const (nepovinné): Logická hodnota určující, zda má být konstanta 'b' v rovnici y = b * m^x nuceně rovna hodnotě 1. Je to buď hodnota TRUE nebo FALSE.
  Pokud je const PRAVDA nebo je vynecháno, konstanta b se vypočítá normálně.
  Pokud je const NEPRAVDA, konstanta b se nastaví na 1 a rovnice se změní na y = m^x.
 • Statistiky (volitelné): Logická hodnota určující, zda mají být vráceny další regresní statistiky. Je to hodnota TRUE nebo FALSE.
  Pokud je statistika FALSE nebo je vynechána, funkce LOGLINREGRESE vrátí pouze m-koeficienty a konstantu b.
  Pokud je statistika TRUE, funkce LOGLINREGRESE vrátí další regresní statistiku, takže vrácené pole je {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey ; F,df;ssreg,ssresid}.

Návratová hodnota

Projekt LOGLINREGRESE funkce vrací a číselná hodnota.


Poznámky k funkcím

 1. Funkce LOGLINREGRESE vrací pole výsledků a musí být zadána jako maticový vzorec. Dynamické maticové vzorce jsou k dispozici v Excel 365, Excel 2021, a Excel pro web, což znamená, že není třeba stisknout CTRL + SHIFT + ENTER vytvořit vzorec dynamický. Pro uživatele Excel 2019 a dříve, nezapomeňte zadat vzorec přes CTRL + SHIFT + ENTER takže více výsledků lze vrátit v poli.
 2. Projekt #REF! Chybová hodnota nastane, pokud pole známých_x nemá stejnou délku jako pole známých_y.
 3. Projekt #HODNOTA! chybová hodnota nastane, pokud nastane některá z níže uvedených situací:
  • Jakákoli z hodnot v dodaných polích známé_x nebo známé_y jsou nečíselné;
  • Nelze vyhodnotit argumenty const nebo stats TRUE or NEPRAVDIVÉ.
 4. Rovnice pro křivku je y = b*m^x or y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_).
  Pokud existuje více hodnot x, kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. m-hodnoty jsou základy odpovídající každé hodnotě exponentu x a b je konstantní hodnota. Všimněte si, že y, x a m mohou být vektory.
  Pole, které funkce LOGLINREGRESE vrací, je {mn,mn-1,...,m1,b}.
 5. Čím více se graf vašich dat podobá exponenciální křivce, tím lépe bude vypočítaná čára odpovídat vašim datům. Funkce LINREGRESE i LOGLINREGRESE vrátí pole hodnot, které popisuje vztah mezi hodnotami, ale funkce LINREGRESE přizpůsobí vašim datům přímku, zatímco funkce LOGLINREGRESE přizpůsobí exponenciální křivku.
 6. Pokud máte pouze jednu nezávislou proměnnou x, můžete získat hodnoty průsečíku y (b) přímo pomocí následujícího vzorce:
  Úsek Y (b): INDEX (LOGEST (známé_y,známé_x),2)

  Můžete použít y = b*m^x rovnice k předpovědi budoucích hodnot y, ale funkce RŮST dělá totéž.
 7. Při zadávání konstanty pole, jako je známá_x jako argument, použijte k oddělení hodnot ve stejném řádku čárky a k oddělení řádků středníky. Oddělovací znaky se mohou lišit v závislosti na vašem místním nastavení.
 8. Měli byste si uvědomit, že hodnoty y předpovězené regresní rovnicí nemusí být platné, pokud jsou mimo rozsah hodnot y, které jste použili k určení rovnice.

Příklad

Jak ukazuje níže uvedený snímek obrazovky, existuje tabulka dat s hodnotami x a y, kde x je nezávislá proměnná a y je závislá proměnná. Chcete-li použít LOGLINREGRESE k přizpůsobení křivky datům, postupujte následovně:

1. Vyberte buňky pro výstup výsledků, např H6 a I6 v tomto případě. Zkopírujte níže uvedený vzorec do Formula Bar, poté stiskněte tlačítko CTRL + SHIFT + ENTER klíče k získání výsledků.

=LOGEST(C6: C10,B6: B10,E6,F6)

funkce logest 2

Poznámka: Buňka výsledku H6 obsahuje hodnotu m a buňka výsledku I6 obsahuje hodnotu b křivky. Rovnice exponenciální křivky pro jednu proměnnou x je: y = b*m^x, kde b = y-průsečík křivky a m = parametr sklonu křivky.

Relativní funkce:

 • vynikat EVEN funkce
  Funkce EVEN zaokrouhluje čísla od nuly na nejbližší sudé celé číslo.

 


Nejlepší kancelářské nástroje produktivity

Kutools pro Excel - pomůže vám vyniknout před davem

Chcete dokončit svou každodenní práci rychle a dokonale? Kutools pro Excel přináší 300 výkonných pokročilých funkcí (kombinovat sešity, součet podle barvy, rozdělit obsah buněk, převést datum atd.) A ušetřit vám 80% času.

 • Navrženo pro 1500 80 pracovních scénářů, pomůže vám vyřešit XNUMX% problémů s Excelem.
 • Omezte každý den tisíce kliknutí na klávesnici a myš a ulehčete svým unaveným očím a rukám.
 • Staňte se odborníkem na Excel za 3 minuty. Už si nemusíte pamatovat žádné bolestivé vzorce a kódy VBA.
 • 30denní neomezená bezplatná zkušební verze. 60denní záruka vrácení peněz. Bezplatný upgrade a podpora po dobu 2 let.
Pás karet aplikace Excel (s nainstalovaným programem Kutools pro Excel)

Záložka Office - Povolte čtení a úpravy na záložkách v Microsoft Office (včetně Excelu)

 • Jednu sekundu přepnete mezi desítkami otevřených dokumentů!
 • Snižte stovky kliknutí myší každý den, sbohem s myší rukou.
 • Zvyšuje vaši produktivitu o 50% při prohlížení a úpravách více dokumentů.
 • Přináší efektivní karty do Office (včetně Excelu), stejně jako Chrome, Firefox a Nový Internet Explorer.
Snímek obrazovky aplikace Excel (s nainstalovanou kartou Office)

 

Komentáře (0)
Zatím žádné hodnocení. Buďte první, kdo ohodnotí!
Zatím zde nejsou žádné komentáře
Zanechat své připomínky
Odesílání jako host
×
Ohodnoťte tento příspěvek:
0   Postavy
Doporučená umístění