Přejít k hlavnímu obsahu

End User License Agreement

Aktualizace: 10 / 16 / 2019

Než budete moci pokračovat v instalaci softwaru, je nutné, abyste souhlasili s podmínkami této licence. Kliknutím na ikonu [Enter] nebo [Accept] níže nebo instalací, kopírováním nebo jiným používáním softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této licence, včetně záruk, omezení odpovědnosti a ustanovení o ukončení.

VELMI DŮLEŽITÉ - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE: Tato licenční smlouva k softwaru (dále jen „LICENCE“) je právní smlouva mezi vámi (buď jednotlivcem, nebo jediným subjektem) a ExtendOffice (dále jen AUTOR), autor softwarového produktu (dále jen SOFTWARE). SOFTWARE znamená softwarový produkt a vše, co je součástí jeho oficiálních distribučních balíčků, jako je dokumentace, knihovny a všechny ostatní soubory.

POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. Pokud je nepřijmete, NEPOUŽÍVEJTE SOFTWARE ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM. OKAMŽITĚ VRAŤTE RETAILEROVI ZA VRÁCENÍ NEBO VYMAZEJTE JAKÉKOLI KOPIE SOFTWARU VE VAŠÍ POLOHĚ.

Licence Grant

SOFTWARE je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. SOFTWARE je licencován, neprodává se.

Tato LICENCE vám uděluje následující práva:

* Pro předplacenou licenci: Tato LICENCE vám v období předplatného SOFTWARU uděluje následující práva. Předplatné softwaru je licencováno pro jednoho uživatele; to znamená, že každý, kdo používá SOFTWARE v rámci předplatného, ​​musí mít předplacenou licenci. (Jinými slovy, pro každého uživatele musí být zakoupena jedna předplatná licence.). Když vyprší období předplatného, ​​vaše předplatné NENÍ obnoveno automaticky. Po uplynutí doby předplatného nemáte žádné další právo na získání následujících práv bez zakoupení nového předplatného.

Odpověď: Tyto licenční podmínky umožňují instalaci a používání jedné kopie SOFTWARU na jednom zařízení, spolu s dalšími právy, jak je popsáno níže.

B. PRÁVA K INSTALACI A POUŽITÍ. Před použitím softwaru na základě licence musíte tuto licenci přiřadit jednomu zařízení. Toto zařízení je „licencované zařízení“. Hardwarový oddíl nebo blade je považován za samostatné zařízení.

C. Licencované zařízení. Na licencovaném zařízení můžete nainstalovat a používat jednu kopii softwaru. Pokud nainstalujete kopii softwaru na terminálovém serveru nebo na serveru Citrix, je vyžadována samostatná licence pro každý fyzický desktop, ze kterého je k aplikaci přistupováno.

D. Přenosné zařízení. Na přenosné zařízení můžete nainstalovat další kopii pro použití jedním primárním uživatelem licencovaného zařízení.

E. Multilicence. AUTHOR poskytuje velkou slevu na multilicence. Pokud jste zakoupili multilicence (při zakoupení jste zadali několik kopií softwaru), může být software nainstalován a používán pouze pro interní účely. Množství vašeho licencovaného zařízení, na kterém je software nainstalován, není více než jednou licencí. Na přenosné zařízení můžete nainstalovat další kopii pro použití jedním primárním uživatelem každé licence.

F. Oddělení komponent. Součásti softwaru jsou licencovány jako jedna jednotka. Je možné, že jednotlivé součásti nebudete moci oddělit a nainstalovat na různá zařízení.

G. Vzdálený přístup. Jediný primární uživatel licencovaného zařízení může přistupovat a používat software nainstalovaný v licencovaném zařízení vzdáleně z jakéhokoli jiného zařízení. Můžete povolit jiným uživatelům přístup k softwaru, aby vám mohli poskytovat podpůrné služby. Pro tento přístup nepotřebujete další licence. Žádná jiná osoba nesmí používat software pod stejnou licencí současně pro jiné účely.

H. Trial and Conversion. Na některý nebo veškerý software může být poskytována zkušební verze. Vaše práva k používání zkušebního softwaru jsou omezena na zkušební období. Zkušební software a délka zkušebního období jsou stanoveny během procesu aktivace. Možná budete mít možnost převést svá zkušební práva na předplatná nebo trvalá práva. Možnosti převodu se vám zobrazí po vypršení zkušební doby. Po vypršení jakéhokoli zkušebního období bez převodu přestane fungovat většina funkcí zkušebního softwaru.

I. ZÁLOHOVÁ KOPIE. Můžete vytvořit jednu záložní kopii média. Můžete jej použít pouze k opětovné instalaci softwaru.

J. PŘEVOD TŘETÍ STRANĚ. První uživatel softwaru může provést jednorázový přenos softwaru a této smlouvy přímo na třetí stranu. První uživatel musí software odinstalovat, než jej přenese samostatně ze zařízení. První uživatel si nemusí ponechat žádné kopie. Před jakýmkoli povoleným převodem musí druhá strana souhlasit s tím, že tato smlouva se vztahuje na převod a používání softwaru. Převod musí obsahovat doklad o licenci. Pokud se jedná o aktualizaci, jakýkoli přenos musí zahrnovat také všechny předchozí verze softwaru.

Kopírování, distribuce, nahrávání a stahování

Můžete zdarma kopírovat, distribuovat, nahrávat a stahovat zkušební verzi tohoto SOFTWARU.

Zakázané použití

Bez předchozího písemného souhlasu AUTORA nesmíte:

A. Rozebrat, dekompilovat nebo „odemknout“, dekódovat nebo jinak obrátit překlad nebo inženýrství nebo se jakýmkoli způsobem pokusit o rekonstrukci nebo objevení jakéhokoli zdrojového kódu nebo základních algoritmů SOFTWARU poskytovaných pouze ve formě objektového kódu.

B. Používejte, kopírujte, upravujte nebo slučujte kopie SOFTWARU a jakýchkoli doprovodných dokumentů, s výjimkou případů povolených v této LICENCI.

C. Převod, pronájem, leasing nebo sublicence SOFTWARU.

D. Oddělte softwarové programy obsahující SOFTWARE pro použití více než jedním uživatelem najednou.

copyright

Veškerý název a autorská práva k SOFTWARU a k němu (včetně, ale nikoli výhradně, obrázků, fotografií, animací, videa, zvuku, hudby, textu a „appletů“ začleněných do SOFTWARU) a doprovodné tištěné materiály jsou vlastnictvím AUTHORU nebo jeho dodavatelů . SOFTWARE je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv. Všechna práva jsou vyhrazena celosvětově. Se SOFTWAREM musíte zacházet jako s jakýmkoli jiným materiálem chráněným autorskými právy, kromě toho, že kromě kopií povolených v této LICENCI můžete vytvořit jednu kopii SOFTWARU výhradně pro účely zálohování nebo archivace. Žádná část doprovodných tištěných materiálů nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována, přenášena, přepisována nebo ukládána v jakémkoli vyhledávacím systému bez výslovného předchozího písemného souhlasu AUTORA.

Ukončení

Tato LICENCE a vaše právo používat SOFTWARE budou okamžitě ukončeny bez předchozího upozornění od AUTORA, pokud nedodržíte podmínky této LICENCE. Po ukončení souhlasíte se zničením SOFTWARU, včetně všech doprovodných dokumentů a kopií. To je nad rámec a nikoli namísto jakýchkoli trestních, občanských nebo jiných opravných prostředků, které má AUTHOR k dispozici. Budou platit úvěrové podmínky AUTHOR. Úvěrové podmínky AUTHOR jsou k dispozici na vyžádání.

Odmítnutí odpovědnosti

Autor výslovně odmítá veškeré záruky, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a jakékoli záruky, které mohou vzniknout z důvodu použití obchodu, zvyklostí nebo průběhu jednání. . Bez omezení výše uvedeného berete na vědomí, že software je poskytován „tak, jak je“ a že autor nezaručuje, že software poběží bez přerušení nebo bez chyb, ani že software bude fungovat s hardwarem a / nebo softwarem, který autor neposkytl. Toto zřeknutí se záruky představuje podstatnou součást dohody. Některé státy nepovolují vyloučení implikovaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat a můžete mít další práva, která se liší od státu ke státu.

Práva spotřebitele nejsou ovlivněna. Podle místních zákonů můžete mít další práva spotřebitele, která tato smlouva nemůže změnit.

Co garantujeme

Zaručujeme, že náš software neobsahuje viry, neobsahuje trojské koně, nezíská uživatelská data a nenahraje informace o uživateli.

Pokud jste narazili na varování z antivirového softwaru, doporučujeme vám analyzovat instalační balíček softwaru pomocí VIRUSTOTÁLNÍ.