Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Přihlásit se  \/ 
x
or
x
Registrace  \/ 
x

or

Kutools pro Excel: Výkonný Excel Toolbox

Kutools pro Excel je výkonná sada nástrojů Excel, která vás osvobodí od provádění časově náročných operací v aplikaci Excel. Sada nástrojů obsahuje více než 300 výkonných funkcí pro Excel 2019, 2016, 2013, 2010, 2007 a Office 365.

Poslední aktualizace:  Kutools pro Excel 25.00
Datum: červen 08, 2021
Vítáme všechny dotazy, zpětnou vazbu a hlášení chyb. Obvykle potřebujeme následující informace: Kontakt
 • Stručný popis problému a způsobu jeho replikace (je-li k dispozici).
 • Váš operační systém (Windows 10, 8, Windows 7 atd.) A informace o verzi vaší sady Microsoft Office.
 • Screenshoty, které ilustrují problém - Jak pořídím snímek obrazovky? http://www.take-a-screenshot.org

Přihlásit se k odběru zpravodaje:


Výukové programy pro funkce Kutools pro Excel:


Výuky k funkcím můžete rychle otevřít zadáním názvu funkce do následujícího vyhledávacího pole. Například pokud chcete vědět, jak používat Zobrazení rozložení pro čtení, stačí zadat Čtení klíčové slovo do vyhledávacího pole.

Zobrazit skupinu:

Track Snap (Zálohování aktuálního sešitu): Dočasně kdykoli zálohujte aktuální sešit
Navigační podokno: Seznam všech listů, sešitů, sloupců a jmen
Pokročilé hledání a nahrazení: Snadno vyhledávejte a nahrazujte v několika pracovních listech a sešitech
Velikost pracovní plochy: Rychle změňte velikost pracovní oblasti
Zobrazení rozložení pro čtení: Snadné čtení / prohlížení velkého počtu řádků a sloupců
Zobrazit sloupce: Přepnout všechny skryté sloupce, aby byly viditelné nebo neviditelné
Zobrazit listy: Přepnout všechny skryté listy, aby byly viditelné nebo neviditelné
Skrýt / Odkrýt sešity a listy: Skrýt nebo odkrýt sešity a listy
Možnosti zobrazení: Přepnout nastavení sešitu a listu
Nastavit oblast rolování: Nastavit oblast posouvání (skrýt nevybrané sloupce a řádky najednou)
Skrýt nevybrané listy: Skrýt všechny neaktivní (nebo všechny nevybrané) listy
Skrýt neaktivní Windows: Skrýt další sešity (všechna neaktivní okna)
Odkrýt všechny rozsahy: Odkrýt všechny řádky a sloupce
Odkrýt všechny pracovní listy: Zobrazit všechny skryté listy
Odkrýt všechna okna: Odkrýt všechna skrytá okna sešitu

Dosah a skupina buněk:

Upravit velikost buňky: Nastavte výšku řádku nebo šířku sloupce v palcích, librách, centimetrech nebo pixelech
Sloučit stejné buňky: Sloučit sousední buňky ve sloupci se stejnými daty / hodnotou
Zrušit sloučení buňky: Oddělte buňky a vyplňte hodnoty
Překlopit horizontální rozsah: Překlopit (obráceně) pořadí dat sloupců nebo řádků
Překlopit vertikální rozsah: Překlopit (obráceně) pořadí dat sloupců nebo řádků
Rozměry transpozičního stolu: Převést 2-dimenzionální / křížovou tabulku na seznam
Rozsah transformace: Transponujte (převeďte) jeden sloupec nebo řádek na rozsahy
Výměnné rozsahy: Zaměňte řádky, sloupce nebo rozsahy
Náhodně třídit rozsah: Náhodně seřaďte nebo vyberte buňky, řádky a sloupce
Porovnat buňky: Snadno porovnejte dva rozsahy buněk, pokud jsou stejné nebo odlišné
Vyberte stejné a různé buňky: Porovnáním dvou rozsahů vyberte duplicitní nebo jedinečné hodnoty
Zabránit duplikátu: Zabraňte duplicitním položkám ve sloupci
Zabránit psaní: Snadné zabránění psaní zvláštních nebo určitých znaků do buněk
Povolit zadávání konkrétních znaků pouze do řady buněk
Rozsahy kopírování: Zkopírujte více výběrů nebo rozsahů
Převod mezi textem a číslem: Převést / vynutit text na číslo nebo číslo na text
Převod mezi římským číslem a číslem: Převádějte mezi římskými číslicemi a čísly
Převést vzorec na text: Rychle převádějte vzorce buněk na textové řetězce
Převést text na vzorec: Rychle převeďte textový řetězec na vzorec
Převést na datum: Identifikujte a převeďte formát data
Převést čas: Převeďte čas na sekundy / minuty / hodiny
Převádění měny: Převést měnu (USD na EURO / USD na GBP)
Převod jednotek: Převod měrných jednotek
Konverze číselných systémů: Převádějte mezi různými číselnými systémy bez použití vzorce
Vyhláskovat čísla: Převod nebo hláskování čísla na anglická slova
Změnit znaménko hodnot: Změnit znaménka čísel (Opravit koncové záporné znaménka / Změnit všechny záporné hodnoty na pozitivní)
Pokročilé kombinace řádků: Rychle kombinujte řádky založené na stejné hodnotě
Převést číslo na pořadové číslo: Rychle převádějte čísla na pořadová čísla
Skutečné: Nahraďte vzorce vypočítanými hodnotami / výsledky v buňkách
Kolo (bez vzorce): Kulaté hodnoty buněk bez vzorce
Kombinovat (řádky a sloupce): Zkombinujte (sloučte) více sloupců nebo řádků

Skupina úprav:

Super hledání:
Vyhledejte konkrétní textové řetězce pouze v komentářích
Najděte konkrétní textový řetězec pouze v hodnotě buňky
Najděte konkrétní textové řetězce pouze ve vzorcích
Najděte buňky, které obsahují hodnoty typu data na základě kritérií
Najděte čísla na základě kritérií
Hledat konkrétní textové hodnoty pouze v hypertextových odkazech
Najděte všechny buňky se specifickým formátováním buněk
Fuzzy vyhledávání: Najděte a nahraďte podobné záznamy ze seznamu hodnot buněk
Vyberte pomocníka rozsahu: Vyberte, zrušte výběr a obráťte více rozsahů
Vyberte intervalové řádky a sloupce: Vyberte intervalové (všechny ostatní) řádky nebo sloupce
Vyberte sloučené buňky: Najděte a vyberte sloučené buňky
Vyberte poslední buňky: Chcete-li vybrat poslední buňku použitého rozsahu nebo poslední buňku s daty posledního řádku nebo sloupce
Vyberte buňky s maximální nebo minimální hodnotou: Vyberte buňku s maximální nebo minimální (nejmenší nebo největší) hodnotou
Vyberte buňky s chybovou hodnotou: Vyberte buňky s chybovými hodnotami
Vyberte konkrétní buňky: Vyberte konkrétní buňky, řádky a sloupce
Vyberte buňky s formátem: Vyberte buňky na základě formátování
Vyberte odemčené buňky: Rychle vyberte všechny odemčené buňky
Vyberte Unblank Cells: Snadno vyberte neprázdné nebo neprázdné buňky
Vyberte duplicitní a jedinečné buňky: Najděte duplicitní nebo jedinečné buňky / řádky v rozsahu
Vložit řádky nadpisů: Vložte řádky nadpisu do rozsahu
Vložit prázdné řádky a sloupce: Vložte prázdné řádky nebo sloupce do všech ostatních řádků / sloupců
Vložit datum: Vložte datum s formátováním data
Zaškrtávací políčko Dávkové vložení: Rychle vložte více zaškrtávacích políček najednou
Tlačítko možnosti dávkového vložení: Rychle vložte více volitelných tlačítek najednou
Vložit vodoznak: Rychle vložte a odeberte vodoznaky
Automatický text: Snadno vytvářejte a vkládejte položky automatického textu
Vložte pořadová čísla: Vytvořte a vložte jedinečná pořadová čísla
Najít chybějící pořadové číslo: Rychle najděte a vyplňte chybějící čísla v pořadí
Vyplňte vlastní seznamy: Vytvářejte vlastní seznamy a vyplňujte nimi buňky
Seznam všech kombinací: Rychle vygenerujte / vypsejte všechny možné kombinace určitých seznamů
Vložit odrážku nebo číslování: Rychle vkládejte odrážky nebo číslování do více buněk v aplikaci Excel
Vložte náhodná data: Používání generátoru náhodných čísel ke generování čísel a hesla
Vyplňte prázdné buňky: Vyplňte prázdné buňky s hodnotou nad nebo 0
Smazat prázdné řádky: Odeberte nebo odstraňte všechny prázdné řádky ze spodní části / rozsahu
Smazat řádky a sloupce: Odstranit prázdné nebo skryté řádky (sloupce)
Smazat nástroje: Odstraňte všechny grafy, textová pole a vložené objekty OLE
Odstranit webové ovládací prvky: Odeberte všechny html objekty, například zaškrtávací políčko
Zaškrtávací políčko Smazat dávku: Odebrat / odstranit více zaškrtávacích políček
Tlačítko možnosti hromadného mazání: Tlačítka možnosti hromadného mazání
Odebrat všechna makra: Odeberte všechna makra v listu nebo sešitu
Dávkové odebrání všech maker: Dávkové odebrání nebo odstranění všech maker ze sešitů
Odebrat mezery: Odstraňte mezery před / po textu nebo odstraňte mezery z textu
Změnit případ: Změnit velká a malá písmena textu na velká a malá písmena
Čísla dolního indexu v chemických vzorcích: Dolní index všech čísel v chemických rovnicích správně
Odstranit podle pozice: Odstraňte nebo odstraňte znaky ze začátku / konce textových řetězců
Obrácené pořadí textu: Obrátit textový řetězec nebo pořadí slov
Nahradit znaky s diakritikou: Nahraďte více znaků s diakritikou běžnými znaky
Extrahovat text: Rychle extrahujte určitý text z buněk
Extrahovat e-mailovou adresu: Extrahujte e-mailovou adresu z textového řetězce
Přidej text: Přidejte stejný text do řady buněk
Rozdělit jména: Rozdělit křestní, střední a příjmení
Rozdělené buňky: Rychle rozdělte obsah buňky mezerou nebo jinými oddělovači
Smazat znaky: Odstraňte z buněk číselné, abecední, netisknutelné nebo alfanumerické znaky
Alternativní stínování řádků / sloupců: Stínujte každý druhý řádek / sloupec
Horní index / dolní index (formátování): Formátujte text jako horní nebo dolní index
Použít formátování data: Použijte formátování data na rozsah dat
Kopírovat formátování buňky: Zkopírujte formátování buňky z jedné buňky do jiných buněk
Vymazat všechny formátování buněk: Úplně zrušte veškeré formátování buněk rozsahu
Převést hypertextové odkazy: Extrahujte odkazy url z hypertextových odkazů nebo převeďte odkazy prostého textu na hypertextové odkazy
Najít a rozbít nefunkční odkazy: Najít a rozbít nefunkční odkazy (externí odkazy)
Odstranit hypertextové odkazy: Odeberte všechny hypertextové odkazy na rozsahy, listy a sešit
Kalkulačka Kutools: Načte hodnoty z buněk pro operace a vloží výsledky do buněk
Provozní nástroje: Aplikujte matematické operace na rozsah bez vzorce
Změnit tvar komentáře: Změňte tvar pole pro komentář
Nástroje pro komentáře k buňce: Upravit více komentářů k buňce
Vytvořit seznam komentářů: Rychle extrahujte a seznamujte všechny komentáře do nového listu nebo sešitu
Formátovat komentář: Rychle naformátujte všechny komentáře na základě komentáře
Najít / nahradit text komentáře: Rychle vyhledejte a nahraďte text v komentářích
Odebrat / přidat uživatelské jméno v komentáři: Rychle změnit / odebrat / přidat jméno autora v komentářích
Převést komentář a buňku: Rychle převádějte mezi obsahem buňky a komentáři
Komentář AutoFit: Automaticky změnit velikost polí komentářů tak, aby odpovídala obsahu

Skupina vzorců:

   Funkce:

Počet podle barvy buňky: Použití funkce k počítání / součtu buněk podle barvy výplně nebo písma
Hrabě Char: Počítat výskyty znaků v řetězci
Extrahovat čísla: Extrahujte čísla ze smíšeného textového řetězce pomocí funkce
Obrácený text: Snadné obrácení pořadí znaků v buňce s funkcemi
Součet podle tučného písma: Rychle sečtěte pouze tučné hodnoty / čísla
Počet podle tučného písma: Snadno spočítejte počet pouze tučných buněk v rozsahu
PŘEDSTAVITELNÉ: Snadno sčítat / počítat / průměrovat pouze viditelné buňky, řádky nebo sloupce

   Vzorce:

Přidejte k dnešnímu dni hodiny / minuty / sekundy: Snadno přidejte hodiny / minuty / sekundy k datetime
Přidejte dosavadní roky / měsíce / dny / týdny: Přidejte dosavadní roky / měsíce / dny / týdny
Vypočítejte věk na základě narozenin: Vypočítejte věk podle data narození
Součet čísel v buňce: Součet všech číslic / čísel v buňce
Součet absolutních hodnot: Snadno sečtěte absolutní hodnoty v rozsahu
Vyhledejte hodnotu v seznamu: Rychle vyhledejte hodnotu a vraťte z tabulky jinou buňku
Počítejte víkendy mezi dvěma daty: Rychle spočítejte počty víkendů / pracovních dnů / konkrétního dne v týdnu mezi dvěma daty
Najít n-tý výskyt znaku: Snadno najdete pozici n-tého výskytu znaku v textovém řetězci
Počet slov v rozsahu: Rychle spočítejte počet slov
Najděte nejběžnější hodnotu: Rychle spočítejte počet slov
Odebrat čas z data: Rychlé a trvalé odebrání času z formátu data a času

Přesná kopie vzorce: Zkopírujte přesné vzorce beze změny odkazů na buňky
Převést odkazy: Převést odkaz na buňku na relativní / absolutní odkaz
Nahradit názvy rozsahů: Název ve vzorcích nahraďte odkazem na buňku
Skrýt / Zobrazit název rozsahu: Snadno skryjte nebo odkryjte pojmenovaný rozsah
Průvodce chybovým stavem: Chybové zprávy vzorců nahraďte nulou, prázdnými buňkami nebo přizpůsobte text
Dynamicky viz pracovní listy: Rychle vyplňte odkazy na buňky z více listů
Stopové precedenty a závislé: Rychle sledujte všechny závislé osoby nebo precedenty

Skupina sešitů a listů:

Nástroje sešitu

Rozdělit sešit: Rozdělte nebo uložte každý list / list ze sešitu jako jeden samostatný soubor aplikace Excel
Převaděč formátu souborů: Převeďte více souborů XLSX na soubory XLS nebo PDF
Vložte informace o sešitu: Vložte název souboru nebo cestu do buňky / záhlaví nebo zápatí
Otevřít složku obsahující: Otevřít aktuální adresář / složku aktivního sešitu
Kopírovat celou cestu: Zkopírujte a vložte název a cestu k aktivnímu sešitu
Automatické otevření těchto sešitů příště: Automaticky otevírat určené sešity při spuštění aplikace Excel
Zkombinujte pracovní listy:


Zkombinujte více listů / rozsahů ze sešitů do jednoho listu
Sloučit / sloučit všechny listy se stejným názvem mezi sešity do jednoho listu
Sloučit / sloučit listy nebo sešity do jednoho sešitu
Shrňte a vypočítejte data z více listů do jednoho listu

Nástroje listu

Synchronizovat pracovní listy: Synchronně vyberte stejné buňky ve všech pracovních listech
Třídit listy: Seřaďte nebo uspořádejte listy / pracovní listy podle abecedy
Ukotvit podokna více pracovních listů: Ukotvit podokna ve více pracovních listech
Rozmrazit panely více pracovních listů: Rozmrazit podokna na více pracovních listech
Přejmenování více pracovních listů: Přejmenujte více listů
Vytvořit seznam názvů listů: Vytvořte rejstřík listů v aktivním sešitu
Kopírování více pracovních listů: Zkopírujte nebo vložte více listů
Vytvořte pracovní listy sekvence: Vytvořte nový sešit s přizpůsobenými názvy listů
Věčný kalendář: Vložte měsíční nebo roční kalendář do aplikace Excel
Rozdělit data: Rozdělte data do více listů
Smazat prázdné listy: Jedním kliknutím můžete smazat všechny prázdné listy
Odstranit všechny skryté listy: Jedním kliknutím můžete odstranit všechny skryté listy
Odstranit všechny neaktivní listy: Odstraňte ze sešitu všechny listy kromě aktuálního / aktivního
Zkombinujte pracovní listy: Sloučení více listů nebo sešitů do jednoho sešitu
Sloučení tabulky: Aktualizujte nebo sloučte tabulky porovnáním sloupce ze dvou pracovních listů / sešitů
Rozsah exportu do souboru: Exportujte nebo uložte rozsah jako CSV, HTML a sešit
Rozsah exportu jako obrázek: Rozsah exportujte jako obrazový soubor
Exportovat grafiku: Ukládejte a exportujte grafy (obrázky nebo tvary) jako soubory obrázků JPEG
Vložit soubor na kurzor: Vložte obsah souborů CSV, Excel, Text nebo PRN na pozici kurzoru
Seznam souborů: Získejte a vytvořte seznam názvů souborů ve složce nebo adresáři
Vytvořte složky na základě obsahu buňky: Vytvářejte složky na základě hodnot buněk
Průvodce tiskem více sešitů: Tisk více sešitů z adresáře
Průvodce vícenásobným výběrem tisku: Tisk více rozsahů / výběrů na jednu stránku
Tisk stránek v opačném pořadí: Snadno tiskněte stránky v opačném pořadí
Vložit konec stránky každý řádek: Rychle vložte konec stránky každých x řádků do listu aplikace Excel
Přidat ohraničení na každou stránku: Rychle přidejte a vytiskněte okraj kolem každé stránky
Kopírovat nastavení stránky: Zkopírujte a použijte nastavení nastavení stránky z jednoho listu na ostatní
Mezisoučty stránkování: Vkládání a tisk mezisoučtů na každou vytištěnou stránku
Tisk první stránky každého listu: Rychle vytiskněte první stránku každého listu
Importovat obrázky: Vložte více obrázků do buněk a uspořádejte je úhledně
Porovnat importované obrázky: Importujte obrázky do buněk na základě hodnoty buňky
Tisk více sloupců: Tisk seznamu do více sloupců, aby se vešel na každou vytištěnou stránku
Tisk aktuální stránky: Tisk aktuální vytištěné stránky aktivní buňky

Skupina zabezpečení:

Šifrovat buňky: Šifrovat a dešifrovat vybrané hodnoty nebo obsah buněk
Dešifrovat buňky: Šifrovat a dešifrovat vybrané hodnoty nebo obsah buněk
Chraňte pracovní list: Chraňte více listů / listů najednou
Odemknout pracovní list: Zrušte ochranu více pracovních listů / listů najednou
Vytvořit seznam adresátů: Snadno vytvářejte seznam adresátů v aplikaci Excel
Odeslat e-maily: Posílejte e-maily na základě seznamu adres v aplikaci Excel

Poštovní skupina:

Vytvořit seznam adresátů: Rychle vytvořte seznam příjemců v tabulce aplikace Excel
Odeslat e-maily: Posílejte hromadně osobní e-maily více příjemcům

Skupina filtrů a statistik:

Počet podle barvy: Vypočítejte hodnotu buněk na základě pozadí buňky nebo barvy stínování
Mezisoučty stránkování: Vkládání a tisk mezisoučtů na každou vytištěnou stránku
Rozšířené řazení: Snadno seřaďte data podle příjmení / měsíce / frekvence / délky textu
Super filtr: Filtrování dat na základě hodnoty buňky s více kritérii
Tučné filtry: Filtrování všech buněk podle tučných znaků
Kurzíva filtru: Filtrovat všechny buňky kurzívou
Přeškrtnutí filtru: Filtrujte buňky přeškrtnutím
Filtrovat komentář: Filtrovat všechny buňky s komentáři
Vzorec filtru: Filtrovat všechny buňky obsahující vzorec
Sloučený filtr: Filtrování sloučených buněk
Speciální filtr:
Filtrování buněk podle velkých / malých písmen
Filtrování buněk podle délky textu
Filtrujte buňky podle pracovního dne / víkendu / konkrétního dne v týdnu
Filtrování buněk podle barvy písma
Filtrování buněk podle barvy pozadí
Vložit do viditelného rozsahu: Zkopírujte data a vložte je pouze do viditelných buněk / filtrovaného seznamu
Zámek výběru: Snadno nakonfigurujte buňky tak, aby byly uzamčeny nebo odemčeny
Odemknutí výběru: Snadno nakonfigurujte buňky tak, aby byly uzamčeny nebo odemčeny
Zvýraznění odemčeno: Rychle zvýrazněte / vybarvujte všechny odemčené buňky
Skrýt vzorce: Rychle skryjte nebo odkryjte vzorce
Odkrýt vzorce: Rychle skryjte nebo odkryjte vzorce
Zvýraznění skryté: Rychle zvýrazněte buňky skrytými vzorci
Zvýrazněte vzorce: Rychle zvýrazněte všechny buňky vzorce
Zvýraznit jména: Rychle zvýrazněte všechny pojmenované rozsahy
Zobrazit záhlaví: Rychle skryjte a zobrazte záhlaví sloupců a řádků
Zobrazit vzorce: Snadno zobrazte nebo zobrazte všechny vzorce buněk
Say something here...
symbols left.
You are guest
or post as a guest, but your post won't be published automatically.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Nikosjc · 4 years ago
  Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Nikosjc"]Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks![/quote]
   Hello, you should try: https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-insert-multiple-pictures.html
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Nikosjc · 4 years ago
    [quote name="admin_jay"][quote name="Nikosjc"]Hi, I am using the "match import pictures" and works fine if I have unique names/path in the cells and unique photos. But I would like to import a photo more than one time if there is the same name/path in the path column. Is this possible? Thanks![/quote]
    Hello, you should try: https://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-insert-multiple-pictures.html[/quote]

    Hi, Im' sorry but this link doesn't answer in my question. I am using "match import pictures", but as you can see in photo from the bellow link, it load only the first photo with the same name/path and nothing else. Any solution for this please? Thanks.

    https://www.dropbox.com/s/zhsp0h0y0oe2ert/example.jpg?dl=0
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ken · 4 years ago
  Do you have a version of the range swap that only swaps the contents of the cells and not the formatting?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Herman · 4 years ago
   I do not understand your question, I use version 7.5.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Herman · 4 years ago
   Hi Ken,

   I do not understand your question, I use version 7.5 of Kutools.

   Regards
   Herman
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Herman · 4 years ago
  I use a Mac machine and have installed Microsoft Office 2007 on it, running under Crossover virtual machine. I have also installed Kutool on the virtual machine, but how do I get excel to work with Kutools?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Mark Grosart · 4 years ago
  Hi - I'd like to use Kutools for Excel to prepare worksheets my customer can upload images to
  The display of the images needs to be constrained to the cell, but when downloaded the full image downloads
  1. Is this possible
  2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete?
  Thanks
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Mark Grosart"]Hi - I'd like to use Kutools for Excel to prepare worksheets my customer can upload images to
   The display of the images needs to be constrained to the cell, but when downloaded the full image downloads
   1. Is this possible > Sorry, we don't have such function.
   2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete? >> They don't need to install the Kutools for Excel.
   Thanks[/quote]

   1. Is this possible > Sorry, we don't have such function.
   2. I intend to use this for a large number of customers - do they all need to buy Kutools, or can I prepare a worksheet they complete? >> They don't need to install the Kutools for Excel.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sayb Sourchi · 4 years ago
  I have just installed this tool for Excel 2016, I have registered the product but cant use it at all.

  everytime I try a function the excel sheet, shuts down and closes, I have tried to restart the computer, uninstall and reinstall and re-register the license code but no go.
  can anyone help. do these guys have a support phone?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Sayb Sourchi"]I have just installed this tool for Excel 2016, I have registered the product but cant use it at all.

   everytime I try a function the excel sheet, shuts down and closes, I have tried to restart the computer, uninstall and reinstall and re-register the license code but no go.
   can anyone help. do these guys have a support phone?[/quote]
   Please try to contact me via jaychivo@extendoffice.com with your order information. We will fix it for you.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  AS · 4 years ago
  Hi - I have purchased license but i have not got any license code. I also checked my spam folder. Where will i get the code?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="AS"]Hi - I have purchased license but i have not got any license code. I also checked my spam folder. Where will i get the code?[/quote]
   Please contact me via jaychivo@extendoffice.com with your order information. We will resend you the license information.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sam · 4 years ago
  I installed "Kutools For Excel 16.00" in Win10,and selected language Chinese,but when I open Excel2016 the language is still English,and there is no item in language lists(Help>Languages).the language folder (C:\Users\Public\Documents\Kutools for Excel\Languages) has many languages such as 简体中文[SimpChinese],Dansk[Danish] etc.
  Can you tell me what's the problem?
  Any help would be great!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Sam"]I installed "Kutools For Excel 16.00" in Win10,and selected language Chinese,but when I open Excel2016 the language is still English,and there is no item in language lists(Help>Languages).the language folder (C:\Users\Public\Documents\Kutools for Excel\Languages) has many languages such as 简体中文[SimpChinese],Dansk[Danish] etc.
   Can you tell me what's the problem?
   Any help would be great![/quote]
   This is very special issue. We will try to fix it in upcoming versions. It only happens under certain circumstance. :sad:
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Taylor · 4 years ago
  If I buy a license, do I get free updates to the software?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Taylor"]If I buy a license, do I get free updates to the software?[/quote]
   It's lifetime license with 2-year free update support. After the 2-year free update support, you cannot update to any new versions, but you can still use the software.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Charles · 4 years ago
  I have requested 2 separate times for license retrieval and I have received no response. Is there a way to escalate this issue?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Charles"]I have requested 2 separate times for license retrieval and I have received no response. Is there a way to escalate this issue?[/quote]
   Please contact me with following informaiton via jaychivo@extendoffice.com

   Please send me the order id or the email address you use to place the order.

   If you have purchased the software via PayPal, please send me the email address of your PayPal account.

   Thanks in advance.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Tony · 4 years ago
  I'm working on Solid Edge files with embedded excel files but when I try to edit an embedded excel file the active cell jumps from the embedded file to a separate excel workbook I have open. Can you tell me how to stop this?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Adam Dicker · 4 years ago
  So i have this file with numbers in column n B and an image path in column I.
  What I want to do is have the files in column I rename themselves to the files in column B

  example column b is 34567 , column I is some image URL bit I want the name of the image to match the newly formed column which in a perfect world would download all files and rename this file to 34567.jog and save all files in one folder after being renamed.

  Any help would be great!
  Adam
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   Admin_jay · 4 years ago
   [quote name="Adam Dicker"]So i have this file with numbers in column n B and an image path in column I.
   What I want to do is have the files in column I rename themselves to the files in column B

   example column b is 34567 , column I is some image URL bit I want the name of the image to match the newly formed column which in a perfect world would download all files and rename this file to 34567.jog and save all files in one folder after being renamed.

   Any help would be great!
   Adam[/quote]

   Sorry, we don't have such function yet. :)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Greg · 4 years ago
  There is an error in the calculations when using the "Operation / Multiplication" function. It rounds to 2 if you select a column and if you do multiple selections (holding the Ctrl Key) it miscalculates all of the fields after the initial area selected. This function worked fine about two upgrades ago. Having to use ASAP Tools right now, but prefer Kutools when it worked.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  FAWAD · 7 years ago
  Hi,
  I am using KU Tool for excel for import of image and matching them with JPEG files in Desktop. However it does not skip pictures of images not found in the folder.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Gordon · 7 years ago
  I noticed that when I protect worksheets, opening them in other computers will not permit to do simple formatting, such as freeze panes, the entire ribbon is greyed out, well most of it.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yves Delafonteyne · 7 years ago
  Hi,

  Can I call Kutools commandos in my VBA modules.
  Something like :
  call kutools_commando

  Thanks,

  Yves
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Dave · 7 years ago
  Hello,

  I'm running both Excel 2010 and 2013. I'm trying to view two workbooks side by side. The option is available in 2010, but not in 2013. Is there a setting that I have to set in 2013?

  I'm running Windows 7, Office 2010 & Office 365.

  Thanks,
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Peter Pardoe · 7 years ago
  Hi, is it possible to conbine a .xlsx workbook into a .xlsm workbook?
  Thanks
  Peter
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Peter · 7 years ago
  How do you protect formulas? I did a Protect Worksheet but then it wouldn't allow any data entry into non-formula cells.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  mohit · 7 years ago
  Hi. I have just installed this tool today. It successfully installed and the kutools tab appears but it's not working. Whenever I click on any function tab inside the tool, a small error window shows up.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="mohit"]Hi. I have just installed this tool today. It successfully installed and the kutools tab appears but it's not working. Whenever I click on any function tab inside the tool, a small error window shows up. I am attaching the screenshot here :[/quote]
   Please tell me the version information of your Office and computer system by sending email to jaychivo#extendoffice.com. Please replace # with @.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Kent · 7 years ago
  Hi:

  I have 50 worksheets with a piece of data in A42 on each spreadsheet. How do I use KU Tools to get the piece of data on A42 from all of my worksheets to show up on one page?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yoseph · 7 years ago
  It is really helpful.
  Thanks
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Richjobur · 7 years ago
  I'm not sure if Kutools will do this for me but I need a utility to expand cell contents containing a range indicated by a hyphen. Cell contents would be for example "7-11". For vertically represented columns the utility would expand the "7-11" so that "7", "8", "9", "10" and "11" would each be in a single cell in a column.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  chris74 · 7 years ago
  Hi can you help please.
  I am trying to use the "fill worksheet references" tool. But it will not fill with a subtotal value that is calculated from a sheet. What do I need to do to overcome this issue? Thanks. E.g
  Worksheet 1
  A B C D
  Item quantity x rate = total
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Insulation 50 £2.50 £125.00
  Subtotal £500.00 (I want this cell total to auto fill list from each sheet on to the master sheet) e.g
  Work sheet 1 - £500.00
  work sheet 2 - £750.00
  work sheet 3 - £750.00
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Joel · 7 years ago
  If I purchase and install will functionality only work on my computer that I would like other to see after everything has been calculated?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Alan Downie · 7 years ago
  I see there is an option to change range name to their corresponding cell references. Is there a way to change cell references, i.e.A1,A2 etc. to their corresponding names i.e, REV_WK_TOT etc. in formulae. I have a horizontal row of cells containing formulae using cell references. I later created unique names for each cell and want to convert all the cell references to their names. I have several thousand formulae to convert
  Kind regards in advance
  Alan
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Alan Downie"]I see there is an option to change range name to their corresponding cell references. Is there a way to change cell references, i.e.A1,A2 etc. to their corresponding names i.e, REV_WK_TOT etc. in formulae. I have a horizontal row of cells containing formulae using cell references. I later created unique names for each cell and want to convert all the cell references to their names. I have several thousand formulae to convert
   Kind regards in advance
   Alan[/quote]
   Hello Alan, we don't have such feature or utility right now. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Venkat · 7 years ago
  Hi i have a spanish excel file.
  My requirement is to translate the complete content to english.
  Right now i couldnt see any translation option.Please advice.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Venkat"]Hi i have a spanish excel file.
   My requirement is to translate the complete content to english.
   Right now i couldnt see any translation option.Please advice.[/quote]
   Hello, Please try to create some sample data in a workbook, and send it to me at jaychivo#extendoffice.com, please replace # with @.

   Please tell me what do you want to accomplish. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Manobala · 7 years ago
  How to auto increment after x amount of rows using kutool?

  example:
  A B
  1 1 3
  2
  3
  4 3
  5 6
  6
  7 5
  8
  9 9
  10 7

  In A column I have incremented with the interval of 2rows and in B column 3rows.

  How to do with Kutools?


  Thanks!
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Manobala"]How to auto increment after x amount of rows using kutool?

   example:
   A B
   1 1 3
   2
   3
   4 3
   5 6
   6
   7 5
   8
   9 9
   10 7

   In A column I have incremented with the interval of 2rows and in B column 3rows.

   How to do with Kutools?


   Thanks![/quote]

   Please take a look at: http://www.extendoffice.com/product/kutools-for-excel/excel-fill-blank-cells.html

   If that is no the feature you are looking for, please try to contact me at jaychivo#extendoffice.com. Please replace # with @.

   :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  andy · 7 years ago
  on the enterprise /combine tab, is it possible to edit a saved scenario, for the addition of an extra worksheet rather than have to type everything in again? Excel 2013
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="andy"]on the enterprise /combine tab, is it possible to edit a saved scenario, for the addition of an extra worksheet rather than have to type everything in again? Excel 2013[/quote]
   Yes, you can. Please try to upgrade to the latest version.
   :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  C. Manzano · 7 years ago
  I have a field with data to separate into three different fields.

  Last Name, First Name, Middle Initial (all in one)

  Some records no not have middle initial.

  Does anyone know if I can do it using this great tool?

  Thanks,
  C. Manzano
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Sam, · 7 years ago
  I need to use the format tools function for all cells in a workbook. I have 40 spreadsheets. Can the formatting - including cell width be copied?
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  SueB · 7 years ago
  Hi Am using the Kutools Content Converter > Advanced Combined Rows> Key Column (A) - B to H Combined Operations > Only Combine with Separator > New Line. When the function has finished most dates within the columns convert to US dates (want UK dates i.e. 18/09/2014 (18th September 2014). Using the Date Conversion function appears not to apply anything at all.

  Any ideas what the problem may be?? Please advice
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="SueB"]Hi Am using the Kutools Content Converter > Advanced Combined Rows> Key Column (A) - B to H Combined Operations > Only Combine with Separator > New Line. When the function has finished most dates within the columns convert to US dates (want UK dates i.e. 18/09/2014 (18th September 2014). Using the Date Conversion function appears not to apply anything at all.

   Any ideas what the problem may be?? Please advice[/quote]
   :-) Hello, please try to contact me at jaychivo#extendoffice.com with your sample data.

   Please replace # with @.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Yitzhak · 7 years ago
  I'm trying to get a list of exe files from a directory but I get this message :"There are more than 10000 files in the directory , please specify other directory. "

  Is there any other way to get the list of files ?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Yitzhak"]I'm trying to get a list of exe files from a directory but I get this message :"There are more than 10000 files in the directory , please specify other directory. "

   Is there any other way to get the list of files ?[/quote]
   Hello, we will try to enhance this feature in upcoming versions.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwin · 7 years ago
  I have installed my registered version on a system which requires Admin access for updating/installing. I do not wish to bother my Admin every time I update the software. Any solution?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Ashwin"]I have installed my registered version on a system which requires Admin access for updating/installing. I do not wish to bother my Admin every time I update the software. Any solution?[/quote]
   Sorry, the installation requires Admin account. :-)
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Ashwin · 7 years ago
  I wish that: [b]Workbook Split window should have[/b
  (1) facility to organise worksheet names alphabatically or as displayed in workbook.
  (2)facility to Select All/Deselect All Worksheet. (it becomes difficult to select a single worksheet from many withing a Workbook.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Ashwin"]I wish that: [b]Workbook Split window should have[/b
   (1) facility to organise worksheet names alphabatically or as displayed in workbook.
   (2)facility to Select All/Deselect All Worksheet. (it becomes difficult to select a single worksheet from many withing a Workbook.[/quote]

   You can get it done as follows:
   [img]http://www.extendoffice.com/images/stories/comments/split-workbook.png[/img]
   • To post as a guest, your comment is unpublished.
    Ashwin · 7 years ago
    I do not have any checkbox near "Worksheet Name". Perhaps I have got older version 7.0 installed on my machine. That is why I aksed you for updating to new version without Admin Account (in my another query.) but as you say, Admin Account is a must, I will have to do without older version.

    Anyway, thanks,
    Regards,
    Ashwin

    [quote name="admin_jay"][quote name="Ashwin"]I wish that: [b]Workbook Split window should have[/b
    (1) facility to organise worksheet names alphabatically or as displayed in workbook.
    (2)facility to Select All/Deselect All Worksheet. (it becomes difficult to select a single worksheet from many withing a Workbook.[/quote]

    You can get it done as follows:
    [img]http://www.extendoffice.com/images/stories/comments/split-workbook.png[/img][/quote]
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Shahari · 7 years ago
  Hi, I'm trying to batch convert my xls files to pdf using the file format converter option, but even after adding the files that require to be converted and I press okay, the screen remains there without converting any files. Please assist.
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Shahari"]Hi, I'm trying to batch convert my xls files to pdf using the file format converter option, but even after adding the files that require to be converted and I press okay, the screen remains there without converting any files. Please assist.[/quote]
   Hello, please uninstall the software from Control Panel.

   and to reinstall the software by using EXE installation package.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  admin-jay · 7 years ago
  Hello, please uninstall the software from Control Panel.

  and to reinstall the software by using EXE installation package.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Rajesh · 7 years ago
  [b]whenever i click on text tools on Kutools Menu it says Kutools for excel is loading and no window opens as shown in help.please let me know[/b]
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   :-) Please contact me at jaychivo#extendoffice.com, please replace # with @.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jim Stinson · 7 years ago
  I still have not figured out what this is supposed to do. Got any ideas?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin-jay · 7 years ago
   Hello, please contact me with your issue at jaychivo#extendoffice.com
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Woza · 7 years ago
  Hi there - I love the add-in but wanted to know why the navigation pane opens up every time I open an excel file. I'd like to opt in manually rather than have it open up every time. Is there a way to manually activate so it doesn't open up by default?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin-jay · 7 years ago
   :-) Hello,

   You can disable the Navigation Pane by clicking on Kutools > Navigation. It will not automatically open again after that.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  David Borean · 7 years ago
  I am leaving the company I am with and Kutools is installed on their computer. Can you remove it from their computer and I reinstall it on the computer at my new compnay-for free? Keeping the same license?
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="David Borean"]I am leaving the company I am with and Kutools is installed on their computer. Can you remove it from their computer and I reinstall it on the computer at my new compnay-for free? Keeping the same license?[/quote]
   Yes, you can install it in your computer with same license.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Jeremy · 7 years ago
  Please please pleeeeease make a version that runs on OSX, I would buy all of your products and love you forever. Seriously though, this is a great excel add-in, even if you know formulas/macros to do everything, kutools makes it so much faster and easier.
 • To post as a guest, your comment is unpublished.
  Chris Chambers · 7 years ago
  Is there is a version of this plugin for use on Macs?

  c
  • To post as a guest, your comment is unpublished.
   admin_jay · 7 years ago
   [quote name="Chris Chambers"]Is there is a version of this plugin for use on Macs?

   c[/quote]
   Sorry, we don't have a version for Mac. :-)