Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Jak rozdělit dokument aplikace Word a uložit jako samostatný soubor PDF?

Ve Wordu můžete uložit celý dokument do souboru PDF, ale zkusili jste někdy rozdělit dokument a poté uložit stránky jako samostatný soubor PDF? V tomto článku představím metody rychlého řešení této úlohy.

Rozdělte dokument Word a uložte jej jako samostatný soubor PDF pomocí VBA

Rozdělte dokument aplikace Word na samostatné soubory podle stránek/nadpisu1/ konce a poté uložte jako PDF


Rozdělte dokument Word a uložte jej jako samostatný soubor PDF pomocí VBA

Zde vám kód VBA pomůže přímo rozdělit dokument Word na stránky a poté jej uložit jako samostatné soubory PDF.

1. lis Alt + F11 klíče k povolení Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

2. cvaknutí Vložit > Modulzkopírujte a vložte níže uvedený kód do Modul okno.

VBA: Uložte Word jako samostatný PDF

Sub SaveAsSeparatePDFs()
'UpdatebyExtendoffice20181120
  Dim I As Long
  Dim xDlg As FileDialog
  Dim xFolder As Variant
  Dim xStart, xEnd As Integer
  On Error GoTo lbl
  Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xFolder = xDlg.SelectedItems(1)
  xStart = CInt(InputBox("Start Page", "KuTools for Word"))
  xEnd = CInt(InputBox("End Page:", "KuTools for Word"))
  If xStart <= xEnd Then
    For I = xStart To xEnd
      ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
        xFolder & "\Page_" & I & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _
        OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:= _
        wdExportFromTo, From:=I, To:=I, Item:=wdExportDocumentContent, _
        IncludeDocProps:=False, KeepIRM:=False, CreateBookmarks:= _
        wdExportCreateHeadingBookmarks, DocStructureTags:=True, _
        BitmapMissingFonts:=False, UseISO19005_1:=False
    Next
  End If
  Exit Sub
lbl:
  MsgBox "Enter right page number", vbInformation, "KuTools for Word"
End Sub

3. lis F5 klíč, v dialogovém okně Procházet vyberte složku, do které chcete umístit soubory PDF.
rozdělit dokumenty uložit pdf 1

4. cvaknutí OK, poté zadejte čísla stránek, která chcete rozdělit na začátek a konec.

rozdělit dokumenty uložit pdf 2 rozdělit dokumenty uložit pdf 3

5. cvaknutí OK. Nyní byly stránky uloženy jako samostatné soubory PDF.
rozdělit dokumenty uložit pdf 4


Rozdělte dokument aplikace Word na samostatné soubory podle stránek/nadpisu1/ konce a poté uložte jako PDF

Pokud neznáte kód VBA, můžete zkusit použít doplňkový nástroj – Kutools pro Word, to je Rozdělit funkce vám může pomoci rozdělit dokument aplikace Word na stránky na základě konců stránek, čísel stránek, nadpisu1, konců oddílů, každé n-té stránky a vlastního čísla stránky, které určíte, a poté použít Převaděč formátu dokumentu dávkově převést rozdělené dokumenty Wordu do PDF.

Kutools pro Word, s více než
100
 užitečné funkce, které vám usnadní práci. 

Po instalaci Kutools pro Word, prosím, postupujte takto:(Stažení zdarma Kutools pro Word hned!)

1. Klepnutím povolte dokument aplikace Word, který chcete převést na rozdělení Kutools Plus > Rozdělit.
doc uložit jako pdf 2

2. V Rozdělit dokument V dialogovém okně Rozdělit podle vyberte pravidlo rozdělení podle potřeby. Poté zadejte umístění uložení a předponu souboru rozděleného dokumentu. Klikněte Ok.

v Rozdělit nabízí 6 typů dělení. Další podrobnosti o každém typu dělení naleznete na představení funkce.

Nyní byly rozdělené dokumenty uloženy do určeného umístění.

3. Po rozdělení dokumentu klikněte Kutools Plus > Doc / Docx.

4. V Převaděč formátu dokumentu dialog, zvolte Převést Docx na PDF formulář Převaděč formátů v rozevíracím seznamu klikněte na znaménko plus a přidejte soubory nebo složky, které obsahují dokumenty, které chcete převést do PDF, a poté zadejte další nastavení podle potřeby (ve výchozím nastavení se soubory PDF ukládají do zdrojové složky, můžete je změnit ). Klikněte Ok.

Nyní byly dokumenty Word převedeny na soubory PDF.


Procházení a úpravy více dokumentů Word / sešitů aplikace Excel jako Firefox, Chrome, Internet Prozkoumejte na kartách 10!

Možná znáte prohlížení více webových stránek ve Firefoxu / Chrome / IE a přepínáte mezi nimi snadným kliknutím na příslušné karty. Zde karta Office podporuje podobné zpracování, které vám umožní procházet více dokumentů aplikace Word nebo sešitů aplikace Excel v jednom okně aplikace Word nebo v okně aplikace Excel a snadno mezi nimi přepínat kliknutím na jejich karty.
Klikněte na bezplatnou zkušební verzi karty Office!

Procházejte více slovních dokumentů v jednom okně jako Firefox

Doporučené nástroje produktivity slov

 

Kutools pro Word – více než 100 pokročilých funkcí pro Word, uložte si svůj
50%
Čas

 • Složité a opakované operace lze provádět jednorázově během několika sekund.
 • Vložte více obrázků do složek do dokumentu Word najednou.
 • Sloučte a zkombinujte více souborů Wordu napříč složkami do jednoho v požadovaném pořadí.
 • Rozdělte aktuální dokument na samostatné dokumenty podle záhlaví, zalomení sekce nebo jiných kritérií.
 • Převádějte soubory mezi Doc a Docx, Docx a PDF, kolekci nástrojů pro běžné převody a výběr atd. ...

 

Komentáře (21)
Zatím žádné hodnocení. Buďte první, kdo ohodnotí!
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Kód VBA nefunguje. Stále říká "zadejte správné číslo stránky. Dokument aplikace Word má 3 stránky. Do zpráv jsem přidal 1 a 3 a došlo k chybě.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Ahoj, Nico, zkusil jsem kód znovu, funguje to v okně mé verze 10 64 2016, kterou verzi používáte?
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
nicou byste měli zadat stránky, které chcete převést ... tj. 1 (v první obrazovce s výzvou), pak na obrazovce 10. výzvy. to jsem udělal a kód fungoval krásně. Děkujeme Sunny za toto sdílení
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
existuje způsob, jak pojmenovat soubory z textu v dokumentu namísto stránky 1, stránky 2 atd.?
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Promiň, nemám tušení.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Pokud s tím může někdo pomoci... Myslím, že musím udělat to samé... PŘÍPAD POUŽITÍ: Mám dokument aplikace Word se 100 stránkami. Každá stránka je výsledkem hromadné korespondence, takže všechny stránky jsou až na pár slov totožné. V horní části každé stránky je napsáno: „Drahý "kde je na každé stránce nahrazeno jiným jménem.ex:- Milá Becky- Milá Nico- Milá Sunny- Milá jgall7804
V současné době tento kód vydává soubory jako:
- Stránka_1.pdf- Stránka_2.pdf- Stránka_3.pdf
Vím, že mohu změnit řádek 16, kde je napsáno „\Page_“ na „\Foo_“... takže výstup by byl
- Foo_1.pdf- Foo_2.pdf
Ale ptám se (a jgall7804 a Ines a další)... jestli někdo s lepšími/chytřejšími znalostmi VBA může napsat kód, který bude mít výstup jako:- becky.pdf- nico.pdf- sunnny.pdf- jgall7804. pdf
to znamená, že na každé stránce najděte 2. slovo (nebo 1. slovo nebo 10. slovo) a použijte toto slovo jako název souboru.
Kdo má nějaké myšlenky?
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Můžete to provést pomocí funkce REN, pokud otevřete CMD ve složce s uloženými dokumenty
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
OMG, zachránil jsi mi život. Vždy potřebuji sloučit písmena ve wordu a poté každé uložit jednotlivě do PDF. Mých posledních 40 dopisů bylo tak rychlých!!! :)
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Namísto uložení každé stránky jako samostatného dokumentu, jak získám kód pro uložení každé 2 nebo 3 stránky jako samostatný dokument.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Nyní nelze najít kód pro zpracování vaší úlohy. Vyzkoušejte Kutools pro Word, je zdarma k použití za 60 dní
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Prosím o vysvětlení: (Přejmenování dokumentu) Můžete to udělat pomocí funkce REN, pokud otevřete CMD ve složce s uloženými dokumenty - a také 2 stránkové dokumenty do jednoho pdf
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Měl jsem možnost rozdělit dokument, potřebuji pokyny, pokud chci uložit dokument s individuálním názvem
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Existuje také možnost uložit soubory ne jako Stránka 1 nebo Strana 2, ale s názvem podle obsahu stránky?
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Dobrý den,když kliknu na OK, obrazovka zmizí, ale nic se neuloží?Potřebuji někde povolit jiné nastavení?
Uložení do se také přesune do místní složky na One Drive, pokud by to mohl být problém? Díky
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Velmi užitečný a snadno použitelný tip. Ušetřil mi spoustu času. Děkuji mnohokrát.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Dobrý den,
Je možné změnit modul na 24 stránek ve formátu PDF?

Děkujeme vám za vaši pomoc
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Ahoj, TEILLET, můžete použít Kutools pro funkci Rozdělit dokument aplikace Word a vybrat každých n stránek v sekci Rozdělit podle, poté zadat 24 do textového pole Každých n stránek, zadat další nastavení a poté kliknout na OK, každých 24 stránek bude odděleno jako jedna jediný dokument. Pak použijte Měli byste vyzkoušet funkci Doc/Docx Kutools pro Excel a vybrat Převést Docx do PDF ze sekce Převést formát a vybrat jedno umístění pro uložení, klikněte na OK, nyní bylo každých 24 stránek uloženo jako PDF.
Upgradovali jsme funkce v Kutools pro Word, ale tento článek se neaktualizoval, takže snímky obrazovky jsou staré. Obsah brzy aktualizujeme, můžete postupovat podle kroků, jak toho dosáhnout.


Kutools pro Word je zdarma za 60 dní, možná najdete užitečnější nástroj. Stažení zdarma
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Dobrý den,

Tento kód rozlévá hromadnou korespondenci do jednotlivých PDF. Ale potřebuji rozdělit první 2 stránky jako jeden dokument. Znamená to, že pokud je 12 stránek, potřebuji 6 dokumentů PDF. Sada 2 do jednoho souboru PDF. Právě teď jej tento kód rozděluje na 12 jednotlivých souborů. Prosím o radu, co bych měl v kódu změnit.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Ahoj, SAROJ, navrhuji, že pomocí nástrojů v Kutools pro Word jsou kroky stejné jako moje odpověď TEILLET
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Kérnék részlete leírást arról, hogy hogyan tudom elnevezni a létrehozott dokumentumokat egy lépésben, akár VBA-val.
Dík.
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
Ahoj, zkus tuto vba
Sub SaveAsSeparatePDFs()
'UpdatebyExtendoffice20221122
  Dim I As Long
  Dim xDlg As FileDialog
  Dim xFolder As Variant
  Dim xStart, xEnd As Integer
  Dim xName As String
  On Error GoTo lbl
  Set xDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  If xDlg.Show <> -1 Then Exit Sub
  xFolder = xDlg.SelectedItems(1)
  xStart = CInt(InputBox("Start Page", "KuTools for Word"))
  xEnd = CInt(InputBox("End Page:", "KuTools for Word"))
  If xStart <= xEnd Then
    For I = xStart To xEnd
      xName = InputBox("Page: " & I, "Enter the name for this page")
      ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
        xFolder & "\" & xName & ".pdf", ExportFormat:=wdExportFormatPDF, _
        OpenAfterExport:=False, OptimizeFor:=wdExportOptimizeForPrint, Range:= _
        wdExportFromTo, From:=I, To:=I, Item:=wdExportDocumentContent, _
        IncludeDocProps:=False, KeepIRM:=False, CreateBookmarks:= _
        wdExportCreateHeadingBookmarks, DocStructureTags:=True, _
        BitmapMissingFonts:=False, UseISO19005_1:=False
    Next
  End If
  Exit Sub
lbl:
  MsgBox "Enter right page number", vbInformation, "KuTools for Word"
End Sub

Při použití vba přejmenujete soubor pdf jeden po druhém v dialogovém okně poping.
Zatím zde nejsou žádné komentáře
Zanechat své připomínky
Odesílání jako host
×
Ohodnoťte tento příspěvek:
0   Postavy
Doporučená umístění

Sociální sítě

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Všechna práva vyhrazena. Poháněno ExtendOffice. | |. | Sitemap
Microsoft a logo Office jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích.
Chráněno Sectigo SSL