Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

vynikat VLOOKUP funkce

Excel Funkce VLOOKUP vyhledá hodnotu podle shody v prvním sloupci tabulky a vrátí odpovídající hodnotu z určitého sloupce ve stejném řádku.

Tento kurz hovoří o tom, jak používat funkci VLOOKUP vysvětlením syntax, argumenty, návratová hodnota, poznámky k funkci a jednoduché příklady v detailech.
Kromě toho na konci tutoriálu uvádíme řadu praktických případů často používaných vzorců VLOOKUP, které zahrnují Vlookup v různých pracovních listech nebo sešitech, Vlookup a zachovat formátování výsledné buňky, vlookup vrátí více výsledků a další vzorce vlookup v běžných případech.


Syntax

=VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index, [range_lookup])


Argumenty

Vyhledávací_hodnota (požadováno): Hodnota, kterou hledáte. Musí být v prvním sloupci rozsahu table_array.

Tabulka_pole (požadováno): Tabulka obsahuje dva nebo více sloupců, kde je umístěn sloupec vyhledávací hodnoty a sloupec výsledné hodnoty.

Col_index (požadováno): Konkrétní číslo sloupce (je to celé číslo) tabulky_pole, ze kterého vrátíte odpovídající hodnotu.

 • Číslo prvního sloupce je 1 pro sloupec nejvíce vlevo tabulky_array.

Range_loakup (volitelný): Toto je logická hodnota, která určuje, zda tato funkce VLOOKUP vrátí přesnou shodu nebo přibližnou shodu:

 • V případě, že range_lookup je buď TRUE nebo je vynechat, funkce VLOOKUP vrátí přesnou nebo přibližnou shodu. Pokud přesnou shodu nelze najít, bude odpovídat nejbližší nejmenší hodnotě.
  =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index, TRUE)
  =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index)

důležitý: Za těchto okolností budou hodnoty v prvním sloupci souboru table_array musí být seřazeny vzestupně;
Jinak by VLOOKUP nevrátil správnou hodnotu.

 • V případě, že range_lookup je buď NEPRAVDIVÉ nebo je 0, funkce VLOOKUP vrátí pouze přesnou shodu. Pokud nelze najít přesnou hodnotu shody, vrátí chybovou hodnotu # N / A. Pokud ale v prvním sloupci jsou dvě nebo více hodnot table_array které odpovídají lookup_value, vlookup použije pouze hodnotu prvního nalezeného.
  =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index, FALSE)
  =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index, 0)

Za těchto okolností budou hodnoty v prvním sloupci tabulky table_array není třeba je třídit.


Návratová hodnota

Funkce VLOOKUP vrátí uzavřenou hodnotu z tabulky na základě vyhledávací hodnoty v prvním sloupci.

Poznámky k funkcím

1. Funkce LOOKUP hledá hodnotu pouze zleva doprava.
    Hodnota vyhledávání je ve sloupci nejvíce vlevo a výsledná hodnota by měla být v libovolném sloupci napravo od hodnoty vyhledávání.
2. Existují dva režimy shody pro funkci VLOOKUP. Jedná se o přesnou a přibližnou shodu.
    Funkce VLOOKUP bude ve výchozím nastavení používat přibližnou shodu.
3. Vrátí chybovou hodnotu # N / A, pokud vyhledávací hodnotu nelze najít.


Příklady

Tato část poskytuje příklady, které vám ukážou, jak používat funkci VOOKUP v aplikaci Excel.

Příklad 1: Přesná shoda VS přibližná shoda s funkcí VLOOKUP

1.1 Přesná shoda Vlookup:

Jak je ukázáno na následujícím snímku obrazovky, jak vyhledat přesnou hodnotu shody „Peach“ a vrátit její odpovídající hodnotu ze třetího sloupce v rozsahu tabulky B3: E8? K dosažení tohoto cíle můžete postupovat následovně.

1. Vyberte prázdnou buňku, zkopírujte do ní následující vzorec a stiskněte vstoupit klíč k získání výsledku.
=VLOOKUP(G4,B3:E8,3,FALSE)

1.2 Vlookup přibližná shoda:

Jak je ukázáno na níže uvedeném snímku obrazovky, chcete vyhledat ID číslo objednávky „10006“. Pokud číslo nelze najít, proveďte přibližnou shodu.

1. Vyberte prázdnou buňku, zkopírujte do ní následující vzorec a stiskněte vstoupit klíč k získání výsledku.
=VLOOKUP(H4,B3:F8,3,TRUE)

Poznámky:

 • Ve výše uvedených dvou vzorcích G4 a H4 jsou odkazy na buňky obsahující hodnoty vyhledávání;
 • B3: E8 a B3: F8 jsou rozsahy tabulek, kde je umístění sloupce vyhledávací hodnoty a umístění výsledné hodnoty;
 • 3 je číslo sloupce pro vrácení shodné hodnoty;
 • NEPRAVDIVÉ v tomto případě označuje nalezení přesné hodnoty shody;
 • TRUE předformuje přibližné vyhledání shody. Protože vyhledávací hodnota 10006 nebyla v prvním sloupci nalezena, bude odpovídat další nejmenší hodnotě 10005 a vrátí výsledek 9.00 $ ze třetího sloupce v tabulce.
Příklad 2: Vlookup vrátí prázdnou nebo konkrétní hodnotu namísto # N / A

Když děláte přesnou shodu s funkcí VLOOKUP, vrátí chybovou hodnotu # N / A, pokud nelze najít vyhledávací hodnotu. Viz snímek obrazovky:

Jak ponechat výslednou buňku prázdnou nebo vrátit konkrétní hodnotu namísto # N / A, když nelze najít vyhledávací hodnotu? Zde je řešení níže.

1. Zkopírujte níže uvedený vzorec do buňky, do které odešlete výsledek, a stiskněte klávesu vstoupit klíč:
=IFERROR(VLOOKUP(H4,B3:F8,3,0),"Not found")

Poznámka: Ve vzorci „nenalezeno„Je obsah, který se zobrazí v buňce výsledků namísto chyby # N / A. Aby byla výsledná buňka prázdná, nahraďte prosím text „nenalezen“ mezerou. A můžete to změnit podle svých potřeb.


Další příklady

Vlookup vzorce - napříč sešity / listy

Hodnoty Vlookup na více pracovních listech
Funkci vlookup můžete použít k vrácení odpovídajících hodnot v tabulce listu. Jak však můžete postupovat, pokud potřebujete zobrazit hodnotu vlookup na více pracovních listech? Tento článek obsahuje podrobné kroky, které vám pomohou problém snadno vyřešit.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup pro porovnání dvou seznamů v samostatných listech
Předpokládejme, že existují dva seznamy jmen, které se nacházejí v různých pracovních listech „Name-1“ a „Name-2“, pro porovnání těchto dvou seznamů a hledání shodných jmen v Names-1, pokud končí v Names-2. Vzorec VLOOKUP v tomto článku vám udělá laskavost.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup do jiného sešitu
Funkci VLOOKUP lze normálně použít pouze ve stejném sešitu. Pokud chcete použít funkci VLOOKUP v jiném sešitu, vyzkoušejte vzorec v tomto článku.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup vzorce - Udržujte formátování výsledků

Při Vlookup zachovat formátování buněk
Normálně při použití vzorce VLOOKUP získáte výsledek bez jakéhokoli formátování. Jak zachovat zdrojové formátování výsledné buňky? Zde je řešení.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup a vrátit barvu pozadí spolu s vyhledávací hodnotou
Pokud chcete při použití vzorce VLOKUP vrátit výsledek spolu s jeho původní barvou pozadí, může vám pomoci metoda v tomto článku.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup a formát data návratu místo čísla
Při použití funkce VLOOKUP si můžete všimnout, že datum je zobrazeno jako sériové číslo místo formátu data, a poté musíte tuto buňku výsledků formátovat na formátování data ručně. Existuje ruční změna formátování buňky, kromě ruční změny formátování buňky? Tento článek vám ukáže snadný způsob, jak tento problém vyřešit.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup a návrat odpovídající hodnoty s komentářem buňky
Když použijete funkci Vlookup k vrácení odpovídající hodnoty, vrátí pouze hodnotu. Někdy možná budete muset vlookup a vrátit shodnou hodnotu včetně jejího původního komentáře. Jak jsi to mohl dostat dolů?
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup vzorce - Vrátit více výsledků

Vlookup a návrat shodných hodnot ve více sloupcích
Za normálních okolností může použití funkce Vlookup vrátit pouze uzavřenou hodnotu z jednoho sloupce. Někdy možná budete muset na základě kritérií extrahovat shodné hodnoty z více sloupců. Zde je řešení pro vás.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup vrátí více hodnot v jedné buňce
Normálně při použití funkce VLOOKUP, pokud existuje více hodnot, které odpovídají kritériím, můžete získat pouze výsledek první. Pokud chcete vrátit všechny shodné výsledky a zobrazit je všechny v jedné buňce, jak toho dosáhnout?
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup a vrátit více hodnot bez duplikátů
Někdy možná budete muset vlookup a vrátit více shodných hodnot do jedné buňky najednou. Jak ale můžete zachovat jedinečné hodnoty, pouze když se objeví duplicitní výsledky? Zde je řešení.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup a vrátit celý řádek odpovídající hodnoty
Za normálních okolností lze pomocí funkce vlookup vrátit pouze výsledek z určitého sloupce ve stejném řádku. Tento článek vám ukáže, jak vrátit celou řadu dat na základě konkrétních kritérií.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup vzorce - další běžné případy

V aplikaci Excel snadno použijte vlookup a součet
Kombinace funkcí vlookup a sum pomáhá vyhledávat určitá kritéria a součet všech hodnot na základě těchto kritérií současně. Zde poskytujeme podrobné kroky, které vám pomohou snadno vyhledat určitou hodnotu a sečíst všechny shody ve sloupcích nebo řádcích v aplikaci Excel.
Kliknutím se dozvíte více ...

Zpětný výhled nebo v opačném pořadí
Obecně funkce VLOOKUP prohledává hodnoty zleva doprava v tabulce polí a vyžaduje, aby vyhledávací hodnota zůstala na levé straně cílové hodnoty. Někdy však možná znáte cílovou hodnotu a chcete zjistit vyhledávací hodnotu obráceně. Proto je třeba v aplikaci Excel zpětně vyhledávat. V tomto článku existuje několik způsobů, jak tento problém snadno vyřešit!
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup určitou hodnotu a vrátit pouze true nebo false / ano nebo ne
Normálně při použití vzorce Vlookup k vyhledání přesně shodné hodnoty se vrátí chybová hodnota # N / A, pokud hodnotu nelze najít, nebo se vrátí odpovídající výsledek při porovnávání hodnoty. V některých případech však musíme vrátit pouze Ano nebo Ne / Pravda nebo Nepravda, abychom si jednoduše připomněli, zda nějaká hodnota existuje. Řešení v tomto článku může pomoci.
Kliknutím se dozvíte více ...

Vlookup v dvourozměrné tabulce
Někdy musíte vlookup vrátit relativní hodnotu na základě řádku i sloupce, to znamená, že musíte vrátit data z dvourozměrné tabulky. V takovém případě může problém vyřešit kombinace funkcí VLOOKUP a MATCH.
Kliknutím se dozvíte více ...


Nejlepší kancelářské nástroje produktivity

Kutools pro Excel - pomůže vám vyniknout před davem

Chcete dokončit svou každodenní práci rychle a dokonale? Kutools pro Excel přináší 300 výkonných pokročilých funkcí (kombinovat sešity, součet podle barvy, rozdělit obsah buněk, převést datum atd.) A ušetřit vám 80% času.

 • Navrženo pro 1500 80 pracovních scénářů, pomůže vám vyřešit XNUMX% problémů s Excelem.
 • Omezte každý den tisíce kliknutí na klávesnici a myš a ulehčete svým unaveným očím a rukám.
 • Staňte se odborníkem na Excel za 3 minuty. Už si nemusíte pamatovat žádné bolestivé vzorce a kódy VBA.
 • 30denní neomezená bezplatná zkušební verze. 60denní záruka vrácení peněz. Bezplatný upgrade a podpora po dobu 2 let.
Pás karet aplikace Excel (s nainstalovaným programem Kutools pro Excel)

Záložka Office - Povolte čtení a úpravy na záložkách v Microsoft Office (včetně Excelu)

 • Jednu sekundu přepnete mezi desítkami otevřených dokumentů!
 • Snižte stovky kliknutí myší každý den, sbohem s myší rukou.
 • Zvyšuje vaši produktivitu o 50% při prohlížení a úpravách více dokumentů.
 • Přináší efektivní karty do Office (včetně Excelu), stejně jako Chrome, Firefox a Nový Internet Explorer.
Snímek obrazovky aplikace Excel (s nainstalovanou kartou Office)
Komentáře (1)
Zatím žádné hodnocení. Buďte první, kdo ohodnotí!
Tento komentář byl moderátorem webu minimalizován
děkuji moc
Zatím zde nejsou žádné komentáře
Zanechat své připomínky
Odesílání jako host
×
Ohodnoťte tento příspěvek:
0   Postavy
Doporučená umístění