Přejít k hlavnímu obsahu

Jak poslat e-mail, když kliknete na tlačítko v aplikaci Excel?

Jak předpokládáte, že potřebujete odesílat e-maily prostřednictvím Outlooku kliknutím na tlačítko v listu aplikace Excel? Tento článek podrobně představí metodu VBA.

Po kliknutí na tlačítko s kódem VBA odešlete e-mail


Po kliknutí na tlačítko s kódem VBA odešlete e-mail

Pokud kliknete na příkazové tlačítko v sešitu aplikace Excel, odešlete e-mail prostřednictvím aplikace Outlook.

1. Klepnutím vložte příkazové tlačítko do listu Vývojka > Vložit > Příkazové tlačítko (ovládání ActiveX). Viz snímek obrazovky:

2. Klepněte pravým tlačítkem na vložené příkazové tlačítko a poté klepněte na Zobrazit kód z nabídky pravého kliknutí, jak je uvedeno níže.

3. V otvoru Microsoft Visual Basic pro aplikace v okně Nahradit původní kód v okně Kód následujícím skriptem VBA.

Kód VBA: Odeslat e-mail, pokud kliknete na tlačítko v aplikaci Excel

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Body content" & vbNewLine & vbNewLine & _
       "This is line 1" & vbNewLine & _
       "This is line 2"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = "Email Address"
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Test email send by button clicking"
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub

Poznámky:

1). Změňte prosím text e-mailu podle potřeby v xMailBody řádek v kódu.

2). Nahradit Emailová adresa s e-mailovou adresou příjemce v řádku .To = "E-mailová adresa".

3). Zadejte příjemce kopie a skryté kopie, jak potřebujete .CC = "" a .Skrytá kopie = „“ sekce.

4). Změňte předmět e-mailu v řádku .Subject = "Otestovat odeslání e-mailu kliknutím na tlačítko".

4. zmáčkni Další + Q současně zavřete Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

5. Vypněte návrhový režim kliknutím Vývojka > Režim návrhu. Viz snímek obrazovky:

Od této chvíle bude pokaždé, když kliknete na příkazové tlačítko, automaticky vytvořen e-mail se zadanými příjemci, předmětem a tělem. Zašlete prosím e-mail kliknutím na ikonu Poslat .

Poznámka: Kód VBA funguje, pouze když používáte Outlook jako svůj e-mailový program.

Snadno odesílejte e-maily prostřednictvím aplikace Outlook na základě polí vytvořeného seznamu adres v aplikaci Excel:

Projekt Odeslat e-maily užitečnost Kutools pro Excel pomáhá odesílat e-maily prostřednictvím aplikace Outlook na základě polí vytvořeného seznamu adres v aplikaci Excel.
Stáhněte si a vyzkoušejte to hned! (30denní bezplatná trasa)


Související články:

Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Populární funkce: Najít, zvýraznit nebo identifikovat duplikáty   |  Odstranit prázdné řádky   |  Kombinujte sloupce nebo buňky bez ztráty dat   |   Kolo bez vzorce ...
Super vyhledávání: Více kritérií VLookup    VLookup s více hodnotami  |   VLookup na více listech   |   Fuzzy vyhledávání ....
Pokročilý rozevírací seznam: Rychle vytvořte rozevírací seznam   |  Závislý rozbalovací seznam   |  Vícenásobný výběr rozevíracího seznamu ....
Správce sloupců: Přidejte konkrétní počet sloupců  |  Přesunout sloupce  |  Přepnout stav viditelnosti skrytých sloupců  |  Porovnejte rozsahy a sloupce ...
Doporučené funkce: Zaměření mřížky   |  Návrhové zobrazení   |   Velký Formula Bar    Správce sešitů a listů   |  Knihovna zdrojů (Automatický text)   |  Výběr data   |  Zkombinujte pracovní listy   |  Šifrovat/dešifrovat buňky    Odesílat e-maily podle seznamu   |  Super filtr   |   Speciální filtr (filtr tučné/kurzíva/přeškrtnuté...) ...
Top 15 sad nástrojů12 Text Tools (doplnit text, Odebrat znaky, ...)   |   50+ Graf Typ nemovitosti (Ganttův diagram, ...)   |   40+ Praktické Vzorce (Vypočítejte věk na základě narozenin, ...)   |   19 Vložení Tools (Vložte QR kód, Vložit obrázek z cesty, ...)   |   12 Konverze Tools (Čísla na slova, Přepočet měny, ...)   |   7 Sloučit a rozdělit Tools (Pokročilé kombinování řádků, Rozdělit buňky, ...)   |   ... a více

Rozšiřte své dovednosti Excel pomocí Kutools pro Excel a zažijte efektivitu jako nikdy předtím. Kutools for Excel nabízí více než 300 pokročilých funkcí pro zvýšení produktivity a úsporu času.  Kliknutím sem získáte funkci, kterou nejvíce potřebujete...

karta kte 201905


Office Tab přináší do Office rozhraní s kartami a usnadňuje vám práci

 • Povolte úpravy a čtení na kartách ve Wordu, Excelu, PowerPointu, Publisher, Access, Visio a Project.
 • Otevřete a vytvořte více dokumentů na nových kartách ve stejném okně, nikoli v nových oknech.
 • Zvyšuje vaši produktivitu o 50%a snižuje stovky kliknutí myší každý den!
Comments (74)
Rated 3.5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Why is it that the filename of the attachment has the %20 filled in for the spaces? How to remove them and have the original file name, Price Discrepancy form.xlsm instead of Price%20Discrepancy%20form.xlsm?
Thank you.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi There,

I want to be able to attach a spreadsheet to an email and send it off, however, the difference is in the spreadsheet there is a date in cell A1 and description of works in cell A3, I want to be able to combine those and rename the spreadsheet to the attachments as per the date and description of works.

Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Fadi,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()

  'Update 20221123
  Dim xFile As String
  Dim xFormat As Long
  Dim Wb As Workbook
  Dim Wb2 As Workbook
  Dim FilePath As String
  Dim FileName As String
  Dim OutlookApp As Object
  Dim OutlookMail As Object
  On Error Resume Next
  
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = True
  
  FileName = Format(ActiveSheet.Range("A1").Value, "dd-mmm-yy") & " " & ActiveSheet.Range("A3").Value
  Set Wb = Application.ActiveWorkbook
  ActiveSheet.Copy
  Set Wb2 = Application.ActiveWorkbook
  Select Case Wb.FileFormat
  Case xlOpenXMLWorkbook:
    xFile = ".xlsx"
    xFormat = xlOpenXMLWorkbook
  Case xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled:
    If Wb2.HasVBProject Then
      xFile = ".xlsm"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    Else
      xFile = ".xlsx"
      xFormat = xlOpenXMLWorkbook
    End If
  Case Excel8:
    xFile = ".xls"
    xFormat = Excel8
  Case xlExcel12:
    xFile = ".xlsb"
    xFormat = xlExcel12
  End Select
  FilePath = Environ$("temp") & "\"

  Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
  Debug.Print FilePath & FileName & xFile
  Wb2.SaveAs FilePath & FileName & xFile, FileFormat:=xFormat
  With OutlookMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Type your subject here"
    .Body = "Type your email body here."
    .Attachments.Add Wb2.FullName
    .Display
'    .Send
  End With
  Wb2.Close
  Kill FilePath & FileName & xFile
  Set OutlookMail = Nothing
  Set OutlookApp = Nothing
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = False

End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Guys,

Could you please help me with a VB code which should expand, Ungroup or Unhide base on if cell is selected with X and Y value
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Santosh,
I don't quite understand what you mean. You may need to attach a screenshot or a sample file to describe the problem you encountered more clearly.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
In my excel there is an chart, is there a way that when the button is pressed, the email is generated with the chart included into the body of the email?
Rated 3.5 out of 5
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jack,
The following VBA code can do you a favor. After clicking the button, a dialog box will pop up, please enter the name of the chart you will include in your email body.
In the code, please change "Sheet1" to the name of the sheet that contains the chart you will send.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 20220826
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xStartMsg As String
  Dim xEndMsg As String
  Dim xChartName As String
  Dim xChartPath As String
  Dim xPath As String
  Dim xChart As ChartObject
  On Error Resume Next
  xChartName = Application.InputBox("Please enter the chart name:", "KuTools for Excel", , , , , , 2)
  If xChartName = "" Then Exit Sub
  Set xChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(xChartName) 'Change "Sheet1" to your worksheet name
  If xChart Is Nothing Then Exit Sub
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xStartMsg = "<font size='5' color='black'> Good Day," & "<br> <br>" & "Please find the chart below: " & "<br> <br> </font>"
  xEndMsg = "<font size='4' color='black'> Many Thanks," & "<br> <br> </font>"
  xChartPath = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Environ("USERNAME") & VBA.Format(VBA.Now(), "DD_MM_YY_HH_MM_SS") & ".bmp"
  xPath = "<p align='Left'><img src="/%20&%20"cid:" & Mid(xChartPath, InStrRev(xChartPath, "\") + 1) & """ width=700 height=500 > <br> <br>"
  xChart.Chart.Export xChartPath
  With xOutMail
    .To = ""
    .Subject = "Add Chart in outlook mail body"
    .Attachments.Add xChartPath
    .HTMLBody = xStartMsg & xPath & xEndMsg
    .Display
  End With
  Kill xChartPath
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi

I'm trying the initial request to simply have a button to open a new email but it doesn't seem to work.

Wondering if it has something to do with the " 'Updated by Extendoffice 2017/9/14" date.

Please let me know how to update this so I can get the button working :)
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jonathan Matthias,
This line 'Updated by Extendoffice 2017/9/14" is a remark we give to the VBA code, which has nothing to do with the running of the VBA code.
Please make sure that CommandButton1 in the first line of the code is the same name as your button.
The name of the button will be displaysed in the Name Box after selecting it. See the screenshot below.
https://www.extendoffice.com/images/stories/comments/comment-picture-zxm/email_button.png
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi everyone,

On the lines of the email I'm trying right 4 lines of text and even adding "vbNewLine" is returning some errors. Also I'm trying to reference a column on the email subject and isn't showing anything. I really would appreciate any help.

Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
On Error Resume Next
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
ActiveWorkbook.Save

xMailBody = "Hi Kaitlyn," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Please see the attached NPI form for for you review and approval." & vbNewLine & vbNewLine _
"Many thanks in advance, Liz"

On Error Resume Next
With xOutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Updated NPI Form" & (B5)
.Body = xMailBody
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
.Display 'or use .Send
End With
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End Sub
Sub GroupBox542_Click()
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Camila,
The following VBA code can do you a favor. Please give it a try. Thank you.
Private Sub CommandButton1_Click()
'Updated by Extendoffice 2017/9/14
  Dim xOutApp As Object
  Dim xOutMail As Object
  Dim xMailBody As String
  On Error Resume Next
  Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
  Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
  xMailBody = "Hi Kaitlyn," & vbNewLine & _
        "The second line" & vbNewLine & _
       "Please see the attached NPI form for for you review and approval." & vbNewLine & _
       "Many thanks in advance, Liz"
         On Error Resume Next
  With xOutMail
    .To = ""
    .CC = ""
    .BCC = ""
    .Subject = "Updated NPI Form" & Range("B5")
    .Body = xMailBody
    .Display  'or use .Send
  End With
  On Error GoTo 0
  Set xOutMail = Nothing
  Set xOutApp = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I add code so that when the user submits the form via email to prompt them to include their name
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Susy Fong,
I don't quite understand what you mean. Can you explain it more specifically?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, your tutorial has been very useful but if I wanted to include a range in the mail body instead of a string how would I go about that. Currently replacing the strings by referencing the cells is not working eg. xMailBody = ThisWorkbook.Activeworksheet("sheet1").Range("A2:F40") does not work
This comment was minimized by the moderator on the site
Activeworksheet("sheet1").Range("A2:F40").Value will work
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, perfect. Thank you. Is there any possibility to set also from which mail adress should be the mail sent? (in Outlook, I have two adresses, it automatically set one adress, but I need the second just for this makro) Thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
This works great for me, thank you. I'm having one challenge. I'd like to insert a hyperlink into the body of the email that says something like click "here" but currently can only get it to work using the full web address inserted into the body.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations