Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Výpočet a vzorce> Matematické funkce

Funkce ABS

Jak vypočítat absolutní rozdíl mezi dvěma hodnotami / časy v aplikaci Excel?

Jak získat opak hodnoty ABS v aplikaci Excel?

Funkce SQRT

Jak rychle vypočítat druhou odmocninu hodnoty v aplikaci Excel?

Funkce SUMIF

Jak sumif sousední buňka je stejná, prázdná nebo obsahující text v aplikaci Excel?

Jak sumif na základě částečné shody v aplikaci Excel?

Jak sčítat hodnoty buněk mezi dvěma danými daty v tabulkách Google?

Jak součet buněk začíná konkrétním číslem nebo textem v aplikaci Excel?

Jak sčítat buňky, pokud obsahuje část textového řetězce v goolge listech?

Jak sčítat buňky, které se nerovnají konkrétní hodnotě v aplikaci Excel?

Jak je součet data menší / větší než dnes v aplikaci Excel?

Jak sumif s 3D odkazem na součet mezi kartami na základě kritérií v aplikaci Excel?

Jak sumif s více kritérii v jednom sloupci?

Jak sumif s čísly uloženými jako text v aplikaci Excel?

Jak sumif s jedním nebo více kritérii v aplikaci Excel?

Funkce SUMPRODUCT

Jak vynásobit dva sloupce a poté sečíst v aplikaci Excel?

Jak rychle vypočítat druhou odmocninu hodnoty v aplikaci Excel?