Přejít k hlavnímu obsahu

Jak automaticky odmítnout pozvání na schůzku od konkrétních lidí v aplikaci Outlook? 

V Outlooku můžeme vytvořit pravidlo, které automaticky odmítne některá pozvání na schůzku od konkrétních lidí, ale jak s nimi zacházet? Tento článek podrobně představí metodu.

Odmítnout pozvánky na schůzku od konkrétních lidí automaticky v Outlooku

Automaticky odmítnout pozvánky na schůzku od konkrétních lidí a smazat schůzku také z kalendáře


Odmítnout pozvánky na schůzku od konkrétních lidí automaticky v Outlooku

K dokončení této úlohy proveďte následující kroky:

1. Nejprve byste měli vytvořit šablonu zprávy pro odmítnutí pozvánek na schůzku. V Zpráva v okně zadejte zprávu, kterou chcete odeslat pro odmítnutí pozvánek na schůzku. Viz snímek obrazovky:

2. Poté zprávu uložte jako formát šablony, klikněte prosím Soubor > Uložit jako, V roce Uložit jako okno, zadejte název zprávy do Název souboru textové pole a poté zvolte Šablona aplikace Outlook (*. Oft) z Uložit jako typ rozevírací seznam, viz screenshot:

Poznámka: Když vyberete Šablona aplikace Outlook (*. Oft), otevře se výchozí složka šablony uživatele.

3. Pak klikněte na tlačítko Uložit tlačítko pro uložení šablony zprávy a zavření okna zprávy.

4. A pak můžete vytvořit pravidlo. prosím klikněte pravidla > Spravujte pravidla a upozornění pod Domů karta, viz screenshot:

5. V Pravidla a upozornění , klepněte na tlačítko OK Nové pravidlo z Pravidla e-mailu karta, viz screenshot:

6. Ve vyskočené Průvodce pravidly, Klepněte na tlačítko Použít pravidlo na zprávu, kterou dostávám možnost podle Začněte od prázdného pravidla sekce, viz screenshot:

7. Pak klikněte na tlačítko další Tlačítko a ve vyskakovacím dialogovém okně zaškrtněte u lidí nebo veřejné skupiny v Krok 1: Vyberte podmínky seznamu a poté klikněte na textový odkaz lidé nebo veřejná skupina k otevření Adresa pravidla v dialogovém okně a vyberte lidi, od kterých chcete schůzku odmítnout, viz screenshot:

8, klikněte OK Tlačítko, stále v tomto dialogovém okně, přejděte na kontrolu což je pozvánka na schůzku nebo aktualizace možnost z nabídky Krok 1: Vyberte podmínky seznam, viz screenshot:

9. Pokračujte kliknutím další v následujícím dialogovém okně:

(1.) Zkontrolovat odpovědět pomocí konkrétní šablony volba v Krok 1: Vyberte akce seznam;

(2.) A poté klikněte na textový odkaz konkrétní šablonu k otevření Vyberte šablonu odpovědi dialogové okno;

(3.) V Vyberte šablonu odpovědi dialogové okno vyberte Uživatelské šablony ve Windows Systém souborů z Koukni do rozevírací;

(4.) Poté vyberte název zprávy, kterou jste právě vytvořili;

(5.) Klikněte Otevřená .

10. Vraťte se do původního dialogového okna a pokračujte v kontrole smazat to možnost v Krok 1: Vyberte akce seznam, viz screenshot:

11. Kliknutí další > další přejít na poslední krok dialogu. V úprava v části nastavení pravidla, zadejte název tohoto pravidla a zkontrolujte Zapněte toto pravidlo možnost z nabídky Krok 2: Nastavení možností pravidla, viz screenshot:

12, klikněte úprava Toto pravidlo dokončíte kliknutím na OK zavřete dialogové okno.

13. Od této chvíle, když obdržíte schůzku od těchto konkrétních lidí, bude mu automaticky zaslán e-mail s odmítnutím a také bude odstraněna zpráva o schůzce.


Automaticky odmítnout pozvánky na schůzku od konkrétních lidí a smazat schůzku také z kalendáře

První metoda pomáhá odeslat e-mail s informací, že se schůzky nezúčastníte, ale schůzky se vždy zobrazí ve vašem kalendáři. Pokud potřebujete smazat schůzky, které se objeví ve vašem kalendáři ve stejnou dobu, může vám pomoci následující kód VBA.

1. Podržte ALT + F11 klávesy pro otevření Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

2. V Microsoft Visual Basic pro aplikace okno, dvakrát klikněte ThisOutlookSession z Project1 (VbaProject.OTM) v podokně otevřete modul a poté zkopírujte a vložte následující kód do prázdného modulu.

Kód VBA: Automaticky odmítat pozvánky na schůzky a smazat schůzky také z kalendáře:

Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
  Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
  If xItem.Class = olMeetingRequest Then
    Set xMeeting = xItem
    xMeeting.ReminderSet = False
    If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
      Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
      xAppointmentItem.ReminderSet = False
      Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
      xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
                  "I am not at office. " & vbCrLf & _
                  "I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
      xMeetingDeclined.Send
      xMeeting.Delete
    End If
  End If
Next
End Sub

3. Poté toto okno s kódem uložte a zavřete. Od této chvíle, pokud existují schůzky od této konkrétní osoby, bude dostávat odmítnutý e-mail a schůzka bude automaticky odstraněna z vašeho kalendáře.


Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Kutools pro aplikaci Outlook - Více než 100 výkonných funkcí, které doplní váš Outlook

???? Automatizace e-mailu: Mimo kancelář (k dispozici pro POP a IMAP)  /  Naplánujte odesílání e-mailů  /  Automatická kopie/skrytá kopie podle pravidel při odesílání e-mailu  /  Automatické přeposílání (pokročilá pravidla)   /  Automatické přidání pozdravu   /  Automaticky rozdělte e-maily pro více příjemců na jednotlivé zprávy ...

📨 Email management: Snadné vyvolání e-mailů  /  Blokujte podvodné e-maily podle předmětů a dalších  /  Odstranit duplicitní e-maily  /  pokročilé vyhledávání  /  Konsolidovat složky ...

📁 Přílohy ProDávkové uložení  /  Dávkové odpojení  /  Dávková komprese  /  Automaticky uložit   /  Automatické odpojení  /  Automatické komprimování ...

???? Rozhraní Magic: 😊 Více pěkných a skvělých emotikonů   /  Zvyšte produktivitu své aplikace Outlook pomocí zobrazení s kartami  /  Minimalizujte aplikaci Outlook namísto zavírání ...

???? Zázraky na jedno kliknutí: Odpovědět všem s příchozími přílohami  /   E-maily proti phishingu  /  🕘Zobrazit časové pásmo odesílatele ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakty a kalendář: Dávkové přidání kontaktů z vybraných e-mailů  /  Rozdělit skupinu kontaktů na jednotlivé skupiny  /  Odeberte připomenutí narozenin ...

Přes 100 Vlastnosti Očekávejte svůj průzkum! Kliknutím sem zobrazíte další informace.

Více       Stažení zdarma      Nákup
 

 

 

Comments (33)
Rated 5 out of 5 · 1 ratings
This comment was minimized by the moderator on the site
Good morning, the code I pasted below erases the email but not the calendar event.

Scenario is a meeting forwarding to a DL that contains my personal email . At this moment I receive the event in both the calendars, rightly to the shared calendars connected to the DL, but also to my personal agenda, I would not.

Please could you help me with the code?

thx
Francesco


Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.Delete
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Buongiorno, con il codice sotto mi viene eliminata la mail ricevuta ma non l'evento nel calendario personale.

Lo scenario è inoltro di un meeting ad una DL a cui è collegato il mio account. Al momento ricevo l'evento sia nel calendario condiviso collegato alla DL (corretto!) sia nel mio personale, dal quale invece non vorrei vederlo.

Potete aiutarmi?

grazie
Francesco


Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.Delete
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
thanks for the great advice. How does the VBA need to be changed if I don't want to auto-decline invites from specific senders, but if I want invites to be declined (and removed!) that are sent to me as a member of a distribution list? I don't want to leave the distribution list, but since I work remotely, on-site meetings don't make sense to me, but the pure mails from this particular group do.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo

Werden auch Terminanfragen gelöscht, die "im Auftrag von" abgelehnt und gelöscht?
Bin mir nicht ganz sicher, ob der Code funktioniert, da Termine die "im Auftrag von" nicht gelöscht werden, obwohl der/die Absender ebenfalls aufgeführt ist.

Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.InStr(VBA.LCase(", "), VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress)) <> 0 Then 'Specify the person you need
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
'xAppointmentItem.ReminderSet = False
'Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
'xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
"I am not at office. " & vbCrLf & _
"I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
'xMeetingDeclined.Send
xAppointmentItem.Delete
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Wie würde der Codeaussehen, wenn man dort mehrere Empfänger hinterlegen möchte?

Gruß
Thomas
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo

Wie würde der Code aussehen, wenn ich mehrere Absender habe, dessen Termin ich ohne Antwort ablehnen will?

Danke schön
This comment was minimized by the moderator on the site
buen dia,
¿hay posibilidad de añadir una condición para el rechazo de la invitación?
me refiero a validar si a la hora de la reunión se está libre o no, en caso de tener otra reunión si rechazar automáticamente.

gracias
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, skyyang
Thank you for your information.

I have one question about this.
If i don't want to repley email of attending, which code can i use ?
Could you please update with this option?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, dedn,
To remove the meetings but don't send a response, please apply the below code:
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
  Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
  If xItem.Class = olMeetingRequest Then
    Set xMeeting = xItem
    xMeeting.ReminderSet = False
    If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
      Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
      'xAppointmentItem.ReminderSet = False
      'Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
      'xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
                  "I am not at office. " & vbCrLf & _
                  "I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
      'xMeetingDeclined.Send
      xAppointmentItem.Delete
      xMeeting.Delete
    End If
  End If
Next
End Sub

Please have a try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hallo
Danke für den Code.
Wie müßte die Zeile 14 aussehen, wenn man mehrere Absender hat?

Danke schön.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Thomas,
If you want to set multiple senders in the code, please apply the below code:
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
 Dim xEntryIDs
 Dim xItem
 Dim i As Integer
 Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
 Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
 On Error Resume Next
 xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
 For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
   Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
   If xItem.Class = olMeetingRequest Then
     Set xMeeting = xItem
     xMeeting.ReminderSet = False
     If VBA.InStr(VBA.LCase(", "), VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress)) <> 0 Then 'Specify the person you need
       Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
       'xAppointmentItem.ReminderSet = False
       'Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
       'xMeetingDeclined.Body = "Dear, " & vbCrLf & _
                   "I am not at office. " & vbCrLf & _
                   "I'm sorry that I will not attend the meeting invitations."
       'xMeetingDeclined.Send
       xAppointmentItem.Delete
       xMeeting.Delete
     End If
   End If
 Next
End Sub


Note: If there are more senders need to be added, please add the emails into this script If VBA.InStr(VBA.LCase(", "), VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress)) <> 0 Then

Please try, hope it can help you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, skyyang
Thank you for your information.

I have one question about this.
If i don't want to repley email of attending, which code can i use ?
Could you please update with this option?
This comment was minimized by the moderator on the site
skyyang I get lots of emails from an automated and unmanned inbox, so I don't want to send a reply to them about declining the meeting. Would I instead just cut out the .Body and .Send segments and use this?:
Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.ReminderSet = False
Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub


Cheers,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, D
What do you mean the automated and unmanned inbox?
Could you explain it more detailed, thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello,

Thank you for sharing. Could you please update the VBL with more options? I need to decline and remove from my calendar meeting invites with the following:
- from specific people - already covered in your VBL
- with specific words in the body
- with specific words in the subject
- except if sent to people or public group
- except if my name is in the To or CC box
- except if it marked as importance
- except if the subject contains specific words

About this part:
f VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need

I will replace the with the sender I need to filter and decline the invites from but I don't understand if I need to replace this part with anything specific " Specify the person you need" or just leave as is?
This comment was minimized by the moderator on the site
I have the same question as Dan about "Then 'Specify the person you need"

Thank you!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, Rriela,
In the code, you juse need to change the sender address "" to the sender that you want to decline the invites from.
'Specify the person you need :This text is only annotation, you can leave or delete it as you need.
This comment was minimized by the moderator on the site
Okay thank you! I did mine like this:

Private Sub Application_NewMailEx(ByVal EntryIDCollection As String)
Dim xEntryIDs
Dim xItem
Dim i As Integer
Dim xMeeting As MeetingItem, xMeetingDeclined As MeetingItem
Dim xAppointmentItem As AppointmentItem
On Error Resume Next
xEntryIDs = Split(EntryIDCollection, ",")
For i = 0 To UBound(xEntryIDs)
Set xItem = Application.Session.GetItemFromID(xEntryIDs(i))
If xItem.Class = olMeetingRequest Then
Set xMeeting = xItem
xMeeting.ReminderSet = False
If VBA.LCase(xMeeting.SenderEmailAddress) = VBA.LCase("") Then 'Specify the person you need
Set xAppointmentItem = xMeeting.GetAssociatedAppointment(True)
xAppointmentItem.ReminderSet = False
Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
xMeetingDeclined.Body = "Dear Fake, " & vbCrLf & _
"I will not attend this meeting. Thank you."
xMeetingDeclined.Send
xMeeting.Delete
End If
End If
Next
End Sub

But I wonder if there is a way to decline the meeting and delete it from my calendar WITHOUT sending a response? Can I just delete this part:
Set xMeetingDeclined = xAppointmentItem.Respond(olMeetingDeclined)
xMeetingDeclined.Body = "Dear Fake, " & vbCrLf & _
"I will not attend this meeting. Thank you."

Thank you so much for your help
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations