Přejít k hlavnímu obsahu

Jak automaticky změnit podpis na základě příjemců v aplikaci Outlook?

Ve výchozím nastavení má Outlook zabudovanou funkci, která uživatelům umožňuje automaticky měnit podpis při odesílání e-mailů prostřednictvím různých e-mailových účtů. Ale kromě toho vám zde ukážu metodu automatické změny podpisu na základě různých příjemců v poli Komu v aplikaci Outlook.

Změňte podpis na základě příjemců automaticky pomocí kódu VBA


Změňte podpis na základě příjemců automaticky pomocí kódu VBA

Podle následujících pokynů můžete při odesílání e-mailů v Outlooku použít různé podpisy na odpovídající příjemce.

1. Nejprve musíte v Outlooku zakázat funkci automatického připojeného podpisu. prosím klikněte Soubor > možnosti k otevření Možnosti aplikace Outlook okno.

2. V Možnosti aplikace Outlook okno, vyberte Poštovní zásilka v levém podokně a poté klikněte na Podpisy tlačítko v Sestavte zprávy sekce. Viz screenshot:

3. V Podpisy a papírnictví dialogové okno, přejděte na Zvolte výchozí podpis část pod E-mailový podpis Na kartě vyberte e-mailový účet v Emailový účet rozevírací seznam a poté vyberte (Žádné) z Nové zprávy a Odpovědi / vpřed rozevírací seznamy. Tyto kroky opakujte, dokud nejsou nastaveny všechny e-mailové účty (Žádné). Poté klikněte na tlačítko OK .

Poznámka: V tomto můžete také vytvořit potřebné podpisy Podpisy a papírnictví dialogové okno.

4. Klepněte na tlačítko OK tlačítko, když vrátí Možnosti aplikace Outlook okno.

5. zmáčkni Další + F11 klávesy pro otevření Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

6. V Microsoft Visual Basic pro aplikace okno, dvakrát klikněte ThisOutlookSession v levém podokně otevřete okno Kód a do okna zkopírujte kód VBA níže. Viz screenshot:

Kód VBA: Automaticky měnit podpis na základě příjemců v aplikaci Outlook

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/08/01
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
Dim xFindStr As String
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Select Case xRcpAddress
    Case "Email Address 1"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 2", "Email Address 3"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 4"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xFindStr = "From: " & xMailItem.Recipients.Item(1).Name & " <" & xRcpAddress & ">"
If VBA.InStr(1, xMailItem.Body, xFindStr) <> 0 Then
  xDoc.Application.Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
  With xDoc.Application.Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Text = xFindStr
    .Execute Forward:=True
  End With
  With xDoc.Application.Selection
    .MoveLeft wdCharacter, 2
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
Else
  With xDoc.Application.Selection
    .EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
End If
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub

Poznámky:

 • 1). V kódu VBA nahraďte prosím „E-mailová adresa 1/2/3/4“S určitými e-mailovými adresami příjemců.
 • 2). "aaa.htm""bbb.htm"A"ccc.htm" jsou zadané podpisy, které odešlete odpovídajícím příjemcům.
 • 3). V tomto případě podpis „aaa„Bude odesláno do“E-mailová adresa 1„, Podpis“bbb„Bude odesláno do“E-mailová adresa 2"A"E-mailová adresa 3", a "E-mailová adresa 4„Obdrží e-mail s podpisem“ccc“. Změňte je prosím podle svých potřeb.
 • 4). Pokud je v e-mailu více příjemců, kód bere v úvahu pouze prvního příjemce. V tomto případě ostatní příjemci obdrží e-maily se stejným podpisem jako první příjemce.

7. Pak klikněte na tlačítko Tools > Reference přejděte na Reference-Project dialogové okno. V dialogovém okně zkontrolujte obě Objektová knihovna Microsoft Word a Microsoft Scripting Runtime možnosti a potom klikněte na OK tlačítko, viz screenshot:

8. zmáčkni Další + Q klávesy pro zavření Microsoft Visual Basic pro aplikace okno.

Od této chvíle se po vytvoření e-mailu a stisknutí tlačítka Odeslat automaticky vloží odpovídající podpis na konec těla e-mailu na základě e-mailové adresy příjemce v poli Komu.


Automaticky vložit aktuální datum jako podpis při odesílání e-mailu v aplikaci Outlook:

Pokud chcete vložit časové razítko jako podpis do těla e-mailu při vytváření / odpovídání / předávání nového e-mailu ve vašem Outlooku, můžete povolit Přidejte podpis data při vytváření nového, odpovídejte a přeposílejte e-maily možnost volby Kutools pro aplikaci Outlook dosáhnout. Viz screenshot:
Stáhněte si a vyzkoušejte nyní (60denní bezplatná trasa)


Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Kutools pro aplikaci Outlook - Více než 100 výkonných funkcí, které doplní váš Outlook

???? Automatizace e-mailu: Mimo kancelář (k dispozici pro POP a IMAP)  /  Naplánujte odesílání e-mailů  /  Automatická kopie/skrytá kopie podle pravidel při odesílání e-mailu  /  Automatické přeposílání (pokročilá pravidla)   /  Automatické přidání pozdravu   /  Automaticky rozdělte e-maily pro více příjemců na jednotlivé zprávy ...

📨 Email management: Snadné vyvolání e-mailů  /  Blokujte podvodné e-maily podle předmětů a dalších  /  Odstranit duplicitní e-maily  /  pokročilé vyhledávání  /  Konsolidovat složky ...

📁 Přílohy ProDávkové uložení  /  Dávkové odpojení  /  Dávková komprese  /  Automaticky uložit   /  Automatické odpojení  /  Automatické komprimování ...

???? Rozhraní Magic: 😊 Více pěkných a skvělých emotikonů   /  Zvyšte produktivitu své aplikace Outlook pomocí zobrazení s kartami  /  Minimalizujte aplikaci Outlook namísto zavírání ...

???? Zázraky na jedno kliknutí: Odpovědět všem s příchozími přílohami  /   E-maily proti phishingu  /  🕘Zobrazit časové pásmo odesílatele ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakty a kalendář: Dávkové přidání kontaktů z vybraných e-mailů  /  Rozdělit skupinu kontaktů na jednotlivé skupiny  /  Odeberte připomenutí narozenin ...

Přes 100 Vlastnosti Očekávejte svůj průzkum! Kliknutím sem zobrazíte další informace.

Více       Stažení zdarma      Nákup
 

 

Comments (43)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

first of all thanks a lot for your effort in devolping a such useful and smart code!

I'm facing a very similar problem to Josh's one #40488 (also if not identical). I merged two versions of your code in way to have the internal and external different signature feature depending on the recipient address (Pauli #33113) and to solve the problem about the signature being posted at the last selection point in the message (Eric #38525).

When creating a new email everything works flawlessy but unfortunately when replying (both if only to internals, only to externals or both) the signature is being posted at the end of the entire conversation thread instead of at the end of my last reply.

I performed different tests and tryed some mods but i didn't came up. May you please help me in solving this problem? I'm looking to assemble a code with internal and external different signature depending on recipient feature posting the signature always at the end of my last message (in both new message and reply message).

I'm at your complete disposal for helping debugging and testing. I think this should be a definitive full feature version for lot of users.

Thanks a lot in advance anyway and have a nice day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Lorenzo,

Can you tell me which code are you using? Is it the one I replied to Pauli Pauli #33114?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,
first thanks a lot for your efforts in coding these Outlook signature smart solutions!

I'm facing a similar problem to Josh #40488: I merged your code from your answer to Pauli #33114 (std version + internal and external signature recognition) with the update you gave as answer to the problem faced by Lelian #39096 (signature posted at the end of all the conversation history when replying).

Unfortunately the update given to Lelian #39096 seems not to work in my case very likely such as (but not identical) posted by Josh. When i create a new message everything it's working flawlessy but unfortunately when replying with both the internal or external version of the signature, that is posted at the end of all the conversation thread instead of at the end of only my last message.

I tried different tests and mods but I'm still not managing in understanding why. May you please help me/us to find a solution to this problem? I'm at your disposal for debugging and testing purposes. I think that this one should be a definitive version for lot of users.

Thanks in advance anyway and have a nice day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi! I have implemented the code at for the most part it works as intended. However, every now and then it inserts the signature in the middle of a message. it first happened when I attached in table in the body. the signature was inserted into the table. Also, it has happened that it cuts off the some of the text such that two-three lines of text are in the end of the mail (after the signature). This doesn't happen all the time, but I hope you can help to solve it so that it becomes more reliable.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Mikkel Lundsgaard,
The code works well in my case. Which Outlook version are you using?
This comment was minimized by the moderator on the site
I suppose it's the latest version.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

Hope you are well.

Can you advise if it is possible to add a different signature based upon the subject field having specific words.

Many thanks
Matt
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Matt Read,
Thank you for your comment. I am not able to solve this problem yet.
This comment was minimized by the moderator on the site
Ok thank you for taking the time
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal,

Same as others in this thread, I'd like my signature to default to an external signature if there's any non-internal email addresses in the to or cc line and switch to an internal signature when it's only internal email addresses. To do so, I've combined your most updated code (response to Lelian) with Random_Guest's response to Daniela (defaulting to the external signature). The result is that when I'm only responding to internal email addresses, the signature works perfectly; however, when my external signature is pulled in, it drops the signature into the bottom of the email chain, not to the end of the email I'm sending. Can you please advise how to correct? I've included the code below:

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/08/01
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
Dim xFindStr As String
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
Else
xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
End If
If VBA.InStr(VBA.LCase(xRcpAddress), "@mycompany'sname") = 0 Then 'Enter the string in the double quotation marks. If the recipient email address contains this string, the below signature "internal.htm" will be assigned to the email. Otherwise, assign the signature "external.htm".
xSignatureFile = xSignaturePath & "External.htm"
Exit For
Else
xSignatureFile = xSignaturePath & "Internal.htm"
End If
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xFindStr = "From: " & xMailItem.Recipients.Item(1).Name & " <" & xRcpAddress & ">"
If VBA.InStr(1, xMailItem.Body, xFindStr) <> 0 Then
xDoc.Application.Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
With xDoc.Application.Selection.Find
.ClearFormatting
.Text = xFindStr
.Execute Forward:=True
End With
With xDoc.Application.Selection
.MoveLeft wdCharacter, 2
.InsertParagraphAfter
.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
End With
Else
With xDoc.Application.Selection
.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
.InsertParagraphAfter
.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
End With
End If
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Josh,
This problem is a bit complicated. I need time to find a solution. Just not able to handle it right now. Sorry for that.
This comment was minimized by the moderator on the site
No problem -- thanks for giving it a look!
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Quand je réponds à des mails, la signature automatique s'insère tout en bas, mais j'aimerais qu'elle s'insère en bas de mon message à moi.

Avez vous une solution ?

Lélian
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi LÉLIAN ALEMPS.
The VBA code has been updated. Thank you for your feedback. Please give it a try.

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/08/01
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
Dim xFindStr As String
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Select Case xRcpAddress
    Case "Email Address 1"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 2", "Email Address 3"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 4"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xFindStr = "From: " & xMailItem.Recipients.Item(1).Name & " <" & xRcpAddress & ">"
If VBA.InStr(1, xMailItem.Body, xFindStr) <> 0 Then
  xDoc.Application.Selection.HomeKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
  With xDoc.Application.Selection.Find
    .ClearFormatting
    .Text = xFindStr
    .Execute Forward:=True
  End With
  With xDoc.Application.Selection
    .MoveLeft wdCharacter, 2
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
Else
  With xDoc.Application.Selection
    .EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
    .InsertParagraphAfter
    .MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
  End With
End If
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Crystal - I also have the same issue as Tim (#33997) and Greg (#34358) referenced above, but do not see a solution. The signature appears in my email in the last place I click before I hit 'send, thus often appearing in the middle of the email. Any help/solutions?

Thank you!

Eric
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Eric Anderson,
Thank you for your feedback. The code has now been updated and the issue has been solved. Please give it a try.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/6/24
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Debug.Print xRcpAddress
  Select Case xRcpAddress
    Case ""
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "", ""
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case ""
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xDoc.Application.Selection.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdMove
xDoc.Application.Selection.InsertParagraphAfter
xDoc.Application.Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
I have multiple email accounts setup on Outlook and have your script setup to email different signatures to the internal and external emails.

How can I modify the script so that it only sends these signatures if I'm sending from ?

In other words, I don't want to send these signature when I'm sending from an email address other than .

Thanks,
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Jeff Weaver,
The following VBA code has been modified to insert these signatures when sending emails only from a specified email account. Please give it a try. hope I can help.
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'Updated by ExtendOffice 2022/06/10
Dim xMailItem As MailItem
Dim xRecipients As Recipients
Dim xRecipient As Recipient
Dim xRcpAddress As String
Dim xSignatureFile, xSignaturePath As String
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim xDoc As Document
On Error Resume Next
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
If Item.Class <> olMail Then Exit Sub
Set xMailItem = Item
If xMailItem.SendUsingAccount.SmtpAddress <> "" Then Exit Sub 'The email account you send emails from
Set xRecipients = xMailItem.Recipients
xSignaturePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders(5) + "\Microsoft\Signatures\"
For Each xRecipient In xRecipients
  If xRecipient.AddressEntry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.GetExchangeUser.PrimarySmtpAddress
  Else
    xRcpAddress = xRecipient.AddressEntry.Address
  End If
  Select Case xRcpAddress
    Case "Email Address 1"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "aaa.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 2", "Email Address 3"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "bbb.htm"
      Exit For
    Case "Email Address 4"
      xSignatureFile = xSignaturePath & "ccc.htm"
      Exit For
  End Select
Next
VBA.DoEvents
Set xDoc = xMailItem.GetInspector.WordEditor
xDoc.Application.Selection.EndKey
xDoc.Application.Selection.InsertParagraphAfter
xDoc.Application.Selection.MoveDown Unit:=wdLine, Count:=1
xDoc.Application.Selection.InsertFile FileName:=xSignatureFile, Link:=False, Attachment:=False
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello Crystal,
I have a question about the source code below.
I would like to send an internal signature only to certain email recipients (30), as soon as another email address is added, the external signature should be used.
Can you help me with my request?
Many thanks in advance.
This comment was minimized by the moderator on the site
This code worked for me until I restarted my PC.When I open alt+F11 again, all the code is still in the same place, but when I send an e-mail, it just sends it without a signature and without issuing any sort of warning message.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Ivan,The problem is caused by Excel disabling the Macro option. You need to get into the Outlook Options window by clicking File > Options. In the Outlook Options window, click Trust Center in the left pane, and then click Trust Center Settings button. In the Trust Center window, click Macro Settings in the left pane, and then select the Enable all macros radio button and check the Apply macro security settings to installed add-ins box. See the attached screenshot below.
There are no comments posted here yet
Load More
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations