Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Formát> Formátovat buňky

Barva výplně

Jak střídat barvu řádku na základě skupiny v aplikaci Excel?

Jak použít barevné pruhované řádky nebo sloupce v aplikaci Excel?

Jak aplikovat barevný přechod na více buněk?

Jak použít stínování na liché nebo sudé (alternativní) řádky / sloupce v aplikaci Excel?

Jak automaticky obarvit střídavé řádky / sloupce v aplikaci Excel?

Jak porovnat dva sloupce a zvýraznit neporovnaná data v aplikaci Excel?

Jak porovnat dva sloupce a zvýraznit, když se nacházejí v jiném sloupci?

Jak porovnat dva sloupce pro (zvýraznění) chybějících hodnot v aplikaci Excel?

Jak určit a identifikovat index barvy pozadí buněk v aplikaci Excel?

Jak formátovat buňku tak, aby vypadala jako 3D tlačítko v aplikaci Excel?

Jak napůl stínovat buňku v aplikaci Excel?

Jak v aplikaci Excel blikat červeně?

Jak označit duplicitní hodnoty barvou v aplikaci Excel?

Jak náhodně přidat barvu pozadí / výplně pro buňky v aplikaci Excel?

Jak odstranit barvu výplně z buněk v aplikaci Excel?

Jak vybrat a zvýraznit diagonální buňky v aplikaci Excel?

Jak vybrat a zvýraznit rozdíly v řádcích v aplikaci Excel?

Jak nastavit barvu buňky rovnou jiné barvě buňky v aplikaci Excel?

Písmo

Jak přidat nebo odebrat přeškrtnuté položky v aplikaci Excel?

Jak automaticky přeškrtnout na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit všechna konkrétní slova v řadě buněk?

Jak zvýraznit pouze první řádek nebo první slovo v buňce v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit část textového řetězce v buňce v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit text části při zřetězení dvou sloupců v aplikaci Excel?

Jak tučné písmo v zaškrtávacím políčku v aplikaci Excel?

Jak změnit barvu pozadí nebo písma na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak změnit barvu buňky, když na buňku kliknete nebo vyberete v aplikaci Excel?

Jak změnit barvu, pokud dvě buňky nejsou v aplikaci Excel stejné?

Jak změnit výchozí písmo v aplikaci Excel?

Jak změnit barvu písma na základě hodnoty buňky v aplikaci Excel?

Jak změnit barvu písma pro část textu v buňce v aplikaci Excel?

Jak změnit přeškrtnutou barvu beze změny barvy textu v aplikaci Excel?

Jak obarvit duplicitní hodnoty nebo duplicitní řádky v aplikaci Excel?

Jak vybarvit nebo zvýraznit určité slovo v buňkách v aplikaci Excel?

Jak porovnat dva řetězce pro podobnost nebo zvýraznit rozdíly v aplikaci Excel?

Jak formátovat část textu jako horní nebo dolní index v buňce?

Jak formátovat jeden znak ve vybrané buňce v aplikaci Excel?

Jak formátovat text jako dolní index v aplikaci Excel 2007/2010?

Jak formátovat text jako horní indexy v aplikaci Excel 2007/2010?

Jak zvětšit nebo zmenšit velikost písma pomocí klávesové zkratky v aplikaci Excel?

Jak udělat buňky tučně, pokud je větší než určitý počet v aplikaci Excel?

Jak zabránit hypertextovým odkazům ve změně barvy v aplikaci Excel?

Jak indexovat všechna čísla v chemických vzorcích v aplikaci Excel?

Jak používat více barev nebo písem v jedné buňce v aplikaci Excel?