Přejít k hlavnímu obsahu

Jak exportovat e-maily z více složek / podsložek do aplikace Excel?

Při exportu složky pomocí Průvodce importem a exportem v aplikaci Outlook nepodporuje Zahrnout podsložky Pokud exportujete složku do souboru CSV. Bude však docela časově náročné a zdlouhavé exportovat každou složku do souboru CSV a poté ji ručně převést do sešitu aplikace Excel. Zde tento článek představí VBA pro snadný rychlý export více složek a podsložek do sešitů aplikace Excel.

Exportujte více e-mailů z více složek / podsložek do aplikace Excel pomocí VBA

Karta Office – Povolte úpravy a procházení na kartách v Microsoft Office, díky čemuž bude práce hračkou
Kutools pro Outlook – Vylepšete Outlook se 100+ pokročilými funkcemi pro vynikající efektivitu
Vylepšete svůj Outlook 2021–2010 nebo Outlook 365 pomocí těchto pokročilých funkcí. Užijte si komplexní 60denní bezplatnou zkušební verzi a vylepšete svůj e-mailový zážitek!

šipka modrá pravá bublina Exportujte více e-mailů z více složek / podsložek do aplikace Excel pomocí VBA

Při exportu e-mailů z více složek nebo podsložek do sešitů aplikace Excel pomocí VBA v aplikaci Outlook postupujte podle následujících kroků.

1. lis Další + F11 klávesy pro otevření okna Microsoft Visual Basic pro aplikace.

2. cvaknutí Vložit > Modula poté vložte do nového okna modulu pod kód VBA.

VBA: Exportujte e-maily z více složek a podsložek do aplikace Excel

Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()
ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"
ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"
MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME
End Sub
Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)
Dim      olkMsg As Object
Dim olkFld As Object
Dim excApp As Object
Dim excWkb As Object
Dim excWks As Object
Dim intRow As Integer
Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then
If strFolderPath <> "" Then
Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)
If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then
intVersion = GetOutlookVersion()
Set excApp = CreateObject("Excel.Application")
Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()
Set excWks = excWkb.ActiveSheet
'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
intRow = intRow + 1
End If
Next
Set olkMsg = Nothing
excWkb.SaveAs strFilename
excWkb.Close
Else
MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If
Else
MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME
End If

Set olkMsg = Nothing
Set olkFld = Nothing
Set excWks = Nothing
Set excWkb = Nothing
Set excApp = Nothing
End Sub

Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder
Dim arrFolders As Variant
Dim varFolder As Variant
Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next
If strFolderPath = "" Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Else
Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"
strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)
Loop
arrFolders = Split(strFolderPath, "\")
For Each varFolder In arrFolders
Select Case bolBeyondRoot
Case False
Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)
bolBeyondRoot = True
Case True
Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)
End Select
If Err.Number <> 0 Then
Set OpenOutlookFolder = Nothing
Exit For
End If
Next
End If
On Error GoTo 0
End Function

Function GetSMTPAddress(Item As Outlook.MailItem, intOutlookVersion As Integer) As String
Dim olkSnd As Outlook.AddressEntry
Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next
Select Case intOutlookVersion
Case Is < 14
If Item.SenderEmailType = "EX" Then
GetSMTPAddress = SMTPEX(Item)
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
Case Else
Set olkSnd = Item.Sender
If olkSnd.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then
Set olkEnt = olkSnd.GetExchangeUser
GetSMTPAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress
Else
GetSMTPAddress = Item.SenderEmailAddress
End If
End Select
On Error GoTo 0
Set olkPrp = Nothing
Set olkSnd = Nothing
Set olkEnt = Nothing
End Function

Function GetOutlookVersion() As Integer
Dim arrVer As Variant
arrVer = Split(Outlook.Version, ".")
GetOutlookVersion = arrVer(0)
End Function

Function SMTPEX(olkMsg As Outlook.MailItem) As String
Dim olkPA As Outlook.propertyAccessor
On Error Resume Next
Set olkPA = olkMsg.propertyAccessor
SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")
On Error GoTo 0
Set olkPA = Nothing
End Function

3. Upravte výše uvedený kód VBA podle potřeby.

(1) Vyměňte cesta_k cílové složce ve výše uvedeném kódu s cestou ke složce cílové složky uložíte exportované sešity, například C: \ Users \ DT168 \ Documents \ TEST.
(2) Nahraďte svůj_email_accouny \ složku \ podsložku1 a vaši_email_accouny \ složku \ podsložku2 ve výše uvedeném kódu cestami podsložek v Outlooku, například \Doručená pošta\A a \Doručená pošta\B

4. zmáčkni F5 klíč nebo klikněte na Běh tlačítko pro spuštění tohoto VBA. A poté klikněte na OK v rozbalovacím okně Exportovat složky aplikace Outlook do aplikace Excel. Viz snímek obrazovky:

A nyní jsou e-maily ze všech zadaných podsložek nebo složek ve výše uvedeném kódu VBA exportovány a uloženy do sešitů aplikace Excel.


šipka modrá pravá bublinaSouvisející články


Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Kutools pro aplikaci Outlook - Více než 100 výkonných funkcí, které doplní váš Outlook

???? Automatizace e-mailu: Mimo kancelář (k dispozici pro POP a IMAP)  /  Naplánujte odesílání e-mailů  /  Automatická kopie/skrytá kopie podle pravidel při odesílání e-mailu  /  Automatické přeposílání (pokročilá pravidla)   /  Automatické přidání pozdravu   /  Automaticky rozdělte e-maily pro více příjemců na jednotlivé zprávy ...

📨 Email management: Snadné vyvolání e-mailů  /  Blokujte podvodné e-maily podle předmětů a dalších  /  Odstranit duplicitní e-maily  /  pokročilé vyhledávání  /  Konsolidovat složky ...

📁 Přílohy ProDávkové uložení  /  Dávkové odpojení  /  Dávková komprese  /  Automaticky uložit   /  Automatické odpojení  /  Automatické komprimování ...

???? Rozhraní Magic: 😊 Více pěkných a skvělých emotikonů   /  Zvyšte produktivitu své aplikace Outlook pomocí zobrazení s kartami  /  Minimalizujte aplikaci Outlook namísto zavírání ...

???? Zázraky na jedno kliknutí: Odpovědět všem s příchozími přílohami  /   E-maily proti phishingu  /  🕘Zobrazit časové pásmo odesílatele ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakty a kalendář: Dávkové přidání kontaktů z vybraných e-mailů  /  Rozdělit skupinu kontaktů na jednotlivé skupiny  /  Odeberte připomenutí narozenin ...

Přes 100 Vlastnosti Očekávejte svůj průzkum! Kliknutím sem zobrazíte další informace.

Více       Stažení zdarma      Nákup
 

 

Comments (10)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
I run this macro but keep getting compile error:

User=defined type not defined

On line 62 " Public Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder "

I have already specified the path as follows:

ExportToExcel "C:\Users\kudus\Documents\MailExportTest\f1\A.xlsx", "\Inbox\Black Hat Webcast"
ExportToExcel "C:\Users\\Documekudus\Documents\MailExportTest\f2\B.xlsx", "\Inbox\CPD\Kaplan Training"

I'm using Outlook 2016 in case that's needed
This comment was minimized by the moderator on the site
I fixed it. From the visual basic window, go to Tools Reference - and the box for "Microsoft Outlook 16.0 Object Library"

This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
I just ran this Macro which works fine.
I understand that in the expressions
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)

the olkMsg.* and GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion) extract stuff from Outlook.

What is the argument to use to get the Address the mail was sent to?

When Using the Export Wizard of Outlook, it is possible to export this address, so I assume it would be possible to do it through this Macro (with some modification).
Can somebody help?

Regards
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, Hopefully someone can help me out here, I have virtually no knowledge of VB but have managed to get this script working for me so far.

However I have around 1500 folders and subfolders under my inbox in total and I would really like a simple script to export all of the email address that I have sent to with the subject line and date on separate columns in Excel.

I have searched for days, and tried many different sites but cannot get any code to work other than this one.


Is what I am asking for even possible? If so is there anyone out there kind and clever enough to help me out whit the script I need?
I presume it has something to do with this part:


Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub


Thanks in advanced
This comment was minimized by the moderator on the site
hello dear, every thing working well many thanks but the body is not exported, how can i export email body too, the excel file has just (Subject, Received, and Sender), if you can update me with it will solve a huge matter in my business many thanks again
This comment was minimized by the moderator on the site
In the ExporttoExcel sub you can add the body

'Write Excel Column Headers
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
intRow = intRow + 1
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Montaser,
The VBA script runs based on Outlook’s Export feature which doesn’t support exporting message content when bulk exporting emails from a mail folder. Therefore, this VBA script cannot export message content too.
This comment was minimized by the moderator on the site
this works great, but is there a way to add the info for not just the 4 fields above but all that Outlook export to PST give? Subject    Body    From: (Name)    From: (Address)    From: (Type)    To: (Name)    To: (Address)    To: (Type)    CC: (Name)    CC: (Address)    CC: (Type)    BCC: (Name)    BCC: (Address)    BCC: (Type)    Billing Information    Categories    Importance    Mileage    Sensitivity

I tried adding "Importance" and it works, but I would appreciate if someone could provide the code for the other fields. thank you!!
With excWks
.Cells(1, 1) = "Subject"
.Cells(1, 2) = "Received"
.Cells(1, 3) = "Sender"
.Cells(1, 4) = "Body"
.Cells(1, 5) = "Importance"
End With
intRow = 2
For Each olkMsg In olkFld.Items
'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.
If olkMsg.Class = olMail Then
'Add a row for each field in the message you want to export
excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject
excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.ReceivedTime
excWks.Cells(intRow, 3) = GetSMTPAddress(olkMsg, intVersion)
excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.Body
excWks.Cells(intRow, 5) = olkMsg.Importance
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi, please check the code below to your needs:
Const MACRO_NAME = "Export Outlook Folders to Excel"

Sub ExportMain()

ExportToExcel "destination_folder_path\A.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_1"

ExportToExcel "destination_folder_path\B.xlsx", "your_email_accouny\folder\subfolder_2"

MsgBox "Process complete.", vbInformation + vbOKOnly, MACRO_NAME

End Sub

Sub ExportToExcel(strFilename As String, strFolderPath As String)

Dim olkMsg As Object

Dim olkFld As Object

Dim excApp As Object

Dim excWkb As Object

Dim excWks As Object

Dim intRow As Integer

Dim intVersion As Integer

If strFilename <> "" Then

If strFolderPath <> "" Then

Set olkFld = OpenOutlookFolder(strFolderPath)

If TypeName(olkFld) <> "Nothing" Then

intVersion = GetOutlookVersion()

Set excApp = CreateObject("Excel.Application")

Set excWkb = excApp.Workbooks.Add()

Set excWks = excWkb.ActiveSheet

'Write Excel Column Headers

With excWks

.Cells(1, 1) = "Subject"

.Cells(1, 2) = "Body"

.Cells(1, 3) = "Received"

.Cells(1, 4) = "From: (Name)"

.Cells(1, 5) = "From: (Address)"

.Cells(1, 6) = "From: (Type)"

.Cells(1, 7) = "To: (Name)"

.Cells(1, 8) = "To: (Address)"

.Cells(1, 9) = "To: (Type)"

.Cells(1, 10) = "CC: (Name)"

.Cells(1, 11) = "CC: (Address)"

.Cells(1, 12) = "CC: (Type)"

.Cells(1, 13) = "BCC: (Name)"

.Cells(1, 14) = "BCC: (Address)"

.Cells(1, 15) = "BCC: (Type)"

.Cells(1, 16) = "Billing Information"

.Cells(1, 17) = "Categories"

.Cells(1, 18) = "Importance"

.Cells(1, 19) = "Mileage"

.Cells(1, 20) = "Sensitivity"

End With

intRow = 2

For Each olkMsg In olkFld.Items

'Only export messages, not receipts or appointment requests, etc.

If olkMsg.Class = olMail Then

'Add a row for each field in the message you want to export

excWks.Cells(intRow, 1) = olkMsg.Subject

excWks.Cells(intRow, 2) = olkMsg.Body

excWks.Cells(intRow, 3) = olkMsg.ReceivedTime

excWks.Cells(intRow, 4) = olkMsg.SenderName

excWks.Cells(intRow, 5) = GetAddress(olkMsg.Sender, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 6) = olkMsg.Sender.Type

excWks.Cells(intRow, 7) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 8) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 9) = GetRecipientsName(olkMsg, 1, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 10) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 11) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 12) = GetRecipientsName(olkMsg, 2, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 13) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 1, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 14) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 2, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 15) = GetRecipientsName(olkMsg, 3, 3, intVersion)

excWks.Cells(intRow, 16) = olkMsg.BillingInformation

excWks.Cells(intRow, 17) = olkMsg.Categories

excWks.Cells(intRow, 18) = olkMsg.Importance

excWks.Cells(intRow, 19) = olkMsg.Mileage

excWks.Cells(intRow, 20) = olkMsg.Sensitivity

intRow = intRow + 1

End If

Next

Set olkMsg = Nothing

excWkb.SaveAs strFilename

excWkb.Close

Else

MsgBox "The folder '" & strFolderPath & "' does not exist in Outlook.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The folder path was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End If

Else

MsgBox "The filename was empty.", vbCritical + vbOKOnly, MACRO_NAME

End IfSet olkMsg = Nothing

Set olkFld = Nothing

Set excWks = Nothing

Set excWkb = Nothing

Set excApp = Nothing

End SubPublic Function OpenOutlookFolder(strFolderPath As String) As Outlook.MAPIFolder

Dim arrFolders As Variant

Dim varFolder As Variant

Dim bolBeyondRoot As Boolean

On Error Resume Next

If strFolderPath = "" Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Else

Do While Left(strFolderPath, 1) = "\"

strFolderPath = Right(strFolderPath, Len(strFolderPath) - 1)

Loop

arrFolders = Split(strFolderPath, "\")

For Each varFolder In arrFolders

Select Case bolBeyondRoot

Case False

Set OpenOutlookFolder = Outlook.Session.Folders(varFolder)

bolBeyondRoot = True

Case True

Set OpenOutlookFolder = OpenOutlookFolder.Folders(varFolder)

End Select

If Err.Number <> 0 Then

Set OpenOutlookFolder = Nothing

Exit For

End If

Next

End If

On Error GoTo 0

End FunctionFunction GetOutlookVersion() As Integer

Dim arrVer As Variant

arrVer = Split(Outlook.Version, ".")

GetOutlookVersion = arrVer(0)

End FunctionFunction SMTPEX(Entry As AddressEntry) As String

Dim olkPA As Outlook.PropertyAccessor

On Error Resume Next

Set olkPA = Entry.PropertyAccessor

SMTPEX = olkPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001E")

On Error GoTo 0

Set olkPA = Nothing

End FunctionFunction GetAddress(Entry As AddressEntry, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim olkEnt As Object

On Error Resume Next

Select Case intOutlookVersion

Case Is < 14

If Entry.Type = "EX" Then

GetAddress = SMTPEX(Entry)

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

Case Else

If Entry.AddressEntryUserType = olExchangeUserAddressEntry Then

Set olkEnt = Entry.GetExchangeUser

GetAddress = olkEnt.PrimarySmtpAddress

Else

GetAddress = Entry.Address

End If

End Select

On Error GoTo 0

Set olkEnt = Nothing

End FunctionFunction GetRecipientsName(Item As MailItem, rcpType As Integer, Ret As Integer, intOutlookVersion As Integer) As String

Dim xRcp As Recipient

Dim xNames As String

xNames = ""

For Each xRcp In Item.Recipients

If xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

ElseIf xRcp.Type = rcpType Then

If Ret = 1 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.Name

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.Name

End If

ElseIf Ret = 2 Then

If xNames = "" Then

xNames = GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

Else

xNames = xNames & "; " & GetAddress(xRcp.AddressEntry, intOutlookVersion)

End If

ElseIf Ret = 3 Then

If xNames = "" Then

xNames = xRcp.AddressEntry.Type

Else

xNames = xNames & "; " & xRcp.AddressEntry.Type

End If

End If

End If

Next

GetRecipientsName = xNames

End Function
Hope this works for you.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
How do I get this to automatically recurse into subfolders?
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations