Přejít k hlavnímu obsahu

Jak počítat e-maily podle kategorie v Outlooku?

Autor: Kelly Naposledy změněno: 2016-11-15

Možná jste v Outlooku zvýraznili e-maily s barevnými kategoriemi. Ale víte, jak počítat e-maily podle kategorií? Tento článek bude sdílet dvě řešení:

Karta Office – Povolte úpravy a procházení na kartách v Microsoft Office, díky čemuž bude práce hračkou
Odemkněte Kutools pro Outlook uvolnit verze nyní a užijte si více než 70 funkcí s neomezeným přístupem navždy
Vylepšete svůj Outlook 2021–2010 nebo Outlook 365 pomocí těchto pokročilých funkcí. Užijte si 70+ výkonných funkcí a vylepšete svůj e-mailový zážitek!

šipka modrá pravá bublina Počítejte e-maily podle kategorie v Outlooku pomocí funkce Okamžité vyhledávání

Tato metoda vás provede vyhledáváním všech e-mailů označených specifikovanými barevnými kategoriemi Okamžité hledání funkce a poté snadno získat celkový počet všech výsledků vyhledávání na Stavový řádek.

1. V Poštovní zásilka zobrazit, stiskněte Ctrl + E současně aktivovat Nástroje pro vyhledávání.

2. cvaknutí Hledat > kategorizoványa poté vyberte specifikovanou kategorii barev, podle které budete počítat e-maily.

3. Nyní jsou všechny e-maily označené zadanou kategorií barev vyhledány a uvedeny v seznamu e-mailů. Celkový počet všech výsledků vyhledávání můžete snadno získat na stavovém řádku. Viz snímek obrazovky:

Poznámky:

(1) Pro počítání e-mailů označených Žlutá kategorie a Oranžová kategorie současně zadejte vyhledávací kritéria category: = "Žlutá kategorie" A "Oranžová kategorie" do Okamžité hledání box přímo:

(2) Pro počítání e-mailů označených Žlutá kategorie or Oranžová kategorie současně zadejte vyhledávací kritéria category: = "Žlutá kategorie" NEBO "Oranžová kategorie" do Okamžité hledání box přímo.


šipka modrá pravá bublina Počítejte e-maily podle kategorie v Outlooku pomocí VBA

Tato metoda zavede VBA pro počítání e-mailů podle kategorie ve vlastním časovém období v aplikaci Outlook. Postupujte prosím následovně:

1. V Poštovní zásilka Chcete-li zobrazit, vyberte e-mailovou složku, ve které budete počítat e-maily.

2. lis Další + F11 současně otevřete okno Microsoft Visual Basic pro aplikace.

3. cvaknutí Vložit > Modula poté vložte pod kód VBA do nového otevíracího okna modulu:

VBA: Počítejte e-maily podle kategorie v Outlooku

Sub CategoriesEmails()

Dim oFolder As MAPIFolder
Dim oDict As Object
Dim sStartDate As String
Dim sEndDate As String
Dim oItems As Outlook.Items
Dim sStr As String
Dim sMsg As String


On Error Resume Next
Set oFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder

Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")

sStartDate = InputBox("Type the start date (format MM/DD/YYYY)")
sEndDate = InputBox("Type the end date (format MM/DD/YYYY)")

Set oItems = oFolder.Items.Restrict("[Received] >= '" & sStartDate & "' And [Received] <= '" & sEndDate & "'")
oItems.SetColumns ("Categories")

For Each aitem In oItems
sStr = aitem.Categories
If Not oDict.Exists(sStr) Then
oDict(sStr) = 0
End If
oDict(sStr) = CLng(oDict(sStr)) + 1
Next aitem

sMsg = ""
For Each aKey In oDict.Keys
sMsg = sMsg & aKey & ":   " & oDict(aKey) & vbCrLf
Next
MsgBox sMsg

Set oFolder = Nothing

 End Sub

4. zmáčkni F5 nebo klikněte na tlačítko Spustit a spusťte tento VBA.

5. (1) V prvním vyskakovacím dialogovém okně Microsoft Outlook zadejte počáteční datum vlastního časového období, ve kterém budete počítat e-maily, a klikněte na OK . (2) Ve druhém dialogovém okně aplikace Microsoft Outlook zadejte datum ukončení a klikněte na ikonu OK knoflík. Zobrazit snímky obrazovky:

Nyní se zobrazí dialogové okno, které zobrazuje počet e-mailů označených barevnými kategoriemi. Viz snímek obrazovky:


šipka modrá pravá bublinaSouvisející články


Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Nejnovější zprávy: Spuštění Kutools pro Outlook Volná verze!

Vyzkoušejte zcela nové Kutools pro Outlook ZDARMA verze s více než 70 neuvěřitelnými funkcemi, kterou můžete používat NAVŽDY! Kliknutím stáhnete hned!

🤖 Kutools AI : Okamžité profesionální e-maily s magií umělé inteligence – jedním kliknutím získáte geniální odpovědi, perfektní tón, vícejazyčné ovládání. Transformujte e-maily bez námahy! ...

???? Automatizace e-mailu: Automatická odpověď (k dispozici pro POP a IMAP)  /  Naplánujte odesílání e-mailů  /  Automatická kopie/skrytá kopie podle pravidel při odesílání e-mailu  /  Automatické přeposílání (pokročilá pravidla)   /  Automatické přidání pozdravu   /  Automaticky rozdělte e-maily pro více příjemců na jednotlivé zprávy ...

📨 Email management: Připomenout e-maily  /  Blokujte podvodné e-maily podle předmětů a dalších  /  Odstranit duplicitní e-maily  /  pokročilé vyhledávání  /  Konsolidovat složky ...

📁 Přílohy ProDávkové uložení  /  Dávkové odpojení  /  Dávková komprese  /  Automaticky uložit   /  Automatické odpojení  /  Automatické komprimování ...

???? Rozhraní Magic: 😊 Více pěkných a skvělých emotikonů   /  Připomeňte si, když přijdou důležité e-maily  /  Minimalizujte aplikaci Outlook namísto zavírání ...

???? Zázraky na jedno kliknutí: Odpovědět všem s příchozími přílohami  /   E-maily proti phishingu  /  🕘Zobrazit časové pásmo odesílatele ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakty a kalendář: Dávkové přidání kontaktů z vybraných e-mailů  /  Rozdělit skupinu kontaktů na jednotlivé skupiny  /  Odeberte připomenutí narozenin ...

Okamžitě odemkněte Kutools pro Outlook jediným kliknutím –trvale volný. nečekej, stáhněte si nyní a zvyšte svou efektivitu!

kutools pro funkce aplikace Outlook1 kutools pro funkce aplikace Outlook2
 

 

 

Comments (18)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
hi, i was able to do the export to excel, by eliminating the row Dim xWb As Workbook, xWs As Worksheet, but i really need to count the emails on daily basis, on the input date window, if i put the same day it wont give me back any results, i have to put 2 different days for it to work, is there a way around this? so i can count the emails on 1 day instead of 2
This comment was minimized by the moderator on the site
The total number of emails just used to appear beside the Name of the catagory. Does anyone know how to set this?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi,
Instead of only calculating from the selected folder, is there a way to include all the sub folders as well?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
Did you manage to solve this ?
I would like to count in subfolders to.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, is there is a possibility to count letters marked with categories if in one letter we have few cases and they must be counted: for example green category - 1 letter with 3 cases inside = 3 green category cases ?


ThANK YOU
This comment was minimized by the moderator on the site
is there a way you can covert this into an excel table?
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Dylan,
Below VBA code will place the count results in a new Excel workbook.
FYI, please enable the reference of “Microsoft Excel 16.0 Object Library” before running the VBA.
Sub CategoriesEmails()
Dim xFolder As MAPIFolder
Dim xDict As Object
Dim xStartDate As String, xEndDate As String
Dim xItems As Outlook.Items
Dim xStr As String, xMsg As String
Dim xExlApp As Object
Dim xWb As Workbook, xWs As Worksheet
Dim I As Integer
On Error Resume Next
Set xExlApp = CreateObject("Excel.Application")
Set xWb = xExlApp.Workbooks.Add
Set xWs = xWb.Sheets.Item(1)
Set xFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
Set xDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
xStartDate = InputBox("Type the start date (format MM/DD/YYYY)")
xEndDate = InputBox("Type the end date (format MM/DD/YYYY)")
Set xItems = xFolder.Items.Restrict("[ReceivedTime] >= '" & xStartDate & "' And [ReceivedTime] <= '" & xEndDate & "'")
'xItems.SetColumns ("Categories")
For Each xItem In xItems
xStr = xItem.Categories
If Not xDict.Exists(xStr) Then
xDict(xStr) = 0
End If
xDict(xStr) = CLng(xDict(xStr)) + 1
Next xItem
xMsg = ""
xWs.Range("A1", "B1").Font.Bold = True
With xWs.Range("A1", "B1")
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
xWs.Cells(1, 1) = "Categories"
xWs.Cells(1, 2) = "Count"
I = 2
For Each xKey In xDict.Keys
If xKey <> "" Then
xWs.Cells(I, 1) = xKey
xWs.Cells(I, 2) = xDict(xKey)
I = I + 1
End If
Next
xWs.Range("A1", "B" + CStr(I)).Columns.AutoFit
xExlApp.Visible = True
Set xFolder = Nothing
End Sub
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi guys,
To make the above code run porperly, please first enable the reference of “Microsoft Excel 16.0 Object Library”.
To do so, please do as follows:1. In your Outlook, go to the tab Developer > Visual Basic.2. In the pop-up window, click Tools.3. In the pop-up dialog, check Microsoft Excel 16.0 Object Library, then click OK, see screenshot.
Note that the 16.0 indicates version number, so if it's not the same in your dialog, it doesn't matther. However, if you cannot find the Microsoft Excel (version number) Object Library, make sure that you have Excel installed in your computer.
After you enable the reference, please use the code above.
If you have any further questions, please don't hesitate to let me know.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
I know this is an older thread, but if anyone can assist it would be greatly appreciated. When running the code I'm hitting a compile error "User-defined type not defined" for the 8th line "Dim xWB As Workbook, xWs As Worksheet"
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi
Did you manage to solve this ?
I got the same problem
Solution:
Simply delete the row:Dim xWb As Workbook, xWs As Worksheet
This comment was minimized by the moderator on the site
Can you add a way to breakout the count columns by day? So I could run a full month and then have counts broken out by day.
This comment was minimized by the moderator on the site
Hi Hannah,

Please try the code below:

<div data-tag="code">Sub CategoriesEmails()
Dim oFolder As MAPIFolder
Dim oDict As Object
Dim sStartDate As String
Dim sEndDate As String
Dim oItems As Outlook.Items
Dim sStr As String
Dim sMsg As String
Dim xStr, xStrDate, xStrDate_D As String
Dim xArr As Variant
Dim xNum As Integer
Dim xRlt As String
On Error Resume Next
Set oFolder = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
xNum = 0
Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
sStartDate = InputBox("Type the start date (format MM/DD/YYYY)")
sEndDate = InputBox("Type the end date (format MM/DD/YYYY)")
Set oItems = oFolder.Items.Restrict("[ReceivedTime] >= '" & sStartDate & "' And [ReceivedTime] <= '" & sEndDate & "'")
oItems.SetColumns ("ReceivedTime")
xStrDate_D = ""
xRlt = ""
For Each aitem In oItems
xStr = aitem.ReceivedTime
If Trim(xStr) <> "" Then
xArr = Split(xStr, " ")
xStrDate = xArr(0)
If xStrDate_D = "" Then
xStrDate_D = xStrDate
xNum = 1
Else
If xStrDate <> "" Then
If xStrDate = xStrDate_D Then
xNum = xNum + 1
Else
If xRlt = "" Then
xRlt = xStrDate_D & ":" & xNum
Else
xRlt = xRlt & vbCrLf & xStrDate_D & ":" & xNum
End If
xStrDate_D = xStrDate
xNum = 1
End If
End If
End If
End If
Next
If xRlt <> "" Then
MsgBox xRlt
Else
MsgBox "No data found."
End If
End Sub
Also, for more statistic analysis, please go to the tab Kutools Plus > Statistics if you have installed Kutools for Outlook. If not, please <a href="https://www.extendoffice.com/download/kutools-for-outlook.html">click here to download</a> and get a 30-day trail for free.
Amanda
This comment was minimized by the moderator on the site
Thank you so much for your help!! I don't think I was clear enough in my initial question. Is there a way to have it break out by category and then give a count by day? So X Category would be broken down by count into date columns?
This comment was minimized by the moderator on the site
This was helpful for me also, thank you so much for sharing!
There are no comments posted here yet
Load More
Leave your comments
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations