Přejít k hlavnímu obsahu

Jak kopírovat strukturu složek aplikace Outlook na plochu (Průzkumník Windows)?

Jak víte, můžeme použít funkci Archiv k zkopírování struktury složek do jiného Outlooku, ale víte, jak zkopírovat strukturu složek Outlooku do určité složky v okně, například na plochu? Tento článek představí VBA pro snadné kopírování struktury složek aplikace Outlook do Průzkumníka Windows.

Zkopírujte strukturu složek Outlooku na plochu (Windows Explorer)

Karta Office – Povolte úpravy a procházení na kartách v Microsoft Office, díky čemuž bude práce hračkou
Kutools pro Outlook – Vylepšete Outlook se 100+ pokročilými funkcemi pro vynikající efektivitu
Vylepšete svůj Outlook 2021–2010 nebo Outlook 365 pomocí těchto pokročilých funkcí. Užijte si komplexní 60denní bezplatnou zkušební verzi a vylepšete svůj e-mailový zážitek!

Zkopírujte strukturu složek Outlooku na plochu (Windows Explorer)

Postupujte podle níže uvedených kroků a zkopírujte strukturu složek Outlooku na plochu nebo do Průzkumníka Windows.

1. V navigačním podokně kliknutím zvýrazněte určenou složku, jejíž strukturu složek zkopírujete, a stiskněte Další + F11 klávesy pro otevření okna Microsoft Visual Basic pro aplikace.

2. cvaknutí Tools > Reference otevřete dialogové okno Odkazy. Poté v dialogovém okně zaškrtněte políčko Microsoft Scripting Runtime a klepněte na tlačítko OK knoflík. Viz screenshot:

3. cvaknutí Vložit > Modula zkopírujte a vložte pod kód VBA do nového okna modulu.

VBA: Zkopírujte strukturu složek aplikace Outlook do Průzkumníka Windows

Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Sub CopyOutlookFldStructureToWinExplorer()
  ExportAction "Copy"
End Sub
 
Sub ExportAction(xAction As String)
Dim xFolder As Outlook.Folder
Dim xFldPath As String
xFldPath = SelectAFolder()
If xFldPath = "" Then
  MsgBox "You did not select a folder. Export cancelled.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Outlook"
Else
  Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
  Set xFolder = Outlook.Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
  ExportOutlookFolder xFolder, xFldPath
End If
Set xFolder = Nothing
Set xFSO = Nothing
End Sub

Sub ExportOutlookFolder(ByVal OutlookFolder As Outlook.Folder, xFldPath As String)
Dim xSubFld As Outlook.Folder
Dim xItem As Object
Dim xPath As String
Dim xFilePath As String
Dim xSubject As String
Dim xCount As Integer
Dim xFilename As String
On Error Resume Next
xPath = xFldPath & "\" & OutlookFolder.Name
'?????????,??????
If Dir(xPath, 16) = Empty Then MkDir xPath
For Each xItem In OutlookFolder.Items
  xSubject = ReplaceInvalidCharacters(xItem.Subject)
  xFilename = xSubject & ".msg"
  xCount = 0
  xFilePath = xPath & "\" & xFilename
  If xFSO.FileExists(xFilePath) Then
    xCount = xCount + 1
    xFilename = xSubject & " (" & xCount & ").msg"
    xFilePath = xPath & "\" & xFilename
  End If
  xItem.SaveAs xFilePath, olMSG
Next
For Each xSubFld In OutlookFolder.Folders
  ExportOutlookFolder xSubFld, xPath
Next
Set OutlookFolder = Nothing
Set xItem = Nothing
End Sub

Function SelectAFolder() As String
Dim xSelFolder As Object
Dim xShell As Object
On Error Resume Next
Set xShell = CreateObject("Shell.Application")
Set xSelFolder = xShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, 0)
If Not TypeName(xSelFolder) = "Nothing" Then
  SelectAFolder = xSelFolder.self.Path
End If
Set xSelFolder = Nothing
Set xShell = Nothing
End Function
 
Function ReplaceInvalidCharacters(Str As String) As String
Dim xRegEx
Set xRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
xRegEx.Global = True
xRegEx.IgnoreCase = False
xRegEx.Pattern = "\||\/|\<|\>|""|:|\*|\\|\?"
ReplaceInvalidCharacters = xRegEx.Replace(Str, "")
End Function

4. lis F5 klíč nebo klikněte na Běh tlačítko pro spuštění tohoto VBA.

5. Ve vyskakovacím dialogovém okně Vyhledat složku vyberte zadanou složku, do které umístíte zkopírovanou strukturu složek, a klepněte na OK knoflík. Viz screenshot:

Nyní přejděte do zadané složky, uvidíte, že struktura složek je zkopírována na zadaný pevný disk. Viz snímek obrazovky:

Poznámka: položky složky, jako jsou e-maily, schůzky, úkoly atd., se také zkopírují do odpovídajících složek na pevném disku.


Související články


Nejlepší nástroje pro produktivitu v kanceláři

Kutools pro aplikaci Outlook - Více než 100 výkonných funkcí, které doplní váš Outlook

???? Automatizace e-mailu: Mimo kancelář (k dispozici pro POP a IMAP)  /  Naplánujte odesílání e-mailů  /  Automatická kopie/skrytá kopie podle pravidel při odesílání e-mailu  /  Automatické přeposílání (pokročilá pravidla)   /  Automatické přidání pozdravu   /  Automaticky rozdělte e-maily pro více příjemců na jednotlivé zprávy ...

📨 Email management: Snadné vyvolání e-mailů  /  Blokujte podvodné e-maily podle předmětů a dalších  /  Odstranit duplicitní e-maily  /  pokročilé vyhledávání  /  Konsolidovat složky ...

📁 Přílohy ProDávkové uložení  /  Dávkové odpojení  /  Dávková komprese  /  Automaticky uložit   /  Automatické odpojení  /  Automatické komprimování ...

???? Rozhraní Magic: 😊 Více pěkných a skvělých emotikonů   /  Zvyšte produktivitu své aplikace Outlook pomocí zobrazení s kartami  /  Minimalizujte aplikaci Outlook namísto zavírání ...

???? Zázraky na jedno kliknutí: Odpovědět všem s příchozími přílohami  /   E-maily proti phishingu  /  🕘Zobrazit časové pásmo odesílatele ...

👩🏼‍🤝‍👩🏻 Kontakty a kalendář: Dávkové přidání kontaktů z vybraných e-mailů  /  Rozdělit skupinu kontaktů na jednotlivé skupiny  /  Odeberte připomenutí narozenin ...

Přes 100 Vlastnosti Očekávejte svůj průzkum! Kliknutím sem zobrazíte další informace.

Více       Stažení zdarma      Nákup
 

 

Comments (16)
No ratings yet. Be the first to rate!
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello, that's brilliant! How can I adjust the code to only save email attachments, not the entire message? Many thanks
This comment was minimized by the moderator on the site
'This code solves the duplicate filename problemDim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Sub CopyOutlookFldStructureToWinExplorer()
ExportAction "Copy"
End Sub

Sub ExportAction(xAction As String)
Dim xFolder As Outlook.Folder
Dim xFldPath As String
xFldPath = SelectAFolder()
If xFldPath = "" Then
MsgBox "You did not select a folder. Export cancelled.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Outlook"
Else
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set xFolder = Outlook.Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
ExportOutlookFolder xFolder, xFldPath
End If
Set xFolder = Nothing
Set xFSO = Nothing
End Sub

Sub ExportOutlookFolder(ByVal OutlookFolder As Outlook.Folder, xFldPath As String)
Dim xSubFld As Outlook.Folder
Dim xItem As Object
Dim xPath As String
Dim xFilePath As String
Dim xSubject As String
Dim xCount As Integer
Dim xFilename As String
On Error Resume Next
xPath = xFldPath & "\" & OutlookFolder.Name
'?????????,??????
If Dir(xPath, 16) = Empty Then MkDir xPath

xCount = 0

For Each xItem In OutlookFolder.Items
xSubject = ReplaceInvalidCharacters(xItem.Subject)
xFilename = xSubject & ".msg"
xFilePath = xPath & "\" & xFilename
If xFSO.FileExists(xFilePath) Then
xCount = xCount + 1
xFilename = xSubject & " (" & xCount & ").msg"
xFilePath = xPath & "\" & xFilename
While xFSO.FileExists(xFilePath)
xCount = xCount + 1
xFilename = xSubject & " (" & xCount & ").msg"
xFilePath = xPath & "\" & xFilename
Wend
End If
xItem.SaveAs xFilePath, olMSG
xCount = 0
Next
For Each xSubFld In OutlookFolder.Folders
ExportOutlookFolder xSubFld, xPath
Next
Set OutlookFolder = Nothing
Set xItem = Nothing
End Sub

Function SelectAFolder() As String
Dim xSelFolder As Object
Dim xShell As Object
On Error Resume Next
Set xShell = CreateObject("Shell.Application")
Set xSelFolder = xShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, 0)
If Not TypeName(xSelFolder) = "Nothing" Then
SelectAFolder = xSelFolder.self.Path
End If
Set xSelFolder = Nothing
Set xShell = Nothing
End Function

Function ReplaceInvalidCharacters(Str As String) As String
Dim xRegEx
Set xRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
xRegEx.Global = True
xRegEx.IgnoreCase = False
xRegEx.Pattern = "\||\/|\<|\>|""|:|\*|\\|\?"
ReplaceInvalidCharacters = xRegEx.Replace(Str, "")
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
Here is how i modified the code to make it work

i will paste it in reply
This comment was minimized by the moderator on the site
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Sub CopyOutlookFldStructureToWinExplorer()
ExportAction "Copy"
msg = MsgBox("Copy of your Inbox is successful", vbOKOnly, "Done")
End Sub

Sub ExportAction(xAction As String)
Dim xFolder As Outlook.Folder
Dim xFldPath As String
xFldPath = SelectAFolder()
If xFldPath = "" Then
MsgBox "You did not select a folder. Export cancelled.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Outlook"
Else
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set xFolder = Outlook.Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
ExportOutlookFolder xFolder, xFldPath
End If
Set xFolder = Nothing
Set xFSO = Nothing
End Sub

Sub ExportOutlookFolder(ByVal OutlookFolder As Outlook.Folder, xFldPath As String)
Dim xSubFld As Outlook.Folder
Dim xItem As Object
Dim xPath As String
Dim xFilePath As String
Dim xSubject As String * 100

Dim xCounter As Integer
Dim xFilename As String
Dim xFileDateRec As String

On Error Resume Next
xPath = xFldPath & "\" & ReplaceInvalidCharacters(OutlookFolder.Name)

If Dir(xPath, 16) = Empty Then MkDir xPath
xCounter = 0

For Each xItem In OutlookFolder.Items
xCounter = xCounter + 1
xSubject = ReplaceInvalidCharacters(xItem.Subject)
xFileDateRec = xItem.ReceivedTime
xFilename = ReplaceInvalidCharacters(RTrim(xSubject) & xFileDateRec & " " & xCounter & ".msg")
xFilePath = xPath & "\" & xFilename
xItem.SaveAs xFilePath, olMSG
Next
For Each xSubFld In OutlookFolder.Folders
ExportOutlookFolder xSubFld, xPath
Next
Set OutlookFolder = Nothing
Set xItem = Nothing
End Sub

Function SelectAFolder() As String
Dim xSelFolder As Object
Dim xShell As Object
On Error Resume Next
Set xShell = CreateObject("Shell.Application")
Set xSelFolder = xShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, 0)
If Not TypeName(xSelFolder) = "Nothing" Then
SelectAFolder = xSelFolder.self.Path
End If
Set xSelFolder = Nothing
Set xShell = Nothing
End Function

Function ReplaceInvalidCharacters(Str As String) As String
Dim xRegEx
Set xRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
xRegEx.Global = True
xRegEx.IgnoreCase = False
xRegEx.Pattern = "\||\/|\<|\>|""|:|\*|\\|\?"
ReplaceInvalidCharacters = xRegEx.Replace(Str, "_")
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
If I re-run this VBA every couple months, does it only copy new email or does it copy new email and create duplicates for all existing emails?
This comment was minimized by the moderator on the site
xItem.SaveAs xFilePath, olMSG
Next
For Each xSubFld In OutlookFolder.Folders
ExportOutlookFolder xSubFld, xPath
Next
Set OutlookFolder = Nothing
Set xItem = Nothing
End Sub

Function SelectAFolder() As String
Dim xSelFolder As Object
Dim xShell As Object
On Error Resume Next
Set xShell = CreateObject("Shell.Application")
Set xSelFolder = xShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, 0)
If Not TypeName(xSelFolder) = "Nothing" Then
SelectAFolder = xSelFolder.self.Path
End If
Set xSelFolder = Nothing
Set xShell = Nothing
End Function

Function ReplaceInvalidCharacters(Str As String) As String
Dim xRegEx
Set xRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
xRegEx.Global = True
xRegEx.IgnoreCase = False
xRegEx.Pattern = "\||\/|\<|\>|""|:|\*|\\|\?"
ReplaceInvalidCharacters = xRegEx.Replace(Str, "_")
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
What is this second piece of code? Do I use the original reply code or the second reply and that?
This comment was minimized by the moderator on the site
it is all 1 code, it was too long to post in 1 piece
This comment was minimized by the moderator on the site
hello, same thing. you code works great.. the only thing is that the duplicate names, more than (1), are not exported.
Please add the option.
This comment was minimized by the moderator on the site
Yes! the same as Ammar asked, can you modify the code so it copies every item even if it has the same name!!! this would help me a lot
This comment was minimized by the moderator on the site
Hello I have one question, I used the above mentioned code, but it is missing the related conversations as it has the same subject. This is created problem as the numbers of items in outlook not matching with number of items in folder. Can you please help to edit the above code so that it also paste all the items even though it has same subject ?
This comment was minimized by the moderator on the site
Dim xFSO As Scripting.FileSystemObject
Sub CopyOutlookFldStructureToWinExplorer()
ExportAction "Copy"
End Sub

Sub ExportAction(xAction As String)
Dim xFolder As Outlook.Folder
Dim xFldPath As String
xFldPath = SelectAFolder()
If xFldPath = "" Then
MsgBox "You did not select a folder. Export cancelled.", vbInformation + vbOKOnly, "Kutools for Outlook"
Else
Set xFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set xFolder = Outlook.Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
ExportOutlookFolder xFolder, xFldPath
End If
Set xFolder = Nothing
Set xFSO = Nothing
End Sub

Sub ExportOutlookFolder(ByVal OutlookFolder As Outlook.Folder, xFldPath As String)
Dim xSubFld As Outlook.Folder
Dim xItem As Object
Dim xPath As String
Dim xFilePath As String
Dim xSubject As String
Dim xCount As Integer
Dim xFilename As String
On Error Resume Next
xPath = xFldPath & "\" & OutlookFolder.Name
'?????????,??????
If Dir(xPath, 16) = Empty Then MkDir xPath
xCount = 0 ' Pasted lineFor Each xItem In OutlookFolder.Items
xSubject = ReplaceInvalidCharacters(xItem.Subject)
xFilename = xSubject & ".msg"
' Deleted line xCount = 0
xFilePath = xPath & "\" & xFilename
If xFSO.FileExists(xFilePath) Then
xCount = xCount + 1
xFilename = xSubject & " (" & xCount & ").msg"
xFilePath = xPath & "\" & xFilename
Else ' New linexCount = 0 ' New line E xItem.SaveAs xFilePath, olMSG
Next
For Each xSubFld In OutlookFolder.Folders
ExportOutlookFolder xSubFld, xPath
Next
Set OutlookFolder = Nothing
Set xItem = Nothing
End Sub

Function SelectAFolder() As String
Dim xSelFolder As Object
Dim xShell As Object
On Error Resume Next
Set xShell = CreateObject("Shell.Application")
Set xSelFolder = xShell.BrowseForFolder(0, "Select a folder", 0, 0)
If Not TypeName(xSelFolder) = "Nothing" Then
SelectAFolder = xSelFolder.self.Path
End If
Set xSelFolder = Nothing
Set xShell = Nothing
End Function

Function ReplaceInvalidCharacters(Str As String) As String
Dim xRegEx
Set xRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
xRegEx.Global = True
xRegEx.IgnoreCase = False
xRegEx.Pattern = "\||\/|\<|\>|""|:|\*|\\|\?"
ReplaceInvalidCharacters = xRegEx.Replace(Str, "")
End Function
This comment was minimized by the moderator on the site
This is great, thank you! What would the code look like if I just want Inbox + all subfolders? (i.e., exclude deleted items?)Thank you!Morghan
This comment was minimized by the moderator on the site
It works (sort of), but (a) there were more messages exported to one folder than were in the corresponding Outlook Folder and (b) there were fewer messages exported to one folder than were in the Outlook Folder and (c) (not 100% sure) I think one message went to the wrong folder.
This comment was minimized by the moderator on the site
I have Outlook 15, and the macro won't replace the "/" where used in Outlook folder names. It just skips those folders. Is this a compatibility issue?
This comment was minimized by the moderator on the site
Bonjour,

Serait-il possible de stocker les mails dans un fichier .pst ?

D'avance merci pour vos retours.

Cordialement,

Ando Rakotomalala
There are no comments posted here yet
Please leave your comments in English
Posting as Guest
×
Rate this post:
0   Characters
Suggested Locations