Přejít k hlavnímu obsahu

Tipy pro Excel: Vložit> Graf

Formátovat grafy

Přidejte řádky

Jak přidat vodorovnou průměrnou čáru do grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat tečkovanou čáru prognózy do spojnicového grafu Excel?

Jak přidat horizontální měřítko / cíl / základní čáru v grafu aplikace Excel?

Jak přidat svislou / průměrnou čáru do sloupcového grafu v aplikaci Excel?

Oblast grafu

Jak změnit rotaci 3D grafu v aplikaci Excel?

Jak vytvořit zaoblené rohy v ohraničení grafu v aplikaci Excel?

Jak zabránit změně velikosti grafu při změně velikosti řádků a sloupců v aplikaci Excel?

Jak odstranit ohraničení grafu v aplikaci Excel?

Jak rychle změnit velikost všech grafů nebo obrázků v aplikaci Excel?

Jak změnit velikost oblasti grafu / oblasti grafu / názvu v aplikaci Excel?

Barva grafu

Změňte barvu grafu na základě hodnoty v aplikaci Excel

Jak změnit barvu bublinového grafu na základě kategorií v aplikaci Excel?

Jak barevný graf na základě barvy buňky v aplikaci Excel?

Jak zvýraznit maximální a minimální datové body v grafu?

Jak oddělit barvy pro pozitivní a negativní sloupce ve sloupcovém / sloupcovém grafu?

Jak měnit barvy podle bodu pro graf v aplikaci Excel?

Prvky grafu

Jak přidat název grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat poznámku do grafu aplikace Excel?

Jak přidat pravou / boční osu Y do grafu aplikace Excel?

Jak přidat a odebrat chybové pruhy v aplikaci Excel?

Jak přidat popisek osy do grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat komentář k datovému bodu v grafu aplikace Excel?

Jak přidat čáry přetažení do spojnicového grafu aplikace Excel?

Jak přidat štítky do bublinového grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat vedoucí čáry do prstencového grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat vedoucí čáry do skládaného sloupce v aplikaci Excel?

Jak přidat menší mřížky do grafu aplikace Excel?

Jak přidat čáru klouzavého průměru do grafu aplikace Excel?

Jak přidat nebo přesunout popisky dat v grafu aplikace Excel?

Jak přidat celkový počet štítků do skládaného sloupcového grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat pruhy nahoru / dolů do spojnicového grafu v aplikaci Excel?

Jak zlomit osu grafu v aplikaci Excel?

Jak změnit osu hloubky 3D grafu v aplikaci Excel?

Jak změnit barvu a velikost písma štítků osy grafu v aplikaci Excel?

Jak změnit minimální / maximální hodnotu osy grafu pomocí vzorce v aplikaci Excel?

Jak změnit měřítko osy v grafu v aplikaci Excel?

Jak změnit osu X v grafu aplikace Excel?

Jak zobrazit vedoucí čáry v koláčovém grafu v aplikaci Excel?

Jak zobrazit textové štítky v ose X rozptylového grafu v aplikaci Excel?

Jak vyloučit víkendy v ose data v aplikaci Excel?

Jak najít a nahradit text v nadpisech grafů v aplikaci Excel?

Jak formátovat popisky os jako tisíce / miliony v aplikaci Excel?

Jak formátovat osu grafu na procenta v aplikaci Excel?

Jak formátovat vedoucí linky v aplikaci Excel?

Jak seskupit (dvouúrovňové) popisky os v grafu v aplikaci Excel?

Jak skrýt nebo zobrazit osu grafu v aplikaci Excel?

Jak skrýt nulové štítky dat v grafu v aplikaci Excel?

Jak skrýt nulu v ose grafu v aplikaci Excel?

Jak vytvořit dvě osy yv grafu v aplikaci Excel?

Jak přesunout osu X grafu pod záporné hodnoty / nula / spodní část v aplikaci Excel?

Jak přesunout osu Y doleva / doprava / uprostřed v grafu aplikace Excel?

Jak odstranit mřížky z grafu v aplikaci Excel?

Jak změnit pořadí os v aplikaci Excel?

Jak obrátit pořadí položek v legendě grafu Excel?

Jak otáčet popisky os v grafu v aplikaci Excel?

Jak zobrazit trendovou čáru v grafu pouze v aplikaci Excel?

Jak přepínat mezi osou X a Y v bodovém grafu?

Jak zabalit popisky osy X do grafu v aplikaci Excel?

Pozice grafu

Jak při posouvání v aplikaci Excel vždy udržovat přehled grafu?

Jak zabránit pohybu grafu / obrázku / tlačítka v aplikaci Excel?

Jak nastavit absolutní pozici grafu v aplikaci Excel?

Datová řada

Jak přidat řádek řady do grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat řadu do grafu v aplikaci Excel?

Jak upravit velikost bubliny v bublinovém grafu v aplikaci Excel?

Jak upravit sloupcový graf tak, aby pruhy byly v aplikaci Excel širší?

Jak rozdělit odkazy na grafy na zdrojová data v aplikaci Excel?

Jak rychle změnit šířku mezery v aplikaci Excel?

Jak přesunout pruhy blíže k sobě v sloupcovém grafu aplikace Excel?

Jak v bublinovém grafu v aplikaci Excel nedochází k překrývání bublin?

Jak překrýt spojnicový graf na sloupcový graf v aplikaci Excel?

Jak přejmenovat datovou řadu v grafu aplikace Excel?

Jak změnit pořadí grafů v aplikaci Excel?

Jak změnit velikost díry v prstencovém grafu v aplikaci Excel?

Jak otáčet výsečový graf v aplikaci Excel?

Tabulka dat

Jak formátovat čísla tabulky dat v grafu v aplikaci Excel?

Jak zobrazit / přidat tabulku dat v grafu v aplikaci Excel?

jiní

Jak přidat posuvník do grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat jeden datový bod do spojnicového grafu aplikace Excel?

Jak přidat šipky do spojnicového / sloupcového grafu v Excelu?

Jak přidat komentář do grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat obrázek jako pozadí do grafu v aplikaci Excel?

Jak přidat textové pole do grafu v aplikaci Excel?

Jak použít vlastní formát čísla v grafu aplikace Excel?

Jak použít šablonu na existující graf / sešit v aplikaci Excel?

Jak přesunout řádek grafu dopředu nebo dozadu v aplikaci Excel?

Jak zobrazit skrytá data v grafu v aplikaci Excel?

Jak zobrazit procenta ve skládaném sloupcovém grafu v aplikaci Excel?

Jak vyhladit úhly spojnicového grafu v aplikaci Excel?