Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English

Výukové programy pro Outlook - Rychlé části

Pokud potřebujete psát stejné části textu, vkládat stejnou grafiku do nového psaní, odpovídání nebo přeposílání zpráv v Outlooku, jak usnadníte opakovanou práci? Ve srovnání s opakovaným zadáváním stejného obsahu čas od času poskytuje Outlook úžasnou funkci Rychlých částí, která nám pomůže snadno znovu použít jakýkoli text, grafiku nebo symboly v těle zprávy.

Obsah

Poznámka: Metody představené na této stránce platí pro desktopový program Microsoft Outlook 2019 ve Windows 10. A pokyny se mohou výrazně nebo mírně lišit v závislosti na verzi Microsoft Outlook a prostředí Windows.


1. Co jsou rychlé díly?

Projekt Rychlé díly funkce je knihovna obsahu, kterou můžete pravidelně zadávat do těla zprávy, například text, grafiku, symboly atd. Rychlé díly knihovny, můžete okamžitě znovu použít všechny položky v ní uložené do těla zprávy.

Položky uložené v knihovně rychlých dílů jsou Microsoft Office definovány jako stavební bloky a AutoText je typ stavebních bloků, které můžeme znovu použít.


2. Umístění rychlých dílů

2.1 Umístění funkce Rychlé díly

V novém okně pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zpráv se okno Rychlé díly funkce najde v text skupina na Vložit Karta.

2.2 Umístění souboru Quick Parts

Jak víme, položky galerie rychlých dílů jsou uloženy v souboru s názvem jako NormalEmail.dotm, NormalEmail.dotm soubor je uložen v následující cestě ke složce:
% APPDATA% \ Microsoft \ Templates

Otevřete složku a vložte cestu ke složce do složky Adresa okénko a stiskněte vstoupit klíč. Pak dostanete NormalEmail.dotm soubor v úvodní složce.

Tipy: Když vložíme cestu ke složce do Adresa okénko a stiskněte vstoupit klíče, % APPDATA% \ Microsoft \ Templates se automaticky změní na C: \ Users \ YourUserName \ AppData \ Roaming \ Microsoft \ Templates.


3. Vytvořte nový záznam Rychlých dílů

Při vytváření nových zpráv, odpovídání na ně nebo předávání zpráv v aplikaci Outlook můžete snadno vytvořit novou položku Rychlých částí.

1. V novém okně pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zprávy vyberte část textu, kterou uložíte jako položku Rychlých částí do těla zprávy.

2, klikněte Vložit > Rychlé díly > Uložit výběr do Galerie rychlých dílů.

3. V dialogu Vytvořit nový stavební blok prosím:
(1) Zadejte jméno do Název produktu krabice;
(2) Určete kategorii z Kategorie rozbalovací seznam;
(3) Napište popisná slova o této nové položce do Popis krabice;
(4) Vyberte model vložky z možnosti rozbalovací seznam.

Tip:
(1) Nový záznam Rychlých dílů můžete přidat do nové kategorie: Klikněte v Kategorie zaškrtněte políčko Vytvořit novou kategorii z rozevíracího seznamu a poté v novém vyskakovacím dialogovém okně vytvořte novou kategorii.

(2) V možnosti rozbalovací seznam:
A. Vložte pouze obsah: Vložte zadanou položku Rychlých částí na kurzor v těle zprávy;
B. Vložte obsah do vlastního odstavce: Vložte zadanou položku Rychlých částí do samostatného odstavce;
C. Vložte obsah na vlastní stránku: Zdá se, že zadaná položka Rychlých částí je vložena do samostatného odstavce v těle zprávy. V náhledu tisku (Soubor > Tisk), uvidíte, že zůstane na samostatné stránce.

4, Klepněte na tlačítko OK v dialogu Vytvořit nový stavební blok.

Poté se vybraný text nebo objekty uloží jako položka Rychlých částí v aplikaci Outlook.


4. Vložte text Rychlé části do těla zprávy

Položky Rychlé části lze v tělech zpráv snadno znovu použít pouze kliknutím.

4.1 Vložte položku Rychlé díly

V nových oknech pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zpráv umístěte kurzor do těla zprávy, kam vložíte položku Rychlé části, a klikněte na Vložit > Rychlé dílya potom v rozevírací nabídce klikněte na zadanou položku Rychlá část.

Poté se zadaná položka Rychlá část vloží na pozici kurzoru nebo nový odstavec / stránka vedle pozice kurzoru.

Případně v Rychlé díly V rozbalovací nabídce můžete kliknout pravým tlačítkem na zadanou položku Rychlá část a poté vybrat Vložit na aktuální pozici dokumentu, Vložit na začátku dokumentunebo Vložit na konec dokumentu z kontextového menu, jak potřebujete.

4.2 Vkládání položek Rychlých částí pomocí klávesových zkratek

V těle zprávy zadejte název položky rychlé části a stiskněte F3 Klíč, poté bude název položky Rychlá část okamžitě nahrazen jejím obsahem.


5. Přejmenujte položku Rychlé díly

Někdy budete možná muset změnit název položky Rychlá část. Můžete jej snadno přejmenovat následujícím způsobem:

1. V novém okně pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zprávy klikněte na Vložit > Rychlé díly, pak v rozevírací nabídce klikněte pravým tlačítkem na zadanou položku a vyberte Upravit vlastnosti z nabídky pravého tlačítka myši.

2. V dialogu Upravit stavební blok zadejte nový název položky do pole Název produktu a klepněte na tlačítko OK .

3. Ve vyskakovacím potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano .

Pak v Rychlé díly z rozbalovací nabídky uvidíte, že zadaná položka již byla přejmenována.


6. Upravte položku Rychlé díly

Někdy se v obsahu položky Rychlá část vyskytují nějaké pravopisné chyby, nebo musíme aktualizovat informace v obsahu, nebo z jiných důvodů musíme změnit obsah položky. Zdá se však, že Outlook ji vůbec nepodporuje. Nevadí! můžeme vložit položku Rychlá část do těla zprávy, upravit obsah a poté uložit upravený obsah jako položku se stejným názvem, abychom přepsali původní.

V mém případě došlo k chybnému pravopisu v obsahu položky a chci v něm změnit styl odrážky, mohu postupovat následovně:

1. V novém okně pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zprávy klikněte na Vložit > Rychlé díly, pak v rozevírací nabídce klikněte na zadanou položku, kterou upravím.

2. Nyní je položka Rychlá část vložena do těla zprávy. Podle potřeby obsah upravte a naformátujte.

3. Vyberte upravený obsah a klikněte Vložit > Rychlé díly > Uložit výběr do Galerie rychlých dílů.

4. V dialogu Vytvořit nový stavební blok nezapomeňte zadat úplně stejný název jako původní název položky v Název produktu V poli vyberte stejnou kategorii z Kategorie rozbalovacího seznamu a klepněte na tlačítko OK .

5. A klikněte na Ano tlačítko ve vyskakovacím potvrzovacím dialogu.

Poté v rozevírací nabídce Rychlé části uvidíte, že zadaná položka byla upravena, a zobrazí se nový obsah.


7. Odeberte položky Quick Parts

Můžete také odstranit položky Rychlých částí z galerie v aplikaci Outlook.

7.1 Odeberte jednu nebo více položek Rychlých dílů

1. V novém okně pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zprávy klikněte na Vložit > Rychlé díly, pak v rozevíracím seznamu klikněte pravým tlačítkem na zadanou položku a vyberte Uspořádejte a odstraňte z nabídky pravého tlačítka myši.

2. Nyní vyjde dialogové okno Building Blocks Organizer a zadaná položka je ve výchozím nastavení zvýrazněna. Můžeme kliknout na Vymazat tlačítko přímo odebrat.

3. Poté klikněte na tlačítko Ano tlačítko ve vyskakovacím potvrzovacím dialogu.

Tipy: Pokud potřebujete odebrat další položky Rychlých částí, vyberte jednu položku v dialogovém okně Organizátor stavebních bloků a klikněte na Vymazat knoflík. A opakujte tuto operaci a postupně odstraňujte další položky.

4. Zavřete dialogové okno Building Blocks Organizer.

Poté budou odstraněny zadané položky Rychlých částí.

7.2 Odeberte všechny položky Rychlých dílů hromadně

Pokud potřebujete z Outlooku odebrat celou galerii Rychlých dílů, můžete postupovat následovně:

1. Zavřete Outlook.

2. Otevřete složku obsahující výchozí soubor galerie Rychlých částí aplikace Outlook: otevřete složku a vložte pod cestu ke složce v Adresa okénko a stiskněte vstoupit klíč.
Cesta ke složce: % APPDATA% \ Microsoft \ Templates

3. V úvodní složce vyhledejte NormalEmail.dotm soubor, klikněte pravým tlačítkem a vyberte Vymazat z nabídky pravého tlačítka myši.

Tipy: Alternativně můžete také vybrat NormalEmail.dotm soubor a stiskněte Vymazat klíč k jeho odstranění.

Když později spustíte Microsoft Outlook a otevřete nové okno pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zprávy, uvidíte, že jsou všechny položky Rychlých částí hromadně odebrány z Rychlé díly rozbalovací nabídka.


8. Zálohujte a obnovte galerii Rychlých dílů

Například chcete imigrovat galerii rychlých částí aplikace Outlook do jiných počítačů / notebooků nebo sdílet galerii se svými kolegy, spolužáky nebo něco jiného, ​​můžete získat zálohu galerie rychlých částí aplikace Outlook. A záloha umožňuje obnovit vaši galerii rychlých částí aplikace Outlook kvůli nehodám.

8.1 Zálohujte galerii rychlých dílů

1. Zavřete Outlook.

2. Otevřete složku a vložte pod cestu ke složce do složky Adresa okénko a stiskněte E.pod klíč.
Cesta ke složce: % APPDATA% \ Microsoft \ Templates

Poté se otevírá složka obsahující výchozí dokument galerie rychlých dílů.

3. Informace galerie rychlých částí aplikace Outlook jsou uloženy v NormalEmail.dotm soubor. Klikněte pravým tlačítkem na tento soubor a vyberte Zkopírujte z nabídky pravého tlačítka myši.

Tipy: Alternativně můžete vybrat NormalEmail.dotm soubor a stiskněte Ctrl + C klíče k jeho kopírování.

4. Otevřete složku, do které uložíte záložní soubor, a stiskněte Ctrl + V klávesy pro vložení souboru do této složky.

Zatím máme záložní soubor Galerie rychlých částí aplikace Outlook. A můžete jej přenést do jiných počítačů / notebooků nebo sdílet s ostatními podle potřeby.

8.2 Obnovte galerii rychlých dílů

Pokud jste dříve zálohovali galerii Rychlých dílů, můžete ji obnovit v Outlooku, pokud dojde ke ztrátě galerie kvůli nehodám, aktualizacím nebo jiným důvodům.

1. Zavřete Outlook.

2. Otevřete složku obsahující záložní soubor, vyberte záložní soubor a stiskněte Ctrl + C klíče k jeho kopírování.

3. Otevřete složku, kde je uložen výchozí dokument Galerie rychlých částí aplikace Outlook: Otevřete složku a vložte pod cestu ke složce do složky Adresa okénko a stiskněte E.pod klíč.
Cesta ke složce: % APPDATA% \ Microsoft \ Templates

4. V úvodní složce stiskněte Ctrl + V klávesy pro vložení záložního souboru do složky.

Když spustíte Outlook později, uvidíte, že položky Rychlých částí jsou obnoveny v Rychlé díly rozbalovací nabídka v každém novém okně pro psaní, odpovídání nebo přeposílání zprávy.


Další články ...


Kutools pro Outlook - přináší do aplikace Outlook 100 pokročilých funkcí a usnadňuje práci!

  • Auto CC / BCC podle pravidel při odesílání e-mailů; Automatické předávání Více e-mailů podle zvyku; Automatická odpověď bez serveru Exchange a dalších automatických funkcí ...
  • Varování BCC - zobrazit zprávu, když se pokusíte odpovědět všem pokud je vaše e-mailová adresa v seznamu BCC; Připomenout, když chybí přílohya další připomínající funkce ...
  • Odpovědět (Vše) Se všemi přílohami v e-mailové konverzaci; Odpovězte na mnoho e-mailů během několika sekund; Automatické přidání pozdravu při odpovědi; Přidat datum do předmětu ...
  • Nástroje pro přílohy: Spravujte všechny přílohy ve všech e-mailech, Automatické odpojení, Komprimovat vše, Přejmenovat vše, Uložit vše ... Rychlá zpráva, Počítat vybrané e-maily...
  • Výkonné nevyžádané e-maily podle zvyku; Odeberte duplicitní e-maily a kontakty... Umožní vám dělat chytřejší, rychlejší a lepší v Outlooku.
záběr kutools outlook kutools tab 1180x121
shot kutools outlook kutools plus karta 1180x121
 
Komentáře (0)
Zatím žádné hodnocení. Buďte první, kdo ohodnotí!
Zatím zde nejsou žádné komentáře
Zanechat své připomínky
Odesílání jako host
×
Ohodnoťte tento příspěvek:
0   Postavy
Doporučená umístění

Sociální sítě

Copyright © 2009 - www.extendoffice.com. | Všechna práva vyhrazena. Poháněno ExtendOffice. | |. | Sitemap
Microsoft a logo Office jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a / nebo jiných zemích.
Chráněno Sectigo SSL